STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis NEAPSIGAUKITE! KARO NEBUS!
 Alvydas Veberis             NEAPSIGAUKITE! KARO NEBUS!


Alvydas Veberis


                      NEAPSIGAUKITE! KARO NEBUS!

 

 

 

  

Tautos tarnai, žinokite, kad 

 

,,Jūsų tėvas-velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.(Biblija. Jn 8,44)

 


Rugsėjo 10 d. ne už kalnų. ,,Žiurkių'' laivas neviltyje ir skęsta. Gegužės 15, birželio 15, rugpjūčio 10 d. parodė, kad Lietuva bunda. Šachmatininkai neapskaičiavo, kad jų suorganizuotos riaušės, pažeminant savo darbdavius (TAUTĄ), juos niekinant, susilauks didesnio įtūžio.

 

Savo laiku, dėl nesiskaitymo su savo darbdaviais, ežere prasmego Čičinsko dvaras   su dvarininku ir jo žirgais. Gal Dievo bausmė pasibels ir į Seimo duris, nes žmonių balso jie negirdi ir su Tauta nesišneka? Prieš rinkimus, rodydami iššieptus dantis, vambrija,  kokia tauta protinga, išmintinga, žino už ką balsuoti. Už gautą balsą gatavi vos ne kiekvienam bomžui į užpakalį pabučiuoti. Tai tik prieš rinkimus. Po to vežimais vagia, pavertę savo darbdavius ubagais, ,,rodydami" špygas jiems panosėje, išvaikę po pasaulį duoneliauti...

 

Kad Lietuva netaptų dykyne tautos  išlaikytiniai puolė kviesti su ,,pyragais" pabėgėlius. Kai dabar tie savo noru atėjo vėl kreipiasi į tautą: ,,Gelbėkit, budėkit, sieną statykit...". O tuos, kurie savo namus, Lietuvą ėmė saugoti, puolė susidoroti ašarinėmis dujomis ir smurtu. Ar tai ne mūsų tarnų šizofrenijos priepuoliai? Sveikatos ministras Dulkys džiaugiasi, kad gimstamumas mažėja, o šachmatininkai, kad baigia sunykti jų pačių rankomis išvogta Lietuva.


Rugpjūčio 10 d. mitinge girdėjosi balsai, kad Lietuva bus gyva tol, kol bus gyvas nors vienas lietuvis. Subyrėjus Sovietų (Tarybų) Sąjungai, atskirų šalių ,,karaliai ir karaliukai'' nešė kudašių nuo savo darbdavių. Vieni tankais, kiti lėktuvais, pėsčiomis... Kurie nespėjo atsidūrė kartuvėse ar kalėjimuose, kitus pakirto kulka už jų padarytas niekšybes.


Seimo ,,žiurkės" pamatę mitinge imituojamas kartuves, ,,permy...". Bijojo išeiti iš pastato ir pasikalbėti su tauta, atsakyti į visiems iškilusius aktualius klausimus. Jie savotiškai pripažino, kad yra tautos išdavikai. Kas žino, gal kartuvėse kokį vieną kitą įniršusi tauta ir pakabins? Ten ir liks kaboti. Vienas politikas sakė, kad trijų imituojamų kartuvių per mažai. Jų reikėtų gerokai daugiau. Bailiai užsibarikadavo pastate. Neįleido be Seimo narių palydos, net tuos, kurie turėjo leidimus. Vakare išnešė kudašių tik su šarvuočių pagalba, o taikiai miniai (darbdaviams) tarnai suorganizavo riaušes su akmenimis, dujomis ir sprogmenimis.

 

nuotr. Bailiai iš Seimo  išnešė kudašių tik su šarvuočių pagalba


Dievas žiūrėdamas žemėje vykstančias neteisybes sunaikino ne tik Čičinsko dvarą, Nojaus laikais užtvindė žemę, sunaikinant visus gyventojus, paliko tik teisųjį Nojų su šeima, o Mozės laiku sunaikino visus senius-žydus, kurie priešinosi ir buvo nepaklusnūs Dievui. Šiuo metu Pasaulis kraujuoja dėl žmogaus išsigimimo,- miestai, laivai, žmonės atsiduria jūros dugne, siaučia audros, uraganai, ugnį lieja vulkanai, skiriasi ir griūva kalnai, dega miškai...

 

Visa tai paskutinis Dievo įspėjimas, kaip išpranašauta Šventame Rašte-Biblijoje. Žmonės nusekė paskui velnią. Jų dievas tapo Judo sidabriniai. Vakcinos pribaigs žmoniją. Kur tai matyta, kad suleidus vakciną tą pačią minutę žmogus miršta, bet tironų padlaižiai sako, kad auka mirė ne nuo vakcinos, bet nuo gretutinių ligų? Užzombinti ,,kvailiai" patiki ir eilės net nesumažėja. Priešingai - jos didėja.

 

Bėga išalkusi tauta leistis nuodų dozę už cepelinų porciją, šokolado plytelę ar pietus restorane, paspirtuką, loterijos bilietuką... Kur dar tokių kvailių galima rasti? Dykai ,,gydo" ir dar primoka! Kvailesni už peles. Tos irgi eina į pelėkautus sūrio, bet iš ten neišlenda. Švietimas atsidūręs tik vienose rankose. Formuojami protai tironams tinkama linkme. Profesionalių medicinos mokslininkų patarimai, rekomendacijos, aiškinimai nė motais. Juos ne tik ignoruoja, persekioja, blokuoja, net žudo.


Rugsėjo 10-osios laukia tauta. Primena, kad tiek policiją, tiek ,,žiurkėnų'' gaują, žmogžudžius  juodomis aprangomis, išlaiko TAUTA. Jie yra darbdaviai ir jų dėka gaunami atlyginimai. Laikas suprasti, kad be tautos, jie nereikalingi. Privalu tarnauti TAUTAI, o ne tironams. Ar neatrodo, kad už tautos kančias Seimo rūmai gali prasmegti, kaip Čičinsko dvaras? Manau, rugsėjo 10 d. ,,Anūko" Seimo pastate nebus. Gal ir kitų?

 

Senelis apsaugos ir paslėps jei ne Raudonajame kryžiuje, nuverčiant Sovietinę santvarką, tai ,,išrašys" komandiruotę svetur. Grybauskaitė, vykstant Garliavos šturmui, pasikaišiusi padalkas, atsidūrė JAV. Laikas parodys. Kol dar jo yra, ar ne geriau nebejuokinti Pasaulio, paklusti TAUTAI (darbdaviams) ir atsistatydinti Seimui, Vyriausybei...? Tauta jau išsakė savo pageidavimus. Priešprieša veda BLOGIO keliu. Karo nebus. Tauta veikia TAIKIAI, įstatymų nustatyta tvarka be smurto, vykdydama LR Konstituciją, kurią jūs pažeidinėjate virš 30 metų. Dievas teisiųjų pusėje. Žinokite, Jis NENUGALIMAS!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuc2o1UjD5c