STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. SU ŠAKĖM Į GATVES
 Alvydas VEBERIS.        SU ŠAKĖM Į GATVES

 

Alvydas VEBERIS

 

SU ŠAKĖM Į GATVES

 


Tokį kvietimą daugelį metų trimituoja ne tik populiari šou laida ,,Dviračio žynios“, bet vis dažniau kvietimas pasigirsta ir iš politikierių. 
Ką tai reiškia? Matyt, Lietuva priėjo liepto galą. Toliau kelio nebėra. Panašus atvejis keliaujant Palangos tiltu. Jei atgal sugrįžti būtų draudžiama, tai tiltui baigiantis tektų prapulti jūros gelmėse, nes kitas krantas nepasiekiamas. Nepavyko jo pasiekti net plaukimo čempionui Vidmantui Urbonui. Jei ne ištiesta pagalbos ranka ir šis būtų nugurguliavęs jūros gelmėse.

 

Daugelis norėtų padėti aktyviai savo veiklą vystantiems  ,,žaliesiems valstiečiams". Bet kol žalias, tol nesubrendęs. Brandai reikalingas laikas.  Pamokymams nepasiduoda, o kaip ir dauguma, ,,profesionalai" proto pertekliumi nepasižymi (kol kas blaškosi, nes daugelis - ypač konservatoriai kaišioja pagalius į ratus). Kad palenkti tautą savo pusėn pradėjo pataikauti ,,pakišom“. Darbo partija papirkinėjo rinkėjus nemokamais koncertais, puotomis su Krekenavos mėsos gaminiais, Kėdainių agurkais su V.Uspaschiko ,,geru vaizdeliu“ ar ledų atrakcijomis. Jų atstovė, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė sėklų pakučiais. Žalieji ,,sumanesni“. Nutarė aprengti tautiniais rūbais ir įduoti nemokamai į kiekvieno namus po vėliavą. Tuščiais pilvais, su prezidente priešakyje, galės šokti polką su ragučiais.

 

Tokia tvarka buvo caro laikais. Dvarponiai liepdavo pasipuošti vergams, ką turi gražiausio, kai į jų parapijas atvykdavo caras su svita. Dvarponius caras pagirdavo, kad gerai prižiūri savo ,,valstiečius-vergus“. Matyt ir čia išminties pasisemta iš tų laikų. Deja, šis planas neišdegė, o tik apsijuokė. Nebūtų geri artistai, jei ne tik filmus kurtų apie pagonybę puoselėjančius Naisius, bet jie ir toliau liaudį kiršina alkoholio draudimais. Iš pirmo žvilgsnio puikus sumanymas. Tauta degradavusi. Išmintingesni, matydami korupcionierių valdomą valstybę, bėga, kaip iš skęstančio Titaniko laivo. Ieško laimės svetur. Lietuviai prasigėrę ne dėl to, kad šis nuodas juos viliotų, bet iš nevilties, kad pakeisti nieko negali. Juk girtam jūra iki kelių, kurioje ir paskęsti nebaisu. Todėl ir geriama. Nesubrendę ,,žalieji" bando draudimais stabdyti įsisenėjusias problemas. Ta prasme šaunuoliai. Tačiau darbo stygius, maži atlygiai ir dykai dalijamos pašalpos galutinai sugadino liaudį. Jie apkvaitę nuo įvairaus ,,bizalo - pilstuko“. Geria dieną, geria naktį.

 

Apie šeimos dorą, darbą, mokslą neliko nei kalbos. Tiesa, kiek išmintingiau ,,žalieji valstiečiai“ apgynė įstatymą partnerystės klausimu. Bet kur tai matyta, kad kaime gyvenantis žmogus nebeturi ūkio! Valgo dirbtiniais pašarais užnuodytą mėsą ir iš miltelių pagamintą pieną, nitratais prisotintas daržoves. Visa tai perka iš parduotuvių. Juk kam lenkti nugarą? Tai pigiau. Gatvėse pedagogai gaudo jaunuolius, kurie yra nebaigę pagrindinio ar 12 klasių mokslo. Pedagogų švietimo įstaigoms-mokykloms už tai gaunamas iš biudžeto pinigų krepšelis, o mokiniams mokslo pažymėjimas, nelankant pamokų. Privalomus egzaminus ir įskaitas už mokslo žinias pasirašo ir išsprendžia tie patys pedagogai. Visiems gerai. Vieni gauna be darbo atlygį, kiti, nelankydami paskaitų, mokslo baigimo pažymėjimus. Auga ,,debilų“ karta. Jie ne tik nemoka lietuvių kalbos gramatikos, bet ir daugybos lentelė neįkandama, nekalbant apie rimtesnius dalykus. Kai mokytojų liko vos ne tiek pat, kiek mokinių, suskubo mažinti kaimo bei aukštųjų mokyklų skaičių, neva, norėdami pagerinti mokslo kokybę. Vyksta aukštųjų mokyklų rietenos. Kas išliks?
Kol nebus kokybiško švietimo, tinkamai apmokamų darbo vietų, užimtumo ir kitų socialiai pagrįstų programų, tol skęstantis laivas grims gilyn.

