SĄVOKOS
MINIA

Minia – tai socialinio bendrumo savybė, charakterizuojama jos narių emocinės būklės panašumu.