STRAIPSNIAI

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ ,,KODĖL"?
 ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ ,,KODĖL


ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ ,,KODĖL"?

 

 

 

 

SVARBU: Skaityk šį straipsnį, tik su sąlyga, jei turi laiko Dievui.


Vieną dieną kalbėjosi Šėtonas su Jėzumi. Tik atėjęs Šėtonas į Edeno Sodą šūkavo, išsidirbinėjo ir juokėsi sakydamas: - ,,Taigi ponia. Aš tik ką paėmiau pasaulį pilną žmonių naudodamas puikiausią masalą.  Žinojau, kad jie negalės atsispirti. Jie visi užkibo.

 ,,Ką dabar su jais darysi?",- paklausė Jėzus. 

,,Žaisiu su jais",- atsakė Šėtonas.

 

 ,,Išmokysiu juos keletos dalykų, - toliau tęsė Šėtonas. -,,Kaip sukurti šeimą ir ją išardyti. Nekęsti vienas kito. Niekinti ir užgaulioti vienas kitą. Vartoti daug svaigalų, narkotikų, rūkalų ir žinoma parodysiu, kaip pasigaminti ginklus ir bombas, kad galėtų sunaikinti vienas kitą".

 

,,Oi, kaip bus smagu, kaip aš nekantrauju!! - Na, o ką darysi kai pavargsi ir atsibos žaisti su jais?,- paklausė Jėzus.

- ,,Aš juos visus nužudysiu'',- kupinu pagiežos ir išdidumo veidu atsakė Šėtonas.

,,Parduok man juos.  Kiek už juos nori? - paklausė Jėzus.

- ,,Ech.  Tau jie nepatiks. Jie negeri. Kam tau jie? Paimsi juos ir jie nekęs tavęs. Jie apspjaudys tave ir paniekins. Tau jie tikrai nepatiks!!!"

 

- ,,Kiek nori?"- Jėzus neatlyžo ir dar kartą paklausė.

Šėtonas pažiūrėjo ir sarkastiškai atsakė: -,, Viso tavo kraujo, ašarų ir tavo gyvenimo".

,,Sutarta!"- tarė Jėzus ir sumokėjo sutartą kainą Šėtonui.

 

 

 

Pastaba:


Įdomu, kaip paprasta yra negerbti Dievo ir tada stebėtis, kaip visas pasaulis ritasi žemyn į pragarą. Juokinga, kai kažkas sako: - ,,Aš tikiu į Dievą”, o  seka Šėtoną. Įdomu tai,  kai tu išsiunti tūkstančius žinučių ir laiškų su bereikšmiais juokeliais, kurie skrieja taip greitai, kaip kulkosvaidis, juos skaito, negalvoja ir vieni kitiems dalijasi. O kai žinutėje paminimas Visagalis, žmonės kelis kartus apsvarsto prieš ją perduodami draugams. 

 

10 dalykų, kurių Dievas tavęs neklaus:


1 - Dievas neklaus, kokio modelio automobilį tu vairuoji.  Jis paklaus,- kiek žmonių tu paėmei.
2 - Dievas neklaus, kiek kvadratinių metrų tavo namas. Jis paklaus, kiek žmonių jame gyvena. 
3 - Dievas neklaus, kokio dizainerio drabužiai tavo spintoje. Jis paklaus, kiek žmonių aprengiai jais. 
4 - Dievas neklaus, kiek daug tu uždirbi. Jis paklaus, ar jie buvo uždirbti dorai.
5 - Dievas neklaus, kokia tavo profesija. Jis paklaus, ar atlikai savo darbą iki galo,- 100%.
6 - Dievas neklaus, kiek  turi draugų. Jis paklaus, kiek žmonių tave laiko savo draugu.
7 - Dievas neklaus, kokiame rajone tu gyveni. Jis paklaus, kaip tu sutari su savo kaimynais.
8 - Dievas neklaus, kokia tavo odos spalva.  Jam tai nesvarbu. 
9 - Dievas neklaus, kodėl taip ilgai užtrukai ieškodamas išganymo. Jis tiesiog nusives tave namo į Rojų, o ne prie pragaro vartų.
10 - Dievas neklaus su kiek žmonių pasidalinai šia žinute; jis tiesiog paklaus ar tu gėdijaisi tai padaryti...


Jėzus Kristus pasakė, “ Jei atsižadėsi manęs prieš savo draugus, Aš atsižadėsiu tavęs prieš savo Tėvą.

 

Šiandien yra tavo pažinimo ir palaiminimo diena. Dievas  laimina tave, laimina tavo širdį,  tavo gyvenimą, tavo namus tavo šeimą, projektus, svajones...

 

Todėl nebeklausk, kodėl tiek pasaulyje kančios. Nebeklausk, kodėl  šiandien naikinama žmonija. Šėtonas nuo pat Pasaulio sukūrimo suviliojo ir žaidžia su tavimi. O tu net to nesupranti.