 

Grįžtant prie alkoholio temos, reiktų R.Karbauskiui priminti, kad ne mažą reklamą ir neigiamą poveikį daro Romos katalikų bažnyčia. Kadangi pagonys po katalikų bažnyčias nevaikšto, o laužus kūrena gamtoje, tai matomai nepastebi kas glūdi už bažnyčių sienų. Pasufleruosiu. Alkoholį be jokių apribojimų ir licenzijų prekiauja Romos katalikų bažnyčių prekybos taškai.

 


Į sveikatą! Katalikų bažnyčios prekybos centrų prekės. Vynas, pavadinimu "Altorius - mišių vynas" , o kitas "Santa Mess" išvertus reiškia "Kalėdų senelio šūdas". Nieko sau velnio ironija!

Patį kokybiškiausią vyną galite be apribojimų nusipirkti pas juos. Jeigu reikia išrašys ir sąskaitą. Bažnyčiose nuo pakylos kunigai geria iš auksinių taurių vyną. Stebi vaizdą viso pasaulio tikintieji televizorių ekranuose ar betarpiškai atlikdami tradicinius ritualus. Vaikai kartu. Jie smalsūs ir domisi visomis naujovėmis. Jei gali kunigas gerti alkoholį, tai argi vaikui išaiškinsi, kad alkoholis yra blogis? Sveiko proto nebeliko. Kur tai matyta, kad Dievo tarnai gertų raugą? Ar žemėje būdamas Kristus to mokė? Apie tai atskira tema. Jei skaitytojui kils klausimų skambinkit, atsakysime ir paaiškinsime. Raugas-nuodėmė nuo pat pradžių Dievo pasmerktas. Kanos vestuvėse, aprašytose Šventajame Rašte, paprašytas žemiškos motinos Marijos, Kristus pavertė vandenį neraugintomis vynuogių sultimis, o ne svaiginančiu vyno raugu-alkoholiu (bendrinis anglų vertimas,- wine, o hebrajų kalba ,-jajin, šekar ar tiroš-jaunas vynuogių vynas, kol neprasidėjęs rūgimas.) 


Žalieji valstiečiai, pradėkit darbą nuo vyraujančios katalikų bažnyčios sugedimo. Ne tik nuo alkoholio, bet ir pedofilų, orgijų, turtų kaupimo. Pradžiai apmokestinkit, kad nebūtų lygesnių. Jų vadai atsiprašinėja, keičia kruviną apdarų spalvą balta, bet Dievui nepaklusta ir patys nesikeičia. Gerai, kad musulmonai šiek tiek taiso jų paklydimo kelius: daužo garbinamus medinius ir betoninius stabus, paveikslus, verčia jų šventyklas. Nebetoli tas laikas, kai su ,,pyragais“ pakviesti svetimšaliai (tokių, kaip M.A.Pavilionienės, B.Viesaitės, G.Purvaneckienės, D.Kuodytės...) padarys tvarką pagonių užvaldytoje Lietuvoje. Jiems čia darbo į marias. Nors ir be jų pagalbos pleška bažnyčios, Kryžių kalnas, vienuolynai, kur įsikūrę prekiautojai, tarsi plėšikai landynėje. 
Teisingumo ministerija, nors praėjo keletas metų, bet iki šiol negali man duoti atsakymo į jiems pateiktą skundą-prašymą, kad būtų uždaryta nusikalstama Romos katalikų sektos veikla mūsų šalyje. Atrašė, kad nekompetentingi. Leidimus duoti sugeba, o vykdyti kontrolę negeba. Kaip čia taip? Tai kas toje ministerijoje sėdi, avinai?


