STRAIPSNIAI

Mykolas - Kryžių kalno kipšas, piktojo įsikūnijimas ar vaiduoklis?

Mykolas - Kryžių kalno kipšas, piktojo įsikūnijimas ar vaiduoklis? Ekskursija po piliakalnio dilgėlyną, atliekant piktojo darbus. Piliakalnis paverstas viso pasaulio nelaimių skausmu - Golgota. II Dievo įsakyme parašyta:

 

,,NEDIRBSI SAU DROŽINIO NEI JOKIO PAVEIKSLO , panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. JIEMS NESILENKSI IR JŲ NEGARBINSI, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, SKIRIANTIS BAUSMĘ už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, KURIE MANE ATMETA, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų".

 

Katalikai savo išleistoje knygoje, pavadintoje katekizmas ( skirtingai nei Šv.Rašte) šį įsakymą išmetė. Jie save laiko aukščiau Dievo. 


Vienuolis Mykolas, besidžiaugiantis Dievo uždraustais darbais-drožiniais ir mirties atributais-kryžiais, pasivaikščiojimo po Kryžių kalną pabaigoje, priėjo prie mano pastatytos skulptūros ,,Marijos" - stabo. Ją nuverčiau 2011m., kad neklaidinti tikinčiųjų. Prieš tai ant pamato pritvirtinau Dievo Žodžius ir nuorodą. Šėtono tarnai, arba tie, kurie klaidina tikinčiuosius, bijo Dievo Žodžio, todėl nedrįso jo net perskaityti ir žiūrėti TIESAI į akis.

Komentare pridedu nuotrauką.

Žiūrėti video