STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. TEISINGUMO MINISTERIJA RANGOSI KAIP UNGURIAI
 Alvydas VEBERIS.   TEISINGUMO MINISTERIJA RANGOSI KAIP UNGURIAI

 

 

TEISINGUMO MINISTERIJA RANGOSI KAIP UNGURIAI

 

Pasaulietinės valdžios ir bažnyčios

darbas ranka rankon

 

 

Norint keikti valdžios institucijas ar valdininkus reikia belstis į jų duris. Galutiniame rezultate sužinome ar išlaikytiniai dirba, ar užėmę  šiltas vietas tyčiojasi iš tautos.

Vienu ganėtinai ne tik tautai, bet visam pasauliui klausimu atidariau Teisingumo ministerijos duris. Stebėkime įvykius ir būkime jų liudytojais.

Savo laiku auksines mintis apie toleranciją, o tiksliau - tolerastiją, yra pasakęs vienas JAV veikėjas J.Kennedy:

„Tolerancija yra paskutinė sugedusios visuomenės dorybė. Kai visuomenė yra tapusi tokia amorali, kad rėksmingai ir su pasididžiavimu pažeidinėja visus Dievo įsakymus, ji ima primygtinai reikalauti laikytis vienos vienintelės dorybės – toleruoti jos amoralumą. Ji neleis tau smerkti jos veiksmų laikant juos neteisingais, todėl sukūrė ištisą tikėjimo sistemą, kurioje tokie veiksmai nėra neteisingi, tad juos darančių nebegalima laikyti nusikaltėliais, niekšais ar blogais žmonėmis. Nusikaltėlis, niekšas ir blogas žmogus esi tu, jeigu juos smerki!“

 

Viename iš internetinių postų atkreiptas dėmesys, kad Romos katalikų bažnyčia užsiima ne visuomenės dvasiniu ugdymu, o politikavimu bei pinigų darymu - verslu. Tuo tikslu prigalvojama visokiausių atlaidų, stabmeldiško "šventųjų" garbinimo ritualų ir švenčių. Gaudama milijonines dotacijas iš valstybės, ji suinteresuota pūsti į valdžios dūdelę: trimitavo už stojimą į ES, nes valdžia to norėjo, agitavo už Žemės referendumo boikotą, nes valdžiai to reikėjo...

 

Prezidentė, komunistinių-liberastinių partijų vadovai per mišias demonstratyviai sėdi pirmose eilėse, norėdami sudaryti apgaulingą įspūdį rinkėjams, kad yra didžiai tikintys ir kad reikia balsuoti būtent už jų partijas.

Apie netinkamą vyraujančios mūsų šalyje Romos katalikų bažnyčios veiklą buvo informuota Teisingumo ministerija ir kitos valdžios institucijos.

 

Po mano pateikto prašymo teisingumo ministerijai dėl galimai nusikalstamos Romos katalikų bažnyčios veiklos uždraudimo Lietuvoje, gavau vieno sakinio atsakymą, kad Teisingumo ministerija nėra kompetentinga duoti nurodymus Romos katalikų bažnyčiai.

Tuomet dar sykį prašiau jų atsakyti į mano pateiktą prašymą-kreipimąsi ,,Vatikano paslaptys arba toks jų realus gyvenimas pasislėpus po Dievo kauke": Atsakyme į mano jiems pateiktą informaciją ir konkrečius klausimus, teisingumo ministerija rangosi, kaip unguriai.  Jiems mano siųstas prašymas šioje nuorodoje internete:

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----vatikano-paslaptys-252.html

 

Aš teisingumo ministerijai pakartotinai parašiau, kad:

,,Mano prašymas, visiškai ne toks. Jums nurodymų nereikia duoti. Jūs privalote kontroliuoti visų įstaigų, organizacijų, religinių bendruomenių..., kurioms išduodate leidimus, darbą mūsų šalyje. Aš teigiu, kad Romos katalikų bažnyčios religinė organizacija ir jos įsteigti filialai mūsų šalyje vykdo nusikalstamą veiklą. Aš apie tai išdėsčiau savo prašyme-kreipimesi.

 

Apie šios bažnyčios nusikaltimus ir nusižengimus žmonijai patvirtino net trys paskutiniai Romos katalikų bažnyčios popiežiai. Jie atsiprašė tikinčiųjų, bet viskas teka sena vaga. Todėl jūs turite teisę nutraukti jos veiklą mūsų šalyje ir neleisti jiems toliau vykdyti nusikalstamų veiksmų, klaidinant tikinčiuosius. Kitu atveju jie turi iš esmės pasikeisti. Jeigu jūs nematote nusikalstamų šios bendruomenės veiksmų, tai pagrįskite ir atsakykite išsamiai į kiekvieną mano išdėstytą paklausimą“.

