STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. GRAŽBYLIAUTOJAI
 Alvydas VEBERIS.   GRAŽBYLIAUTOJAI

Alvydas VEBERIS

 

 

IŠVERSTASKŪRIAI PRIEŠ RINKIMUS  GRAŽBYLIAUJA

IR LIPA PER ŽMONIŲ GALVAS. ŽMONĖS BŪKITE BUDRŪS!

 

 

 

,,Neskriauskite našlės ar našlaičio.

Jei juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos,

Aš tikrai išklausysiu jų šauksmą. Tada savo

rūstybėje išžudysiu jus kardu: jūsų žmonos liks

našlėmis ir vaikai našlaičiais.“ (Iš ,22


 

Rašau, Panevėžio m. kandidatei į merus p. Sandrai Jakštienei, po jos kreipimosi į miesto gyventojus dėl dalyvavimo Panevėžio miesto mero rinkimuose, po darbo partijos vėliava. Jos logotipe šypsena, ir užrašas: ,,Atsakau už savo žodžius!"

 

 

Internete S.Jakštienė  nuoširdžiai dėkoja visiems už pagalbą, nes surinkta 80 proc. daugiau gyventojų palaikymo parašų nei reikėjo surinkti.

 

 


 

Gerbiamoji S.Jakštiene, atsakyk už savo žodžius, parašytus  logotipe ir konkretų savo darbo barą savivaldybėje:

 

Jūsų šypsenų nelieka, kai pas jus ateini spręsti gyventojų problemų. Jūs jų net nenorite spręsti, nors gaunate už tai atlygį. Ką gerbiamoji padarėte, kai aš,  labdaros - paramos fondo ,,Biblijos studijos" steigėjas, ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai korespondentas Alvydas Veberis, mano įsteigto Fondo vadovas S.Marcinkevičius, V.Repšys, Lietuvos piliečių tarybos pirmininkė Sh.Katavičienė kreipėmės į jus (prieš tai, 4 metus jūsų kuruojamą soc. skyrių atakavo senolės kaimynai) dėl 92 metų vienišos M.V.Kasiulienės ir kt. straipsniuose paminėtų asmenų, kad jais pasirūpintumėte?

 

Jums nepaklusta net jūsų pavaldinys V.Michailovas, kuris ne tik nesirūpina senoliais, našlaičiais ir soc. remtinais žmonėmis, bet per teismus juos už menkiausias skolas su antstolių pagalba išmetate į gatvę.  Jeigu savo veiklos bare negebate susitvarkyti, kaip jūs miestui vadovausite? Absurdas!

 

Dėl jūsų savivaldybės aplaidaus darbo net tik nušalintas buvęs meras R.M.Račkauskas, bet visokias R.Žeimienes, V. Michailovus...reikia vyt lauk iš savivaldybės, kad jie rūpintųsi  ne privačiais senolių turtais, viešaisiais pirkimais, bet  pasirūpintų miesto gyventojais-rinkėjais ne tada, kai jums reikia  parašų, bet kai jie prašo, kad suteiktumėte jiems būtiną ir reikiamą  pagalbą. Ko jūs ten lendate, tarnauti žmonėms ar tyčiotis iš jų? Pirmiausia savo darbo bare reikėjo susitvarkyti, o tik po to lipti karjeros laiptais.

 

 

nuotr. Panevėžio savivaldybės soc. skyrius  (atsakingas soc. skyr. vedėjas V.Michailovas, mero pav. S.Jakštienė, mero pav. P.Luomanas) ir kitos atsakingos institucijos (medikai, prokuratūra, policija..., kurie buvo informuoti) taip rūpinosi 92 metų senole, teigdami, kad ji pati gali pasirūpinti savimi. Tuo tarpu ji negalėjo be skausmo  nešioti net avalynės. Tik Fondui įsikišus  senolei išspręstos visos susidarę problemos. Gavę kaimynų skundą, radome  paliktą alkaną, su neveikiančia santechnikos sistema, paskendusią skolose, sulaužytomis rankomis, turinčią  regėjimo ir kt. problemų.