Šis mano skundas-prašymas dabar laukia eilės svarstymui LR Aukščiausiame administraciniame teisme. Tikėkimės gal kada nors atrašys trafaretine forma. Be šablonų dirbti negali. Kryžių kalne lankytojų taisykles, po Marijos skulptūros nuvertimo, irgi kūrė net tris metus, kad apsaugoti nuo TIESOS vieną šiurpiausių Pasaulyje vietų. Su Dievu nėra lengva bedieviams galynėtis. Jis nesiduoda išjuokiamas. 
Visi tie, kurie akli ir kurti, tame tarpe ir ,,žalieji valstiečiai“, subręskit. Nustokit pasitikėti savo jėgomis. Jokiais laikais pergalė negalima be Dievo įsikišimo ir Jo pagalbos. Argi maža istorijų ir pavyzdžių aprašytų Šventajame Rašte? Argi maža šių dienų pavyzdžių?

 

Nejaugi negaila Garliavos įvykių dalyvių, tuščiai kreidutėmis rašinėjančių žodį TIESOS Daukanto aikštėje? Ar negaila vaikučių, kurie buvo tampomi už to žodžio rašymą Kauno krantinėje? Ar ne gaila tų, kurie ieško TIESOS teismuose, biurokratų įstaigose, mitinguose ir jos neranda? Atsakymas paprastas. Viskas daroma pasikliaujant savo jėgomis. 
Kai kurie palūžę ir supratę, kad rasti TIESOS negali, šaukiasi Dievo. Nusikalstamo Šiaulių AVPK ONTT komisarų susivienijimo vykdytos ir tebevykdomos veiklos ,,švyturiai‘‘ Panevėžio apygardos teisme nedrąsiai, bet jau ištaria (priimdami priesaiką liudyti TIESĄ) žodžius: ,,Tepadeda man Dievas“. Suprantama už nusikaltimus laukia bausmė, bet norėdami jos išvengti griebiasi, nors formaliai, TIESOS stulpo-Dievo. Pavėlavo. Prašyti pagalbos reikėjo, kad vykdant teisingumą, nesuvedžiotų velnias su Judo sidabriniais. Tą patį reiktų pagalvoti ir ,,žaliesiems“ pagonims. Visos reformos sugrius, jei neatsigręš į Dievą. Savo laiku, Šiaulių r. meras man pasiūlė pakeleivį. Nenustebkit,- R.Karbauskį.

Bendravome, bet netrukus keliai išsiskyrė. Sąžiningai pasielgė sakydamas, kad iki krikščionybės jam kol kas toli. Ką darysi, teks palaukti brandos. Per toli buvo Dievas vienai iš gabiausių LR parlamentarei Neringai Venckienei. Ji šiandien stropi ne tik teisės studijų moksluose Amerikoje, bet stipriausių misionierių apsuptyje studijuoja Bibliją. Šiek tiek keičiasi požiūris ir jos mamos. Ji dalyvauja Biblijos studijų konferencijose. Dar iki krikšto ir pilno atsivertimo neatėjo laikas. Matyt, dar teks palaukti. Gal maža kančios? Atrodytų, kiek dar galima žmogų kankinti? Keičiasi ir vedlys kunigas J.Varkala, kuris pasmerkė ir nuteisė L.Stankūnaitę giedodamas (jai einant pas savo biologinę dukrą) Marijai giesmes. Prašėsi su minia malonių iš Dievo kūrinio. Tam tikslui į privačioje valdoje garbino atitemptą betoninę moters skulptūrą. Jų ,,sėkmės“ rezultatai greit pasimatė.

 

Maldininkai iš privačios valdos buvo išmėtyti, kaip bulvių maišai, už skvernų ir atlapų, o mergaitė išplėšta panaudojant brutalų smurtą. Dabar kunigas praėjęs pro pragaro keletą vartų (Romos katalikų bažnyčios, Seimo) moko tikinčiuosius, kaip gyventi, cituodamas Biblijos eilutes internete. Nebesigirdi malonių prašymo iš Marijos ir žmogaus sugalvotų ,,šventųjų“. Gal senatvėje atėjo į protą? Atsiversti niekada ne vėlu. 
Šakių nebereikės, kai žmonės įgaus išminties. Reikia gerai įsidėmėti, kad Išmintį dalija Dievas. Kitur jos nerasim.