 

Savo atsakyme teisingumo ministerija rašo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas. Konstitucinės valstybės ir bažnyčios atskirumo principas yra Lietuvos valstybės, jos institucijų ir jų veiklos pasaulietiškumo pamatas.

Šaunu. Tada kyla klausimas,- gal nebereikia nei Teisingumo ministerijos, jos išduodamų leidimų, kontrolės...? Kas ką nori, tegul  tą daro. Tiesą sakant, panašiai ir yra. Visų krikščioniškų konfesijų vadovų rankose ta pati ,,Biblija“ , o kiekvienas jų tikinčiuosius veda skirtingais keliais? Kas tai? Anarchija?

Pažiūrėkime kitu aspektu.  Ką teisingumo ministerijos ,,proto bokštai“ įvardija. Ar tikrai bažnyčia atskirta nuo pasaulietinės valdžios? Jeigu taip, tai jie nejaugi nemato toliau savo nosies?

 

Paskutiniai įvykiai. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną liaupsinamas žmonių išrinktas ,,karalius“ Mindaugas. Vyksta tautos visuotinė šventė, visoje šalyje ta proga vyksta mišios. Gal krikščionys išprotėjo, kad garbina žemių užkariautojus, plėšikus, žmogžudžius...? Pasigilinkite ir paklauskite istorikų kas iš tikrųjų buvo tas Mindaugas?

Tai kur liko krikščionių karalių karalius Jėzus Kristus? Jį jau pakeitė tapusi ,,tarpininke‘‘ mirusi žemiška  Marija ( kuri beje buvo nuolanki Dievo tarnaitė), užlipusi betoninių skulptūrų ar medžio drožinių, paveikslų pavidalu į patį altorių.

 

       Dievo kūrinys - Marija nepadeda. Parašyta: ,,Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne Kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen!" (Rom1,25). 

 

O gal Kristų pakeitė Vatikano dar vienas tarpininkas – popiežius? Jeigu sėdėdami ir gaudami didelius atlygius to nemato pasaulietiniai vadovai, nesupranta tikėjimo ir Dievo kūrinijos pasaulio, jo istorijos, teologijos mokslo, o išdavinėja leidimus religinėms bendruomenėms, tai tik pasikartosiu, kam jie išvis užima tuos postus? Atsirašinėjimams? Kur jų kompetencija?

 

Biblijoje parašyta: ,,Jis apsirengęs kraujyje pamirkytu drabužiu ir Jo vardas – DIEVO ŽODIS. Paskui Jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš Jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo Jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležine lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant Jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: “Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats (tai KRISTUS) ”. (Apr19: 13-16)

 

Ar  visa tai įtvirtina atsakyme jūsų teigiama Konstitucija? Tik aklas gali nematyti viso to falšo. Kur sektinas Kristaus pavyzdys? Juk Jis atėjo į žemę parodyti, kaip turime gyventi. Ar tai daro vyraujanti Romos katalikų bažnyčia? Kas jai suteikė teisę atstovauti visose švietimo, valdžios ir kt. mokslo įstaigose, organizacijose? Skiriami net kapelionai karo lauke, šlakstant vandeniu ginklus, kad spartesni būtų brolių atžvilgiu, kapojant jiems galvas?

Gal Kristus tokį pavyzdį rodė? Kokių jums dar reikia įrodymų? Kur saugumo ir aibė kitų įsteigtų kontrolės institucijų? Ar jos reikalingos tik persekioti teisiuosius ir aiškintis su kokiais triusikais ar be jų buvo A.Ūsas, ar jis turėjo vyndėmę ant vienos kūno galūnės ar ne, ar tikrai Pociūnas iškrito per viešbučio langą, o gal užsiiminėjo sportu...?? Ar įkurtos institucijos reikalingos tik tam, kad paneigti kas teisinga?

 

Ne mano pareiga įrodinėti teismuose nusikaltimus, ką jūs siūlote,  o tai  jūsų darbas. Duotas signalas, o jūs tirkite. Aš tai parašiau, nes ir mane, mano tėvus, senelius...  ši vyraujanti Bažnyčia klaidino ir apgaudinėjo.

 

Tiesos nežinojo net kunigai. Retas kuris matė Biblijos-Švento Rašto 66 knygų rinkinį. Jų bažnyčiai išleista daug lėšų.  Ji tapo viena iš turtingiausių pasaulyje  organizacijų. Ar bažnyčios turi kaupti materialius turtus? Kur liko nenykstantys dvasiniai turtai? Sukaupti materialiniai turtai skirti tos bažnyčios nusižengimams ir nusikaltimams plėtoti, apgaudinėjant tikinčiuosius jų bažnyčiose rengiamais spektakliais, gatvių maskaradais. Auklėjau ir savo vaikus nežinodamas TIESOS. Padaryta didžiulė tos bažnyčios žala žmogui, valstybėms, pasauliui.

