STRAIPSNIAI

Ramutė Vaitekūnienė GAL PUTINAS AR LUKAŠENKA GERIAU UŽ LIETUVOS MARIONETES TARNAUJANČIAS SVETIMIEMS TIRONAMS?
Ramutė Vaitekūnienė    GAL  PUTINAS AR LUKAŠENKA GERIAU UŽ LIETUVOS  MARIONETES TARNAUJANČIAS SVETIMIEMS TIRONAMS?

Ramutė Vaitekūnienė

 

GAL  PUTINAS AR LUKAŠENKA GERIAU UŽ LIETUVOS  MARIONETES TARNAUJANČIAS SVETIMIEMS TIRONAMS?

 

 

 

Į dienos šviesą lenda visi ,,niekšelių“ norai ir užsakymai, padarant mane t.y. Ramutę Vaitekūnienę, netgi nepakaltinama.

 

 

2017m. Rimantas Pašakinskas, su 2 (dviem) gaujos nariais, atvažiavo prie mūsų arkinio sandėlio, nupjaustė spynas ir įsibrovė į sandėlio vidų. Tai pamačiusi, nuėjau pasiklausti, kas čia dedasi mūsų privačioje teritorijoje. Tie du jo sėbrai stovėjo, netardami nei žodžio, o R.Pašakinsko juokas buvo panašus į arklio žvengimą. Nustojęs „žvengti“ R. Pašakinskas atvežtiesiems aiškino, jog čia viskas yra jo ir jis jiems leidžia pasirinkti, ar sandėlį nusigriauti, ar vežtis ir pilti grūdus čia. Į mane liepė nekreipti dėmesio.  Jiems aiškino jog greitai jis mane išveš į Rokiškį, nes ten tik vieta šiai psichei.

 

Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, nagrinėdamas  tų pačių Sukčių išgalvotą, sveiku protu nesuprantamą PŪKU ieškinį, nuo bylos nagrinėjimo, dėl pažeistų proceso dalyvių teisių, nesišalino nekreipė dėmesio nei į senaties terminą, bei kitus galiojančius įstatymus. Tikiu, kad teisėjas, įtakotas Sukčių, kreipėsi į policijos tyrėją Ramunę Bučienę, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą, dėl nepagarbos teismui ir jo įžeidimui. Aš teismo posėdyje pasakiau, jog sausio mėnesį grūdai nekuliami.

 

Teisėjui, kuris  neišmano žemės ūkio veiklos, atrodė atvirkščiai. Ir niekas negali patikėti, kad dėl pasakymo: „Įsistatęs kiaulės akis“ jau tiek ilgai policijos pareigūnų buvau persekiojama, niokota sveikata, o galiausiai Telšių teisėjos Vitalijos Liauzginienės, Šiaulių apygardos teismo teisėjų: Gražvydo Poškaus, Nijolės Matuzevičienės, Boleslovo Kalainio, o dabar dar ir Radviliškio rūmų teisėjos Daivos Šabinskienės, nežiūrint begalės prokurorų, padaryta net nepakaltinama.

 

Tikiu, kad taip galėtų  išdrįsti elgtis  tik Išgamos, Antžmogiai, bet ne teisėjai, kurie savo  nutartyse konstatuoja: ,,reikalinga išgydyti asmenį, padariusį įstatymo uždraustą pavojingą veiką, jį prižiūrint ar izoliuojant gydymo metu nuo visuomenės, taip siekiant apsaugoti tiek visuomenę nuo tokio asmens galimų pavojingų veikų, tiek patį uždraustą veiką padariusį asmenį nuo jam gresiančių pavojų“. Netgi nurodo, kad veiką padaręs asmuo pagal veikos pobūdį ir savo psichinę būseną yra pavojingas visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-343-648/2015, 2K-208-788/2020).

 

Kad būtų aišku, kaip tai atsirado pradžia, dėl mano padaryto nepakaltinamumo, paaiškinsiu. Policijos tyrėja Ramunė Bučienė, kurią aš laikau ,,Nemokša“, ir ant tiek „Buka“, kad mane į apklausas, negebėjo parašyti šaukimo, kad aš nuvykčiau pati, be policijos pareigūnams „pavesto“ darbo priverstinai atvesdinti.

