STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS . DIKTATŪRINĖ KORUMPUOTA POLICINĖ VALSTYBĖ
Alvydas VEBERIS .        DIKTATŪRINĖ KORUMPUOTA POLICINĖ VALSTYBĖ

Alvydas VEBERIS


DIKTATŪRINĖ KORUMPUOTA POLICINĖ VALSTYBĖ vykdanti tautos genocidą. O gal tai ne tiesa?

 · 

,,Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų!“

 

Panevėžio apygardos teisme ,,erelius“ ,,saugojo", kad neišskristų į šiltus kraštus LR Piliečių Tarybos pirmininkė, VŠĮ ,,Pagalba ir Viltis" direktorė, Protesto ir Bado akcijos prie Prezidentūros, ,,Dėl teisingumo vykdymo" iniciatorė, Scholestika Katavičienė.

Ekskomisarams ilgam savo uniformas teko padžiauti už jų ,,nepriekaištingą darbą", kuris parodo tikrąjį ŠALIES veidą. Tai diktatūrinė korumpuota policinė valstybė. Sisteminė žiniasklaida ir vietiniai ,,sarginiai šunys'' teismo posėdžiuose nesirodo. Negavo išlaikytinių ,,valdovų“ komandos ,,Fas". Jie, matyt, bijo itin pavojingų nusikaltėlių.

 

 

nuotr. Sugūžėjo į Panevėžio apygardos teismą Šiaulių ,,ereliai“

 

nuotr. Teismo posėdyje ,,ereliai" nenoriai rodo savo veidus. Visko mačiusi S.Katavičienė negali patikėti tuo, kas vyksta. Tiesiog Valstybės krachas.

 

Panevėžio apygardos teismo posėdis prasidėjo kiek neįprastai. Teisėjas P.Šimkus pranešė, kad gegužės 8 d. nutartimi, teismas nubaudė kaltinamojo Gedimino Ainos advokatą Arvydą Milutį 1 tūkst. eurų bauda už tai, kad jis be pateisinamos priežasties kelis kartus iš eilės nevykdė teisėto teismo nurodymo dalyvauti teisiamajame posėdyje, taip trukdydamas išnagrinėti bylą. A. Milutį teismas jau yra tris kartus nubaudęs už neatvykimą į posėdžius be pateisinamos priežasties. 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi jam skirta 3 MGL dydžio (112,98 euro) bauda, 2016 m. spalio 13 d. nutartimi – 5 MGL dydžio (188,30 euro) bauda.

 

Pastaroji bauda advokatui prašant (kaip neatvykimo priežastį jis nurodė ligą) buvo sumažinta iki 3 MGL dydžio (112,98 euro) baudos. Abi baudas advokatas A. Milutis sumokėjo. 2018 m. sausio 18 d. vėl eilinį kartą buvo trukdomas teismo darbas. Teisėjui ir prokurorui tuomet truko kantrybė. Teismas priėmė nutartį nubausti kaltinamojo G. Ainos advokatą A. Milutį griežtesne bauda. Jis be pateisinamos priežasties neatvyko į teismo posėdį. Teismas jam skyrė 10 MGL dydžio, t. y. 500 eurų baudą. Šį kartą jau ketvirtoji jo bausmės nutartis šios bylos nagrinėjime.

 

Pagal iš anksto sudarytą ir suderintą grafiką REZONANSINĖ Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla Panevėžio apygardos teisme tęsiasi nuo 2014 m. spalio 14 d. 

 

Teismo salėje ramybė, kaip bažnyčioje. Vaizdo kameros nusuktos į šoną. Juk salėje ekskomisarai,- ,,teisingumo‘‘ vykdytojai. ,,Ereliai“ sunerimę, nekalbūs. Nuleisti ant žemės. Jeigu anksčiau man drįso teismo sekretorės, apsaugos darbuotojai, net kaltinamųjų gynėjai, prokurorai, teisėjai, policijos pareigūnai, kaltinamieji mėtyti piktus žvilgsnius ir replikas, tampyti už skvernų, gąsdinti baudomis, drausti ne posėdžio metu paveiksluoti, daryti įrašus, naudojo psichologinį ir fizinį smurtą, tai dabar teismo posėdžių salėje girdėtųsi net skrendančios musės zvimbimas. Tylu ir ramu.