 

Trys paskutiniai Romos katalikų bažnyčios popiežiai atsiprašinėjo už mano LAIŠKE PRAŠYME minimus nusikaltimus. Vienas jų net liko už Vatikano tvoros. Žmonėms įteigta, kad dėl senatvės ir ligos. Kažkodėl kitas  jų – popiežius Jonas Paulius II iki pat mirties buvo tąsomas, kaip bulvių maišas, bėgant seilėms ir užmiegant mišių metu, tačiau buvo uoliai liaupsinamas. Kodėl? Ar Benediktas XVI nenorėjo tos garbės ir laisva valia užleido aukso krėslą? Jeigu kas domisi tais klausimais atsiųsiu dokumentinės medžiagos. Pamatysite kokį genocidą vykdė ši bažnyčia ir jų vadovai, pasislėpę po Dievo kauke. Aiktelėsit iš nuostabos.


Visa tai ne tik praeitis, bet ir dabartis. Pedofilijos nusikaltimams aukų padarytai žalai padengti pritrūko net pinigų ir jūs to nematot? Ar tai pavienių asmenų ar tos religinės bendruomenės vadovų slepiami nusikaltimai? Šiandien šios bažnyčios vadovai kliedi, kad yra persekiojami? Už ką? Kad vykdo nusikalstamą veiklą ar yra dori krikščionys, sekantys Kristų?

 

Teisingumo ministerijos tvirtinimą, kad Bažnyčia atskirta nuo pasaulietinės valdžios, prašau pagrįsti faktais. Kaip traktuoti, pvz., valstybės dotacijas bažnyčiai, nemokamą kunigų soc. draudimą, valstybines pensijas, katalikiškos tikybos mokytojų apmokėjimą? Atsakyti į visas mano kreipimesi-prašyme nurodytas pastabas ne išsisukinėjant, bet pripažįstant minimos bažnyčios nusikaltimus ir uždrausti jos veiklą, nes ji neatitinka valstybinės registracijos: Teisingumo ministerijoje įsiregistravusi kaip krikščioniška bažnyčia, o veikia kaip pagoniška bendruomenė. Priešingu atveju įpareigoti, kad bažnyčia pašalintų visas kliūtis klaidinimui (10 Dievo įsakymų atstatymas, panaikinti įvestą celibatą, stabus, meno dirbinius t.sk. paveikslus, skulptūras, kitas meno vertybes atiduoti valstybės žiniai – muziejams, kad ir Grūto parkui ) ir kt., panaikinti katekizmų knygas, naudoti tik jų pačių teologų-kunigų išverstą Bibliją-Šventą Raštą. Spektaklius, maskaradus palikti pasauliečių kūniškiems geismams tenkinti teatrų salėse.  Viešai pripažinti jų bendruomenės tikintiesiems, kad jie buvo  suklaidinti ir už tai atsiprašytų.

 

Pagarbiai                                                          Alvydas Veberis

 

 

Man paraginus, teisingumo ministeriją po trijų mėnesių parašė sekančio turinio laišką:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-OI 104 Vilnius, tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, ei. p. rastine@tm.lt, atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, 'banko kodas 70440.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Alvydui Veberiui 2016-07-73 Nr. (7.R3e) 5393

EI. p. aveberl@gmail.com 2016-07-02 ei. laišką

 

DÉL JÜSŲ PRAŠYMO

 

Teisingumo ministerija gavo Jūsų 2016 m. liepos 2 d. el. laišką, (aut. pastaba,- pakartotinai praėjus trims mėnesiams) kuriuo buvo persiųstas Jūsų kreipimasis-prašymas. EI. laiške prašote, remiantis kreipimesi-prašyme išdėstytais argumentais, nutraukti katalikų bažnyčios veiklą Lietuvoje, nes ši bažnyčia, Jūsų teigimu, Lietuvoje vykdo nusikalstamą veiklą — klaidina tikinčiuosius. Tuo atveju, jei Teisingumo ministerija katalikų bažnyčios veiklą vertintų kitaip, nei Jūs, prašote atsakyti išsamiai į kiekvieną Jūsų išdėstytą paklausimą.

 

Nagrinėdami Jūsų prašymą įvertinome Jūsų teiginius dėl tariamos nusikalstamos katalikų bažnyčios veiklos. Tai darėme atsižvelgdami j Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo (toliau — Įstatymas) ir kitų teisės aktu nuostatas bei funkcijas, kurios yra priskirtos Teisingumo ministerijai.