 

2019.08.26 policijos pareigūnai, prievarta mane vežė į apklausą. Vežant man pasidarė bloga.  Aš skambinau sūnui ir pranešiau, kad sutriko sveikata ir reikia kviesti greitąją med. pagalbą. Pareigūnams girdint mano prašymą, jie labai juokėsi, kad aš apsimetu, nes jiems „atrodė“, kad aš labai bijau apklausos. Tačiau, kad ir labai juokdamiesi ir linksmi buvę pareigūnai, vis tik užvežė į Pakruojo priimamąjį skyrių. Gydytojui apžiūrėjus, dėl kritinės tuo metu mano sveikatos būklės, buvau pasiųsta ir išvežta į Šiaulių ligoninę. Gydanti gydytoja J. Valančiauskytė iš karto stengėsi mano sveikatą atstatyti, buvo daromi tyrimai, taikyti geriami ir leidžiami vaistai.

 

Tačiau praėjus kiek laiko, gydytoja J. Valančiauskytė pradėjo elgtis ne kaip gydytoja, o kaip kažkokia ,,Idiotė“. Pradėjo manęs klausinėti, kas tie policijos pareigūnai, ko jie iš manęs nori ir t.t. Labai skausmingai, su visa jėga spaudė man krūtinkaulio apatinę dalį. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos sužinojau, kad tyrėja Ramunė Bučienė buvo atvykusi į ligoninę ir bendravo su gydytoja J. Valančiauskyte.  Galimai tyrėjos R. Bučienės užsakymu buvo ir suklastotas 2019.08.26 dienos gydytojo įrašas:

 

,,Kodėl kviečia policininkus neatsako, kalba per aplinkui, kad neva ieško teisingumo, bet ne ji, o kažkas, bet kas neatsako“. Žodžius renka nenuosekliai, kodėl policija lankosi, atsako tik ieškanti teisingumo, bet pati policijos nekviečia. Rekomenduoja ambulatorinei psichiatro komisijai.  Gydytoja J. Valančiauskytė priėjusi pasakė, esi sveika, pamačiusi du (du) policijos ,,Erodus“, kurie tikrai išgąsdino  visus ligonius, esančius skyriuje, kurių akys nenukrypo nuo manęs, kuomet aš buvau paveiksluojama, prievarta išnešama iš ligoninės.

 

Nuvežus į policijos skyrių, Purienų gatvėje, nelinkėčiau nei didžiausiam priešui, kad būtų taip elgiamasi, kaip tai patyriau aš. Sumušta, sudaužyta, rytojaus dieną, t.y. 2019.08.27 nuvykau  pas Pakruojo policijos viršininką Mindaugą Beržanskį, kad išduotų siuntimą, dėl ekspertizės atlikimo. Aišku, į mano prašymą, viršininkas tinkamai nereagavo, buvo abejingas.  Kaip suprantu, aš ne jo mama ar artimas žmogus, kuris  buvo žalojamas policijos pareigūnų.

 

Dėl gydytojos J. Valančiauskytės šiurpių pažeidimų kreipiausi į Sveikatos Apsaugos Ministrą Aurelijų Verygą.

 

Dėl tyrėjos Ramunės Bučienės negebėjimo į apklausas pateikti šaukimo, buvau pateikusi skundą Policijos Ministrei Ritai Tamušiūnienei, kad buvo sudarytos sąlygos policijos pareigūnams niokoti mano sveikatą.  Keista, kad ta Ministrė, kuri  „dėjosi“ kovotoja už teisingumą, mano gautą skundą persiuntė pačiai tyrėjai Ramunei Bučienei, o ši „teisingoji“ tyrėja, šį skundą patalpino ikiteisminio tyrimo medžiagoje.

