SĄVOKOS

ŠOVINIZMAS

Šovinizmas – savos grupės viršenybe grindžiama politinė, socialinė ar / ir kultūrinė pažiūra. Dažniausiai ši sąvoka vartojama tautinėje plotmėje, tačiau taip pat egzistuoja rasinis, religinis, lytinis, socialinis šovinizmas.