STRAIPSNIAI
Kazys Grabys ĮTEISINTAS VAIKŲ GROBIMAS

ĮTEISINTAS VAIKŲ GROBIMAS?  

 

Kazys Grabys

 

LVT   TARYBAI,

LVT  VISUOMENĖS TARYBOS  NARIAMS

 

DĖL ,,TEISINĖS“ LIETUVOS SISTEMOS

PRAŠAU SKUBOS TVARKA SUŠAUKTI  LVT VALDYBOS  BEI  LVT VISUOTINĄ NARIŲ  SUSIRINKIMĄ DĖL VALSTYBĖS IR TAUTOS IŠLIKIMO!!!

plačiau
 
Alvydas VEBERIS PEDOFILŲ KRACHAS

 

NĖRA NIEKO UŽDENGTA, KAS NEBUS ATIDENGTA, IR NIEKO PASLĖPTA, KAS NEPASIDARYS ŽINOMA“. ( Biblija. Mt 10, 24–33 )

plačiau
 
Alvydas Veberis. MELO TVIRTOVĖ

 

Pedofilų ir juos palaikančių tironų 

melo tvirtovė sugriuvo

 

Viešpats tarė: ,,Įsidėmėkite, ką pasakė tas neteisusis teisėjas.
Tad nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie Jo šaukiasi dieną ir naktį, ir dels jiems padėti?"
 (Lk 18:6-7

plačiau
 
2020-05-09. DVASININKO MINTYS GEGUŽĖS 9-OSIOS RYTĄ

Ričardas Banys


 DVASININKO MINTYS GEGUŽĖS 9-OSIOS RYTĄ

 


„Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais!“ (Mato 5, 9)

 

 

Šiandien maldos ir meditacijos mintys sukasi apie Europą, jos dabartį, praeitį ir ateitį. Mintys paliečia ir II pasaulinio karo istoriją...1939-1945 metai.


Neapykantos ir karo ideologija sujaukia net ir didžiausius protus. Tada vietoje apkabinimo- smūgiai ir spyriai, vietoje bučinio- spjūviai į veidą, vietoje duonos riekės rankoje- aštrus peilis ar šautuvas kitų žudymui.


1945 metais pasibaigė II pasaulinis karas, sunaikinęs milijonus žmonių, o likusių gyvųjų gyvenimai buvo sužeisti tiek, kad iki mūsų dienų dar daugelis tebesigydo savo žaizdas. O kiek dingo be žinios? Kiek dar kai kurių tebelaukia jų artimieji, nors praėjo 75 metai nuo karo pabaigos.


Man labai skaudu, kad mūsų dienomis dar iki šiolei sėjama karo ir mirties ideologija bei politinė neapykanta ir įvairios jos formos prieš vieną ar kitą tautą ar valstybę. Vadinasi, dar iki mūsų dienų kažkas suvedinėja savo sąskaitas...nerimsta savo blogio sultyse.


Per tuos 75 metus visko buvo: istorikų parašytų įvykių verdiktų, teismų, karo nusikaltėlių gaudymo, keršto. Buvo ir susitaikymo, kai Aušvico koncentracijos stovyklos siaubą išgyvenęs žydas atleido savo sargybiniui- vokiečių kareiviui, vienas kitą apsikabindami ir pravirkę. Buvo ir taip, kai buvęs nacistinės Vokietijos karininkas prie Raudų sienos Jeruzalėje paliko atsiprašymo laišką, kuriame buvo prašoma atleidimo už Hitlerio padarytus nusikaltimus.


Mūsų žemė tiek kartų buvo mindžiota karo kojų, kad jos paviršius visas nuklotas mirties ženklais, žuvusiųjų karių kaulais ir tiek daug ta mūsų žemė prisigėrusi kraujo. Gal jau gana? Juk reikia ir toliau gyventi. Reikia reabilituoti taiką ir ištremti karą iš mūsų gyvenimo. Ar pavyks?


Išgyventa patirtis, išgyventi įvykiai ir esantys jausmai man neleidžia vienus prisiminti, o kitus ignoruoti, mąstant apie II pasaulinį karą. Tie visi kareivėliai: rusai, vokiečiai, amerikiečiai, lenkai, baltarusai, ukrainiečiai, lietuviai ir kiti- tai motinų ir tėvų vaikai. Ta pati ašara, išlieta dėl kare žuvusio savo vaiko yra ir vokietės motinos ir motinos rusės. Skausmas dėl netekties neturi tautybės.


Negaliu suvokti iš kur žmonėse atsiranda tiek bukumo, kada dar ir šiandien norima išnaikinti sovietinių ar vokiečių karių kapines. Tie visi žuvusieji yra dviejų demonų: Stalino ir Hitlerio aukos. O aukos yra gerbiamos, bet ne niekinamos.


Negaliu pakęsti, kai dar ir šiandien yra bandoma diktuoti, primesti o ne analizuoti istoriją. Negaliu suvokti kaip galima žmogų versti kažkuo tikėti! O jei tuo netiki- tada lieki priešu.


Istorija- tai ne mergina ant podiumo, kai ji aprengiama tokiais drabužiais, kokiais norima. Padirbinėjama ar pritaikoma prie esamos ideologijos istorija- tai civilizacinė gėda!


Turime nepamiršti, kad laiko, istorijos, dabarties ir ateities šeimininkas yra ne žmogus o Viešpats Dievas. Jam priklauso galutinai išteisinti ar teisti. O žmogus privalo mokytis iš Dievo, nes jei nesimokys, tada gali pridaryti klaidų, kurių neatitaisys nei dabarties, nei ateities kartos.


Nieko negalima pamiršti. Žmogaus atmintis nėra kietasis kompiuterio diskas, kurį galima išvalyti. Tačiau ir tai buvo bandyta padaryti. Argi tai ne dar vienas nusikaltimas prieš žmogų ir jo istoriją?


Turime nebijoti tiesos, ją pripažinti ir ją gerbti. Istorinė tiesa to nusipelnė.


Tegu Dievas pasigaili ir apsaugo mus nuo karo. Tegu žuvusieji per karą iš teisingojo Viešpaties rankų gauna tai kas visiems priklauso.


Tegu Dievo Apvaizda globoja mūsų Europą ir visą pasaulį.

 

 

plačiau
 
Alvydas Veberis. Valstybinė mokesčių inspekcija reketininkai, banditai ar vagys?

Vienas Panevėžio miesto gyventojas  kreipėsi į redakciją norėdamas paviešinti įžūlų dykaduonių elgesį. Biurokratai  sėdi šiltose kėdėse, gurkšnoja ,,darmavą“ ,,runkelių‘‘  kavą ir nusispjaut į tai, kad jie  privalo spręsti visas gyventojų problemas.  Paprasčiausiai  jie  tyčiojasi iš tautos...  

plačiau
 
2020-04-15. ŽINGSNIAI LINK TEISINGUMO

Nuo pat šios istorijos pradžios pedofilai ir jų šalininkai pakliuvo į spąstus. Daug nekaltų žmonių nukentėjo, bet pabaiga visada teisiųjų pusėje, nes Dievas su nuskriaustaisiais. Nekaltų žmonių kraujas ir kančios krenta ant visų tų maitvanagių, kurie savo aktyviais veiksmais prisidėjo slepiant šiuos baisus nusikaltimus. Nepavyko Poncijui Pilotui nusiplauti kruvinų rankų, nuteisiant myriop Kristų, nepavyks visai Lietuvos nusikaltėlių šaikai išlikti švariais. Kraujo dėmę nusineš į kapus...

plačiau
 
Oksana PROČKAILO. "TEISINĖS" SISTEMOS NUOPOLIS 2020-04-14

Kas aprašyta šiame trumpame Oksanos Pročkailo straipsnyje, tai tik lašas jūroje. Tai tik maža dalelytė supuvusios ,,teisinės" sistemos impotentų ,,darbo". Jie akivaizdžiai tyčiojasi iš Lietuvos piliečių, Konstitucijos, įstatymų, moralės ir doros. Apie sąžinę neverta net kalbėti. Vienas ,,kamezelkinis" bankininkas pasakė: ,,tai ne šio pasaulio dimensijos''. Tokių Lietuvoje bylų, kur teismų nutartys sveiku protu nesuvokiamos, pasiektų pačią aukščiausią Pasaulyje, Everesto kalno viršūnę.

plačiau
 
Valentinas REPŠYS. Vargšams - kanopos, visuomenininkams - ragai

Visi žinom, kaip ,,sunku“ gyventi dabartiniams valdininkėliams: atlyginimai ne ministriniai, o iš darbo  prisidūrimui ką ten nugvelbsi – pieštukai, trintukai ir kopijavimo popierius... Begurgšnodami kavutę, jie kur kas rimtesnių ,,versliukų" sugalvoja. Vienas tokių – užgrobti vienišų senolių turtą....

plačiau
 
Alvydas VEBERIS. SIAUTĖJANTI PANEVĖŽIO MAFIJA

Fondo našlaitis, iš kurio nusikalstamos mafijinės sistemos veikėjai, su teismų ir kitų tarnybų pagalba, atėmė vieno kambario  butą, ruošia dokumentus, dėl Lietuvoje siautėjančios teisingumo mafijos, Tarptautinei organizacijai. Suprantama, ne Europos Žmogaus Teisių Teismui  (dar kitaip vadinamu  Strasbūro teismu).

plačiau
 
Kazys Grabys. Sąjūdžio šventė, bet norisi verkti

TIESA yra viena

TIESA yra absoliuti

TIESA visada puolama

TIESA visada nugali

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>