Kas yra TIESA

Alvydas VEBERIS „O kas yra tiesa?“
 Alvydas VEBERIS  „O kas yra tiesa?“

 

TOKĮ skeptišką klausimą Jėzui metė Romos vietininkas Poncijus Pilotas. Atsakymo jis visai nelaukė, ir Jėzus į tai nieko nepasakė. Ko gero, Pilotas manė, kad tiesos suprasti neįmanoma (Jono 18:38)

 

Ir dabartiniais laikais įprastas toks paniekos pilnas požiūris į tiesą, net tarp religinių vadų, pedagogų ir politikų. Jie įsitikinę, kad tiesa — ypač moralinė ir dvasinė tiesa — nėra absoliuti, o santykinė, vis kintanti. Tai, savaime aišku, perša mintį, jog žmonės patys pajėgūs nuspręsti, kas gera ir kas bloga (Izaijo 5:20, 21). Tada išeitų, kad vertybes ir moralines normas, kurios ankstesnėms kartoms buvo svarbios, galima atmesti kaip atgyvenusias.

 

O kas Pilotą paskatino užduoti tokį klausimą? Jėzaus pasakyti žodžiai: „Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“ (Jono 18:37). Tiesa Jėzui nebuvo kažkas miglota, tai, ko neįmanoma suprasti. Savo sekėjus jis patikino: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jono 8:32).

 

Kur tokią tiesą atrasti? Vienoje savo maldoje Jėzus pasakė: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jono 17:17). Biblija yra Dievo įkvėpta ir atskleidžia tiesą, kuri teikia patikimą vadovavimą ir ateities viltį — amžinąjį gyvenimą (2 Timotiejui 3:15-17).

 

Pilotas abejingai atmetė progą pažinti tą tiesą. O kaip tu? Kodėl nepaprašius tikinčiųjų paaiškinti, kas yra tiesa, kurios mokė Jėzus? Jie mielai tomis žiniomis pasidalins.