STRAIPSNIAI

Atsiliepimas į straipsnį „ Prezidentė: teismų sistemoje lūžis akivaizdus“ 2018-02-13

 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis...(Ps 58, 1-5)

Scholestika Katavičienė

 

Lietuvos piliečių tarybos pirmininkė,

Protesto ir Bado akcijos iniciatorė, koordinacinio komiteto pirmininkė

 

Atsiliepimas į straipsnį

 

PREZIDENTĖ: "TEISMŲ SISTEMOJE LŪŽIS AKIVAIZDUS“

 

2017 m. gruodžio mėnesį išleistame žurnale „TEISMAI“ paviešintas išskirtinis interviu su Prezidente Dalia Grybauskaite apie svarbiausius pokyčius pastaraisiais metais, įvykusiais teismų sistemoje, be galo sudomino tą Lietuvos visuomenės sluoksnį, kuris intensyviai, tęstinumo pobūdžio ir dažnai jau be jokios vilties pasiekti teisingumą Lietuvoje,

 

ginant savo teises bei interesus teismo keliu, skaitė žurnale išspausdintas eilutes, kuriose mūsų Prezidentė įžvelgia akivaizdų lūžį teismų sistemoje, ko mes, mirtingieji nematome ir su tokiais dalykais, kaip didėjantį skaidrumą teismų sistemoje, joje dirbančių teisininkų atsakomybę bei augantį visuomenės pasitikėjimą teismais, kaip teisingumo garantu, Lietuvoje susiduriame labai retai.

 

Pati turėdama aukštąjį teisinį išsilavinimą, dešimtmečiais dalyvaudama aktyvioje visuomeninėje veikloje bei vadovaudama ne vienai visuomeninei organizacijai, esu surinkusi pakankamai daug į mane besikreipiančių Lietuvos piliečių bylų procesinės medžiagos bei teismų priimtų verdiktų.

Labai liūdna ir tikėtina bei kartu suteikiančios bent mažiausios vilties, kad turėdami rankose įrodomąją ir pagrindžiančią vyraujančią korumpuotą, iškrypėlišką teisinę sistemą, kurią vykdo ne kas kitas, o konkrečių Lietuvos teismų konkretūs nesąžiningi, korumpuoti, o gal ir neturintys reikalaujamos teisinės kvalifikacijos teisėjai, medžiagą, bus kaip tik tas garantas, kuris padės mums pasiekti teisingumą Lietuvoje.

 

Padės mums pasijusti, kad tikrai gyvename teisinėje valstybėje, o ne suorganizuotų nusikalstamos veikos profesionalių klanų pasaulyje. Šitas savo mintis dėstau ir viešinu atsakingai, pasiruošusi nešti pilną atsakomybę, jeigu kas nors sugebės paneigti per mano gyvenimo patirtį sukauptą būtent nepasitikėjimą teismais Lietuvoje. Ir teatleidžia man tie garbūs, padorūs ir sąžiningi teisėjai, kurių per dešimtis įvairaus teismingumo bylų, kuriose likimas lėmė man pačiai būti proceso šalimi, aš jų sutinku mažumą.

 

Grįžtant prie to teismų sistemos lūžio. Šioje vietoje istorija labai paprasta: sudedi ant stalo dešimtis analogiškų ar tapačių bylų tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, ir realiai matai teismų sistemos darbą. Šio žurnalo skaitytojai nėra tas kontingentas, kuriam reikia aiškinti ir įrodyti, kad teismas yra tas subjektas, kuris gina, o ne nuo kurio gali būti ginamasi, kad teisėjas, nagrinėdamas bylas, yra priklausomas nuo Lietuvos Konstitucijos ir Įstatymo.

 

Todėl nereikia Lietuvos piliečių, neturinčių teisinių pagrindų, klaidinti dėl teisėjo nepriklausomybės, priimant teisėjui teismo verdiktą. Toliau. Žinome, kad Lietuvoje tik teismai vykdo teisingumą, o visi kiti teisininkai, pareigūnai, valstybės tarnautojai ir proceso šalys bei dalyviai bylose turi padėti teisingumą vykdyti.