 

Galiausiai, kandidate dr. S.Jakštiene, su jūsų tranų (pavaldinių V.Michailovo, R.Žeimienės..., prokuratūros, policijos, medikų, soc. darbuotojų, teismų, Lavėnų globos namų direktoriaus E.Kriščiūno) pagalba, pavertėte veiksnią vienišą 92 metų senolę neveiksnia silpnaprote, neleisdami, jos įgaliotam asmeniui A.Veberiui t.y. man, net jos lankyti!!! Žodžiu, pilna to žodžio prasme susidorojote ir per dvejus  metus ją įkalinote E. Kriščiūno Lavėnų globos namuose su turinčiais psichinę negalią globotiniais.  

 

 

Kad pateisinti savo veiksmus ir aplaidų  neįgalų darbą tuoj pat po laikino apgyvendinimo tuose namuose, suskubote senolę paversti tokia pat silpnaprote, kaip šiuose namuose apgyvendinti globotiniai.  Vienašališkai, be mano, kaip M.V.Kasiulienės įgalioto asmens  žinios, pervedėte  ją ten nuolatinai gyventi. Ji šiai dienai paversta, su Pasvalio teismo pagalba, psichiškai neveiksni. Tai prieštarauja visoms Panevėžio medikų ir psichiatrų bei  komisijų išduotomis pažymomis iš jos medicininės kortelės išrašų.

 

Galiausiai atbuline data, praėjus dvejiems metams po apgyvendinimo Lavėnų globos namuose, ji padaroma silpnaprote!!!  Ją iki šiol globos namuose lankė visuomenininkai, kaimynai, medikai turintys šios srities išsilavinimą, todėl tokiai išvadai tenka kategoriškai prieštarauti. Teks atlikti auditą ir su visa mūsų turima dokumentine medžiaga (iki globos namų gautomis  medikų komisijų išvadomis, psichiatrų pažymomis, vaizdo ir garso įrašais, kaimynų liudijimais) tiems ,,specialistams“  atsakyti už klanams suteiktą ,,pagalbą“, kai vieni dengiate kitus. Taip lengvai neišsisuks atsakingi pareigūnai ir medikai. Tikrumoje vaizdas atvirkščias.

 

Atrodytų, kad išvardintiesiems pareigūnams ir medikams  reikalinga skubi dorų psichiatrų  pagalba. Aišku viena, kad  su vaistų pagalba medikai per keletą minučių sveiką žmogų gali paversti daržove ir tai padaro, kai biurokratams to reikia. Anokia čia naujiena.   Ar jums pačiai kandidate į merus, už tokį abuojumą senatvėje  neatsirūgs? Juk čia pat mieste senelių globos namai, kur senolė galėjo oriai baigti gyvenimo dienas. Ten jūs patalpinate tik asmenis (pagal gyventojų atsiliepimus) už didelius pinigus ar turtus. Ar tai privatūs jūsų namai ar visų mokesčių mokėtojų? Atsakyk, gerbiamoji. Kokios priežastys trukdė tai padaryti, juk ji tada nebuvo dirbtinai paversta silpnaprote (nesanti ir šiuo metu)? Šiai dienai su visais ,,pagalbininkais“ jūs atlikote purviną darbą. Tai nusikaltimas!

 

Apie jūsų savivaldybėje esančią betvarkę, daug straipsnių esu parašęs aš t.y. A.Veberis bei kiti Fondo vadovai, visuomenininkai.   Be to ne kartą aš, S.Marcinkevičius, V.Repšys, Sh.Katavičienė ... jus asmeniškai ir jūsų atsakingus darbuotojus, buvusį merą R.M.Račkauską, pav.P.Luomaną, V.Michailovą, prokuratūrą, policiją, Prezidentę, L.Kukuraitį ... esame supažindinę su jūsų darbo bare nebe nusižengimais, bet nusikaltimais. Mafija sugebėjo apversti viską aukštyn kojom!

