BIBLIJOS STUDIJOS, fondas

.


 

      Esu ne rašytojas, ne teisuolis ir ne keistuolis. Nesu ir tobulas, nes šiame pasaulyje niekam tai nėra duota. Esu paprastas valstiečio sūnus, gyvenantis šioje žemėje. Esu tas, kuris turėjęs ne vieną Dievo siųstą regėjimą bei priėmęs Kristaus nurodytą krikštą, kai sulaukiau penkiasdešimt metų. Bet priėmiau savo valia, niekieno neraginamas, pagautas Šventosios Dvasios įkvėpimo...


Tai įvyko ekspromtu, kai Amerikos misionieriai pasiruošė krikštyti mano bendravardį su kuriuo kartu studijavau Bibliją. Matyt, mano bendravardis Alvydas buvo misionierių paprašęs jį pakrikštyti. Aš sužinojęs nuliūdau, nes norėjau to paties. Bestudijuodamas su amerikiečiais jau žinojau, kad Romos katalikų bažnyčios naujagimių krikštas yra bažnyčios sugalvota tradicija ir apgaulė jų ,,nekaltam“ verslui. Apgaulė pasipelnymo tikslams.


Krikštas - tai kiekvieno krikščionio savanoriškas kelio pasirinkimas. To kelio, kuriame jaučiame pilnatvę, ramybę, meilę, pasitenkinimą ir naudą kam tarnausime. Kur matome tos prasmės vaisių - Dievuje, ar aklai sekdami Jo priešininko šėtono, vadinamo velniu, pėdomis.


 

Aš pareiškiau amerikiečiams savo norą krikštytis ir, savo nustebimui, gavau teigiamą atsakymą. Jie apsidžiaugė mano pageidavimu. Buvau tam kūniškai visiškai nepasiruošęs, neturėjau net rankšluosčio po panardinimo krikšto metu. Tuo pasirūpino amerikiečiai. Šaltokame Nevėžio upės vandenyje, ties Panevėžio Ekrano gamyklos užvanka, buvau panardintas su visais džinsais, nes pagalvojau, kad trumpikės tam atvejui netiks.


 

Dievo Dvasia mane, kaip ir kiekvieną mūsų, lydėjo nuo mažens. Kitas klausimas - su kokia dvasia mes bendraujame. Juk mus supa ne tik Dievo, bet ir piktojo dvasios (angelai).


 

Kai buvau mažas ir kaimuose kalėdodavo kunigai, aš su pavydu į juos žiūrėjau ir maniau, kad man augant didelėje devynių asmenų šeimoje, to jausmo niekada neteks patirti. Maniau, kad kunigai yra išsilavinę, išmintingi, išsidabinę, nevedę... žodžiu, aukštuomenė - išrinktieji. O mes vargetos, tamsuoliai tinkami tik ponų tarnystei ir jų įnoriams tenkinti.


 

Dabar, studijuodamas Bibliją ir atviriau susipažinęs su vyskupais, kunigais, vienuoliais, misionieriais bei įvairių konfesijų krikščioniškų bendruomenių vadovais bei jų nariais, pamačiau kaip aš klydau. Šiandien, išauginęs trejetą dorų savo vaikų, skelbiu Dievo Žodį. Tokia nuostata nurodyta ir Biblijoje (1Tim 3, 2-5). Esu įkūręs labdaros - paramos fondą ,,Biblijos studijos“, kad galėčiau padėti našlaičiams, vargdieniams, paklydusiems tamsoje, nelaimėse, skausmuose...


Deja, daugelis tamsuolių ar suklaidintų tikinčiųjų, save laikančių krikščionimis bei įvairių konfesijų vadovai atmeta Dievo Žodį, Jo nustatytą tvarką, keičia Dievo Įsakymus savais. Matome ir stebime atmetusiųjų pasekmes, jų nelaimes ir kančias. Jie turbūt ir patys, užhipnozuoti tamsos bei melo tėvo - piktojo klaidinimų, nesupranta (arba suprasti nenori, atmesdami TIESĄ) dėl ko jiems taip nesiseka. Užsispyrę kietasprandžiai, suklaidinti pasakų skleidžiamų įvairiose religinėse bendruomenėse net nesiekia savo protuose šviesos, Tiesos, Dievo Išminties ir tikrovės. Tos tikrovės, kurią taip neseniai skelbė Dievo patikėtiniai žemėje - pranašai bei Dievo Sūnus Kristus.


 

Iš jų lūpų galėjome girdėti tariamą Dievo Žodį, kurį jiems perduodavo Pats Kūrėjas. Galėjome neseniai mėgautis Jo Sūnaus Kristaus gyvenimo neklystamumo ir tobulumo tikrove. Daug kas nežino, kas yra TIESA? Nežinojo ir Romos valdžia bei jos paskirtasis Judėjos valdytojas Pontijus Pilotas, kuris nusiplovęs rankas leido pasmerkti myriop patį Dievo Sūnų Kristų - Išvaduotoją ir mūsų nuodėmių Gelbėtoją. Nežino ir mūsų valdžios, teisingumo, religinių bendruomenių klanai. Bet jie už tą žodį persekioja ir areštuoja net vaikus!!! Matome, kokią žodis TIESA turi galią. Kas ji tokia? Atsakau Jėzaus Kristaus žodžiais: ,,AŠ ESU TIESA, KELIAS ir GYVENIMAS“. Šitame sakinyje pasakyta viskas - Kūrėjo galia, Jo vardas (Esu), Jo tikslai ir prasmė.


 

Aš, kaip ir daugelis suprantu, kas slepiasi po Dievo priešininkų žemėje reklaminiu veidu, kurie pasislėpę po kaukėmis. Suprantu, kas slypi po jų toli siekiančiais darbais, euforija ir skambiais, pasmailintų liežuvių saldžiabalsiais žodžiais.

Tai melas, klasta, nusikaltimai prieš pasaulį ir visą žmoniją. Jų rankomis teka nekaltų vaikų, krikščionių kraujas, ašaros, skausmas...


 

Jų rankos ir širdys suteptos purvu ir nuodėme!!! Jie pažemino Dievo, Visatos Kūrėjo Vardą. Romos Vatikano suvažiavimų nutarimais panaikinti Dievo išleisti Įsakymai ir Jo nustatyta tvarka. Jie spjauna Kūrėjui tiesiai į veidą. Jie maudosi malonumų voniose, kūdikių skausmuose ir teisiųjų mirtyse. Jie klaidina visą pasaulį. Jie melagiai. Jų tėvas Vatikano galva – Popiežius ir jo pirmtakai klaidina viso pasaulio virš milijardo apimančios bendruomenės narių protus. Jų tikslai ir melas skverbiasi dar toliau. Tai kraujo kvapu dvokiantys vilkai avių kailyje.


Alvydas VEBERIS, fondo steigėjas


 

Išsamesnis pasakojimas apie šio fondo steigėją "Laisvajame laikraštyje"...