 

 

nuotr. Tautos veidrodis. Kas paskaičiuos kiek milijonų tautai kainuos visų išlaikytinių šios bylos nagrinėjimas? Ar užteks jų narkotikų ,,verslo“ uždarbio nusavinant jų turtus ar baigsis, kaip visada,- piršto pagrūmojimu ir pinigų perskirstymu į kitas kišenes?

 

Kas domisi šiais ekskomisarų nusikaltimais, tai žino, kad Šiaulių AVPK ONTT pareigūnams pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo susivienijimo, piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kyšininkavimo, laisvės apribojimo, vagystės, dokumento klastojimo ir kt. nusikalstamų veikų. Straipsniai siekia net iki 18 metų nelaisvės. Tokia bausmė pasiūlyta Ričardui Pociui.

 

 

nuotr. Pareigūnų ,,darbo vaisiai“, kuriais didžiuojasi Policijos departamento generalinis komisaras Linas Pernavas 

 

 

Šiaulių AVPK ONTT ekskomisarų sąstatas, kuriems pareikšti kaltinimai nesikeičia:
 

Remigijus Dereškevičius, Remigijus Zykas, Tomas Ruchtinas, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, Giedrius Vaitkus, Vytenis Maščinskas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus, Arminas Lipskis, Arvidas Budrys, Gintautas Golovnia, Raimondas Ripinskas, Pavelas Osipovas, Kęstutis Purvinis, Robertas Paštuolis.


 

Šiame teismo posėdyje po baigiamųjų kaltinamųjų gynėjų kalbų, pasisakė LR generalinės prokuratūros prokuroras Gelgaudas Norkūnas. Jis savo pateiktus teismui kaltinimus palaikė. Kai kurias veikas trūkstant įrodymų sušvelnino ar panaikino. Jo teismui prašomos bausmės adekvačios padarytiems nusikaltimams. Pabrėžė, kad sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikaltimai padaryti ne eilinių nusikaltėlių, bet pareigūnų, kurie privalėjo kovoti su nusikaltimais, o ne patys juos daryti. Be to, nusikaltimai buvo daromi pakankamai ilgą laiką komisarų susivienijime.

 

       ATSIKIRTIMAI

 

Po prokuroro kalbos vyko gynėjų atsikirtimai. Dalis jų kaltino prokurorą G.Norkūną, kad šis teismui pateikė visą stirtą nusikaltimų, kuriems nepakanka surinktų įrodymų, jie nenuoseklūs, kelia pagrįstas abejones dėl jų objektyvumo, remiasi prielaidomis, fragmentiniais duomenimis, bausmių dydis neadekvatus nusikaltimų padarymui.

 

Gynėjas Egidijus Losis teigė, kad prokuroras jo gynamąjį G.Vaitkų bando pritempti prie nusikalstamos veikos, tačiau trūksta įrodymų, nėra konkrečių faktais paremtų duomenų, kad gavo jo gynamasis pinigus, kiek jų gavo, nes tarpusavyje vieni nuo kitų slėpė net narkotikų kiekį. Vietoje pagrobtų 4 kg kokaino, aiškino, kad pasisavino tik du. G.Vaitkus nedalyvavo viename iš pateiktų epizodo nusikaltimų, nes, anot gynėjo, tuo metu kitame kabinete darė asmens apklausą. Jis taip pat nežinojo, kad jo kolegos darė nusikaltimus, o jei būtų ir žinojęs, tai turėjo pranešti tam pačiam savo vadovui Tomui Ruchtinui, kuris pats buvo nusikaltimų iniciatorius.

 

Gynėjas abejojo ar tokioje situacijoje jo gynamasis G.Vaitkus galėjo apie daromus nusikaltimus pranešti ir kam tai padaryti? Juk jis nežinojo, kokios T.Ruchtino pažintys su prokurorais ir aukštesne vadovybe. Elgėsi atsargiai, nes turi žmoną, vaiką. Pranešęs galėjo tapti susidorojimo auka, nes tarpusavio santykiuose yra sulaukęs net grasinimų iš savo kolegų. Skyriaus vadovas Tomas Ruchtinas bei vyr. tyrėjas Ričardas Pocius grasino, kad susidoros su kiekvienu, jei kuris iš pareigūnų prasitars apie jų daromus nusikaltimus. Tokie grasinimai tik patvirtina, kad nusikaltimai padaryti nusikalstamame susivienijime ir apie juos visi žinojo.

