STRAIPSNIAI

Pakeliui į Dangiškąją Karalystę
Pakeliui į Dangiškąją Karalystę

Kristus savo mokiniams liepė eiti į visą pasaulį ir skelbti Dievo Žodį. Skelbti ypač ten, kur klaidžiojame tamsoje, pagonybėje, įvairių išgalvotų ir prisigalvotų dievų , ir šventųjų pasaulyje. Turbūt keista būtų, jei skelbtume Dievo Žodį tyrlaukiuose ar miške, kur niekas negirdi ir nemato.

Viena iš daugelio tikėjimo paklydimų vieta yra Kryžių kalnas. Ten nuoširdaus tikėjimo ar pažinimo nesutikau, apart melo, apgaulės, klastos, verslo... Tiesa, pats piliakalnis yra vertybė su savo istorija, bet ne kryžių miškas. Kol Dievo Žodis ir Jo meilė bus įrašyta į mūsų širdis privalome skelbti Jo Žodį.

Juk norimą perduoti Dievo mintį nepakabinsime ant debesies, todėl jis skelbiamas įvairiomis priemonėmis, o šiuo atveju ant pastatyto postamento vietoj stabo. Jeigu plokštes ir postamentą prilyginsime stabui tai parašytas Žodis yra gyvybė nešanti Tiesą, Meilę, Išmintį...Ir visa tai , kad atsibustume , kol Žodis nepasiekė širdžių. Telydi jus Dievo sūnaus Kristaus Ramybė.