 

 Šiuo metu Fondo pagalbininkus, tris atskirų Panevėžio m. notarinių kontorų sąžiningus darbuotojus, šeimos gydytoją, net 92 metų senolę, kaimynus, kitus liudininkus tampote po teismus, kad ši senolė, už Fondo suteiktą pagalbą našlaičiams po mirties, užrašė savo apleistą butą. Kaip jums, siurbėlės, ne gėda taip elgtis! Kai A.Veberis prašė prokuratūros, kad jūsų darbuotojams iškeltų bylą už aplaidų soc. skyriaus darbą, ginant viešą senolės interesą, tai atsirašinėjote visi sutartinai  ir jums pavaldus V.Michailovas, kad senolė veiksni ir pati gali pasirūpinti savimi. Surašytas ne vienas protokolas, aktas.

 

Tai tiesa, kad ji pati  pasirašinėjo jums, prokuratūrai, policijai, pensijos gavimo dokumentus, turėdama regėjimo negalią (nematydama už ką pasirašo), bet turėdama 92 metus ji nepajėgi pati pasirūpinti buitimi, maisto gaminimu, higiena ir kt. ne pagal jos amžių darbais. Jai buvo reikalinga pagalba, bet ne tokia, kad paversti ją silpnaprote, ką jūs su visa klanų pagalba šiai dienai padarėte.

 

Be panevėžiečių pagalbos, Seimo narys Povilas Urbšys nebus pajėgus tą mėšlą išmėžti. Panevėžiečiai, kovokime ,,Už jaukų Panevėžį kartu''!

 

Nepasirašinėkite aklai esantiems  klanų veikėjams, kad jie   patektų į valdžią, nes jie savo darbais abejingi jūsų problemų sprendimui.  Rinkitės tuos, kuriuos gerai pažįstate ir vertinkite juos pagal jų nuveiktus darbus, jų dorą ir sąžinę, o ne pagal reklaminiuose stenduose rodomas dirbtines šypsenas.

Tai taip jūs dr. S.Jakštiene, atsakote už savo žodžius? Aferistai ir nusikaltėliai. Nepasirūpinote  net 92 metų vienišos senolės oria senatve. Ji įkalinta (izoliuota), o kad nepabėgtų (bėgo net tris kartus) iš jos kambario išimta  lango rankena. Kambarys liko nevėdinamas.

 

Mano Fondui ruošiantis perkelti po laikino (6 mėn) apgyvendimo šiuose namuose  į saugią jai aplinką, mums net nežinant, jūsų pavaldinė R.Žeimienė paruošė dokumentus ir apgyvendino šiuose namuose ją nuolatinai.   Teismas sustabdė man notarų išduotą  įgaliojimą, E.Krikščiūnas uždraudė ją lankyti, o galiausiai po dviejų metų, atbuline data, medikai padarė silpnaprote. Tai virtinė visos biurokratų grandinės nusikalstamų veiksmų. Apie visa tai   savivaldybė, visuomenė ir kt. atsakingos institucijos  buvo informuotos.

 

 Šiuose straipsniuose  (nuorodose) aprašyta, koks biurokratų rūpestis svetimais, kai savi išmetami į gatvę arba už atimamus iš jų asmeninius turtus, padaromi psichiškai nesveiki. Tų straipsnių begalė:

 

1.http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/-alvydas-veberis--lietuvos-skurdziai-remia-afrikos-skurdzius---------------kam-tai-naudinga--332.html

2.http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/svajunas-marcinkevicius---kelios-valandos-su-savivaldybes-biurokratais----ir-nusisauti-butu-visai-nebesunku-307.html

3.http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----tiesiog-tragiskai-nusikalstama-istorija--275.html

ir. t.t.