Įstatymo 20 straipsnis nustato, kad tradicinė Lietuvoje religinė bendruomenė ar bendrija gali būti teismo sprendimu likviduota, jei jos veikla pažeidžia Konstituciją ar Įstatymą.

 

Teisingumo ministerijai šiuo Įstatymu yra priskirta pareiga nustačius tokius pažeidimus ir religinei bendrijai jų netaisant kreiptis j teismą. Manyti, kad religinės bendruomenės veikla pažeidžia Konstituciją ar Įstatymą, galėtume, pvz., jei religinė bendruomenė akivaizdžiai siektų tikslų, nederančių su religinių bendruomenių tikslais, jei religinė bendruomenė savo veikloje pažeistų Konstitucijos ir Įstatymo įtvirtintas žmogaus teises, jei religinė bendruomenė vykdytų nusikalstamas veikas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos 'baudžiamasis kodeksas, ir pan. Taip pat pažymėtina, kad atsakomybė ir konkreti nusikaltimą, kuri atliko religinei bendruomenei priklausantis asmuo ar jos dvasininkas, gali būti priskirta religinei bendruomenei tik esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., jei nustatoma, kad nusikaltimas įvykdytas religinės bendruomenės vadovybės religinės bendruomenės naudai.

 

Pažymėtina, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas. Konstitucinis valstybės ir bažnyčios atskirumo principas yra Lietuvos valstybės, jos institucijų ir jų veiklos pasaulietiškumo pamatas. Šis principas, taip pat Konstitucijoje įtvirtinta įsitikinimu, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė, konstitucinis asmenų lygybės principas kartu su kitomis konstitucinėmis nuostatomis lemia valstybės pasaulietinį ir religinį neutralumą.

 

Tai, kad Lietuvos valstybė ir jos institucijos yra pasaulėžiūros ir religijos požiūriu neutralios, reiškia valstybės ir tikybos sričių, valstybės ir bažnyčių bei religinių organizacijų paskirties, funkcijų ir veiklos atribojimą (ir. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. sprendimą). Jūsų prašymo-kreipimosi nagrinėjimo kontekste tai reiškia, kad Teisingumo ministerija negali vertinti teiginių, susijusių su religinio tikėjimo turiniu ar šaltiniais (pvz., teologinių postulatų, šventraščių interpretacijos teisingumo klausimų).

 

Jūsų kreipimesi-prašyme kaip nusikalstama katalikų bažnyčios veikla vadinamas tikinčiųjų klaidinimas iškraipant tikėjimo esmę (pvz., savu instrukcijų rinkiniu — „katekizmu" pakeičiant Bibliją), klaidingų standartų taikymas kunigams (pvz., celibatas, kuri įvardijate kaip galimą pedofilijos skandalų priežastį).

Akivaizdu, kad šie Jūsų teiginiai apie katalikų bažnyčios veiklą yra religinio tikėjimo kritikos pobūdžio. Kaip jau minėta, nei Teisingumo ministerija, nei kokia nors kita valstybės institucija negali vertinti teiginių, susijusių su religinio tikėjimo turiniu ar šaltiniais, taigi, ir teiginių apie tikinčiųjų klaidinimą religijos srityje.

 

Jūsų kreipimesi-prašyme taip pat yra abstrakčių, bendro _pobūdžio, priekaištų katalikų bažnyčiai (dėl jos moralinio nuosmukio, dominavimo politikoje, kultūroje, visuomeniniame gyvenime), tačiau šiais priekaištais nėra informuojama apie katalikų bažnyčios veiklą, pažeidžiančią Konstituciją ir Įstatymą. Kreipimesi-prašyme taip pat yra minimi istorijos bėgyje katalikų bažnyčios tariamai vykdyti nusikaltimai. Nepasisakant dėl šių priekaištų katalikų bažnyčiai pagrįstumo pažymėtina, kad tai yra istorinių įvykių vertinimo, o ne šiandieninės katalikų bažnyčios Lietuvoje veiklos vertinimo pagal teisės aktus klausimai, taigi, tai nėra Teisingumo ministerijos ar kitos valstybės institucijos kompetencijai priskirti klausimai.

 

Konkrečios informacijos apie katalikų bažnyčios veiklą, pažeidžiančią Konstituciją ir Įstatymą, Jūsų kreipimesi-prašyme nebuvo pateikta.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Teisingumo ministerija neturi pagrindo imtis Įstatymo 20 straipsnyje numatytų veiksmų katalikų bažnyčios atžvilgiu.

Šis Teisingumo ministerijos raštas gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimanto g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinio bylą teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Teisingumo viceministras                                             Julius Pagojus

 

Donatas Glodenis, (8 5) 266 2926, el. p. donatas.glodenis@tm.lt Originalas nebus siunčiamas