 

Nagrinėdama b.bylą Nr.1-24-766/2022 Radviliškio rūmų teisėja Daiva Šabanskienė, matydama akivaizdžius prokuroro Gintauto Vileikio padarytus, o ir toliau daromus nusikaltimus, kovo 2d. teismo posėdyje paskelbia, kad 2022.02.01 Nr. 5S-176 prokuroro G. Vileikio prašymas dėl ekspertizės skyrimo, bus skelbiamas 2022.03.04. Šią nutartį gavau 2022.03.12. Teisėja nutaria, prokuroro prašymą tenkinti ir paskirti man psichiatrinę ekspertizę, be to teisėja įpareigoja proceso dalyvius iki 2022.03.14 teismui raštu pateikti norimus užduoti klausimus ekspertui.

 

Kadangi nutartis buvo gauta kovo 12d. (šeštadienį), aš kovo 14 d. (pirmadienį) advokatui Anatolij Šichovcov pateikiau 2021.12.30 gydytojo neurologo Antano Lukošaičio ligos istorijos išrašą, pagal atliktą galvos smegenų magnetinį rezonansą, kur konstatuota, kad joks gydymas nereikalingas. Šį įrašą advokatas pateikė teismui. Aš  tą pačią dieną nuvykau pas savo šeimos gydytoją, ir sužinojau, jog Radviliškio rūmų teisėja D. Šabanskienė, dar vasario mėnesio pradžioje kreipėsi į mano šeimos gydytoją, prašydama gauti mano ligos išrašą, nurodydama 2019.12.06 - 2019.12.13 gydymasis Pakruojo ligoninėje.

 

Pamačiusi šią ligos išvadą nustebau, kad prie visų mano gydymo pateiktų aprašymų ir dar, kaip suprantu, nusikalstamai įrašyta: ,,Konsultuota.  Konsultavo gydytojas psichiatras,- Žibutė Juknienė, spaudo Nr. 8812. Diagnozė: įtariamas kliedesinis sindromas.  Atsisako gydymo“. Akivaizdu, kad šis nusikalstamas įrašas padarytas tik tyrėjos Ramunės Bučienės nurodymu. Nes  tuo metu tyrėja atkakliai „dirbo“.  Niekas  nesugalvotų, kad į palatą reiktų atnešti dokumentus, ant kurių reikėjo mano parašo. Pašiurpo palatoje buvusios ligonės, kad policijos pareigūnė,  pažeidinėja įstatymus.  Kas jai suteikė leidimą lankytis ligoninėje, trikdant   sveikatą?

 

Radviliškio rūmų teisėjai Daivai Šabinskienei kovo 14 d. pateikiau dokumentus iš psichiatrų, psichologų, ligoninių... Viso 10 (dešimt) dokumentų. O kokie klausimai bus pateikti ekspertams ir kaip bus vertinama, šios nesibaigiančios  istorijos tęsinys bus paviešintas.

 

Šiuo savo rašiniu noriu atkreipti visuomenės dėmesį kokia betvarkė vyrauja  Lietuvos teisinėje sistemoje.  Taip pat pasakyti, kad visa mafijinė valdžios sistema dirba išvien su nusikaltėlių klanais. Kiekvieną pilietį ieškantį TIESOS, bando užgniaužti, persekioti.  Sunaikinti tiek morališkai, tiek psichologiškai.  Galiausiai susidoroja fiziškai.  Tad tokia ta Lietuvos kriminalinė valdžia, jos propaguojama demokratija, laisvė, kuri visam pasauliui save laiko pavyzdžiu.

 

Pasakysiu paprastai, -Lietuvos valdžia, tai ne geriau nei tie tironai, kurie engia kitas šalis, bet rūpinasi savo piliečių gerove. Mūsiškių rūpestis  svetimais. Jiems tai naudinga  vogti ir plauti biudžeto pinigus,  paminant savo šalies piliečių teises, laisves, įstatymus ir,  kas svarbiausia, trypiant  Konstituciją. Valdžia (tautos išlaikytiniai) nepelnytai pasijuto dievais.  Jiems Dievas, tai  šio pasaulio kunigaikštis-šėtonas, vadinamas velniu.  Todėl būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti.