STRAIPSNIAI » Liudijimai

Alvydas VEBERIS  LIUDIJIMAS – VAIVORYKŠTĖ ANT DELNO

Studijuodamas Bibliją – Šventąjį Raštą su Amerikos misionieriais sužinojau, kad stabai (drožiniai) neturi temdyti mūsų protų...

plačiau
Obeliai. Paminklas – Angelas

Alvydas VEBERIS  Obeliai.  Paminklas – Angelas

 

Mano žmonos mama, mano uošvė, vardu Agota gyveno Rokiškio r. Kriaunų apyl., Vakarių km. Ji yra išauginusi 13 vaikų. Anksti mirė vyras, todėl visa našta užgriuvo ant jos pečių. Niekada nesiskundė, liko kantri. Su tokiu gausiu vaikų būriu jos gyvenimas nelepino, tačiau visada būdavo geros nuotaikos, nuoširdi, trykštanti meile savam ir svetimam.

plačiau
PRIKELTAS GYVENTI IR LIUDYTI TIESĄ

 

Tuo  metu gyvenau Lietuvos nuostabiame ežerų, kalvų ir miškų apsuptame Zarasų  krašte...

plačiau
 Alvydas VEBERIS  ANYKŠČIAI            ANGELĖS liudijimas 2014.12.08

                   PASITIKĖKIME DIEVU IR VYKDYKIME JO VALIĄ

 

Paskambinusi Angelė iš Anykščių pasidalijo savo kančia. Ji gyvena su nedraugiškai nusiteikusiais jos atžvilgiu kaimynais, dėl kurių krečiamų aibių nesibaigiantys vargai. Ne tik nužudytas vyras, bet ir jos gyvenimas tapo pragaru. Bandė ieškoti nusiraminimo katalikų bažnyčioje pas tuometinį kleboną S.Krumpliauską, bet ir šis pasitarnavo valdžios interesams, pateisindamas supuvusį teisingumą.

plačiau
 A.Veberis  MANTO GYVAS LIUDIJIMAS-ATSIVERTIMAS

             2014 m. sausio 17 d., penktadienis

Šiandien iš vieno savo facebook draugo rašytojo  Manto gavau tokio turinio žinutę:

 

,,Sveiki, ką tik baigiau skaityti Bibliją, kurią individualiai studijavau daugiau nei pusmetį. Man tik dabar atsivėrė akys. Aš likau šokiruotas. Juk antikristas tai popiežius, sulaužęs dešimt Dievo įsakymų ir klaidinantis žmones, melsdamasis stabams. Man atsivėrė akys ir aš gerokai praregėjau...

plačiau
Alvydas VEBERIS. ATLAIKYTAS PASIPRIEŠINIMO MŪŠIS

             LIUDIJIMAS  2012m. rugsėjo mėn.

 

 

 

 

Kaip buvo atlaikytas Saulės miesto (Šiaulių) Kryžių kalno pasipriešinimo mūšis...

plačiau
 Alvydas VEBERIS         IŠ MIRTIES Į GYVENIMĄ

Tai buvo 2002 m. liepos mėn. karšta vasaros diena. Sekmadienis. Aplankiau vienos konfesijos bažnyčią. Po pamaldų grįžau namo. Su broliu Algimantu, kuris gyvena Radviliškio m. buvau sutaręs, kad nuvažiuosiu pas jį, nes pirmadienį reikalinga nuvežti mudviejų tėtį pas gydytojus į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas  pasitikrinti sveikatos. Brolis Vilniaus miesto nepažinojo, todėl ta užduotis buvo skirta man...

plačiau
 Alvydas VEBERIS KOKIĄ ŽINIĄ SKELBIA VĖLIAVA?

Šiame name įsikūrė ir savo veiklą pradėjo labdaros - paramos fondas ,,BIBLIJOS STUDIJOS'' .

Valdoje, Lietuvos vėliava pakelta ir nenuleidžiama nuo 2012.05.17 d. Ji plazda Dievo garbei ( dėl Garliavos įvykių). Tris kartus Dievas apsaugojo nuskriaustą mergaitę ir neleido jos pagrobti...

plačiau
Alvydas VEBERIS. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI

Paskutinių 2012 metų Kryžiaus kalno atlaidų metu, likęs vienas   Pranciškonų vienuolyno vienuolis, vardu Mykolas teigė, kad kalnas yra jų nuosavybė. Jis  didžiulį pasipiktinimą ir įniršį, nepagarbą rodė Kristaus tarnams - krikščionims, kurie skelbė Dievo Žodį, dalijo nemokamai Biblijas, lankstinukus su 10 Dievo įsakymų bei kitą krikščionišką literatūrą, žurnalus ir straipsnius...

plačiau