 

Gynėjas Zigmantas Lipnevičius piktinosi prokuroru, kuris vadovaujasi prielaidomis. Turi būti viskas tiksliai susverta, pamatuota. Vieniems, darant tuos pačius nusikaltimus, prašoma bausmių vykdymą atidėti, kitus realiai bausti. Tai neadekvatu. Bausmė turi būti atgrasanti priemonė nuo tolimesnių nusikaltimų darymo. Jo gynamasis T.Ruchtinas penki metai, kai jokio nusikaltimo nedaro. Tai ar jį reikia bausti griežta bausme? – klausė Z.Lipnevičius. Gynėjas matyt pervargo. Argi teismo slenksnius reikia minti, kad nusikaltimų nedaro? Bausmė už padarytus nusikaltimus.

 

 

Gedimino Ainos gynėjas A.Milutis stebėjosi, kad jo gynamasis apkaltintas daugiau nei 50 nusikalstamų veikų!!! Tai skandalas! Jis abejojo dėl nusikalstamo susivienijimo, išankstinio susitarimo, kaltino prokurorą, kad šis taiko pasenusius teismo baudžiamosios praktikos straipsnius. Piktinosi, kad R.Ivanovą, kuris atskleidė savo kolegų nusikaltimus, siūloma bausti per švelnia bausme, lyginant su jo gynamojo bausme. Vėliau pasitaisė.

 

Šioje byloje geriausioje padėtyje Renato Ivanovo gynėja Regina Budnevičienė ir pats kaltinamasis. Nedaugiažodžiavo ir negražbyliavo. Pripažino viską nuosekliai, nieko neneigė, neišsisukinėjo. ,,Sakėme tiesą ir tik tiesą“, - pabrėžė gynėja. Atsikirtimų metu padėkojo prokurorui ir teisėjui už jų darbą.

 

Kiti kaltinamųjų gynėjai atsikirtimuose nieko naujo nepasakė. Dalinai pakartojo baigiamųjų kalbų frazes.

Prokuroras G.Norkūnas išmintingai pasielgė ir į gynėjų atsikirtimus nereagavo. Tai būtų pilstymas iš tuščio į kiaurą.

Nors daugelis kaltinamųjų gynėjų kaltino LR generalinės prokuratūros prokurorą Gelgaudą Norkūną neobjektyvumu, šališkumu, nekompetencija, tačiau tenka stebėtis šio prokuroro įžvalga, puikia atmintimi.

 

Atskirų kaltinamųjų nusikalstamas veikas surašytas daugiau kaip 500 lapuose žėrė, kaip žirnius, vos ne mintinai. Duodant kaltinamiesiems parodymus teisme, prokuroras juos sumaniai nutverdavo, kai jų pirminiai ir vėlesni liudijimai  ikiteisminio tyrimo metu iš esmės skirdavosi, bandant meluoti, išsisukinėti ir klaidinti teismą.  Štai kokie   Lietuvos teisingumo vykdytojai!!! Turbūt nesuklystume, jei   pavadintume  juos uniformuotais banditais?

nuotr. ekskomisarų susivienijimas prieš kelionę į namus dar aptaria įvykius.  Kiti pievom ir laukais skuba į namus.

 

Šioje REZONANSINĖJE byloje liko trims advokatams pasisakyti atsikirtimuose ir kaltinamiesiems pasakyti baigiamąjį žodį, todėl teismui nebėra reikalinga rengti tiek posėdžių, kiek jų buvo suplanuota iš anksto. Artimiausias posėdis – birželio 22 d. Kiti posėdžiai suplanuoti liepos, rugpjūčio mėnesiais neįvyks dėl proceso šalių ir teisėjo kasmetinių atostogų vasaros metu. Tolimesnis darbas rugsėjo mėnesį. Reikia manyti, kad iki Naujų Metų teismas vis tik baigs darbą ir paskelbs kaltinamiesiems teismo nutartį. Palinkėkime sėkmės.

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6501:ekskomisarai-narkobarobai-drasko-akis-teismui-is-4-kg-pagrobto-kokaino-pasisavino-tik-du-kg&catid=31&Itemid=101

.