 

Realiai ir dažnai sutinkame priešingus reiškinius, kuomet akivaizdžiai matosi, kaip yra pajungti į žalingą teisinę sistemą atskiri teisėjai bei teisėtvarkos pareigūnai, advokatai, antstoliai, notarai ir visa kita smulkmė, kuri neteisėtai, apgaulės ir klastos būdu, su suklastota dokumentine medžiaga, pateikta į bylas, kuria sėkmingai ir dažnai vidiniu įsitikinimu vadovaujasi nesąžiningi teisėjai priimdami neteisingus ir neskaidrius teismų verdiktus, kuomet sąžininga proceso šalis apsiginti savo teisių ir interesų yra nepajėgi. Taip Lietuvos piliečiai dažnai yra neteisėtai nuturtinami, pripažįstami nusikaltėliais ar be kaltės kaltais.

 

Dėl tos priežasties, kad Prezidentė formuoja teisinę valdžią, kad ji skiria Lietuvos Generalinį prokurorą, kuris nei pats sąžiningai ir kvalifikuotai neatlieka savo funkcijų, nei to reikalauja iš savo pavaldinių, kad taip mažai yra kalbama apie teismų darbo kokybę ir trūkumus arba tai pateikiama tik iš geros pusės, neapsikentę esamos situacijos 2015m. kovo 7d. inicijavome masinį mitingą Lietuvos lygmenyje prie Kauno apylinkės teismo su tikslu – visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą. Ar įvyko lūžis teismų sistemoje į pozityvią pusę įrodė faktas, kuris pasireiškė inicijuota PROTESTO IR BADO AKCIJA (toliau AKCIJA) Daukanto aikštėje, Vilniuje, vykdoma nuo 2017m. rugpjūčio 21d.

Jos tikslas tęstinumo pobūdžio - visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą. Ir neturi esminės reikšmės įvykęs faktas, kad mūsų AKCIJOS stovyklą barbariškai išdraskė atvykę naktį iš rugsėjo 24 į 25 dieną Vilniaus policijos pareigūnai, tačiau AKCIJA tęsiasi ir ji bus vykdoma visais įmanomais būdais iki tol, kol bus pasiektas Lietuvos piliečių norimas rezultatas dėl teisingumo vykdymo Lietuvos teismuose.

 

Savo rankose turiu bylų proceso medžiagų visą asmeninį archyvą, surinktą iš Lietuvos piliečių. Tai, ką patyriau AKCIJOS metu, buvo naujas pažinimas Lietuvos teismų sistemoje. Žinoma, nedrįsiu ginčytis su Prezidente dėl jos įsitikinimų bei pozicijos šioje vietoje, tačiau, aš, kaip asmuo, atstovaujantis Lietuvos piliečius, dar tikrai negreitai pripažinsiu, kad įvyko toks lūžis teismų sistemoje, kokį mato Prezidentė.

 

Panašu, kad nesąžiningi teisininkai šioje vietoje sėkmingai ir ilgam užsikonservavo ir jų barikadas pramušti bus be galo sudėtinga. Bet mes kovosime, nes mums nelieka kitos išeities. Tad tam, kad padėti mums apsiginti nuo korumpuotų, galimai su nusikalstama grupine veika susijusių teisėsaugos bei teisėtvarkos darbuotojų, prašome prisijungti prie mūsų visų Lietuvos piliečių, kovojančių už teisingumą. Kviečiame teisinių bei valstybinių struktūrų darbuotojus, kurie yra nepakantūs visam tam, kas vyksta šiandien Lietuvoje ir aplink mus padėti mums visais įmanomais būdais.

 

Mano kontaktinis telefonas – 8 611 51329. El. paštas- scholastikakataviciene@gmail.com