STRAIPSNIAI

Vladimiras Troščenka. VILKAI AVIŲ KAILYJE
 Vladimiras Troščenka. VILKAI AVIŲ KAILYJE


Vladimiras Troščenka

 

Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musulmonai pagal Koraną turi 72 tikėjimo grupes, Sunitai, Šiitai, Sufijai ir t.t. Reakcingiausia tikėjimo grupė iš musulmonų yra Vachabitai. Įdomiausia yra tai, kad būtent tokio tikėjimo kelio pavadinimo (Vachabitai), nėra tose Korano išvardintose 72 tikėjimo grupėse. Šis pavadinimas yra žmonių sugalvotas ir kilo iš vieno Alacho titulų - Al Vachab (dovanojantis), t.y. Vachabitai išvertus reiškia "apdovanotieji". 

 

   Tradicinių tikėjimo kelių Musulmonai Vachabitus vadina dirbtinai sukurta religine grupe. Jų tvirtinimu vachabitai buvo sukurti vakaruose tam, kad sunaikinti patį Islamą. Tokį jų teiginį netiesiogiai patvirtina ir tai, kad dauguma dabartinių islamo teroristų vachabitų, praėjo mokymus pagal JAV slaptųjų tarnybų programas. Žymiausias JAV slaptųjų tarnybų produktas yra Osama Bin Ladenas.

 

   Lygiai toks pat (pagal kilmę ir dvasią), apdovanotųjų tikėjimo kelias yra ir Krikščionybėje. Jie vadinasi Charizmatai (charizma, χάρισμα gr. dovana). Tos grupės aktyviai ardo apaštališkos tradicijos besilaikantį Krikščionių tikėjimą. Naujai prisiteigusios ir skaldymo pagimdytos tos, neva krikščioniškosios, bažnyčios lygiai taip pat kaip ir musulmoniškieji vachabitai (charizmatai) ima tik dalį Šv. Rašto ir jį savaip interpretuoja.

 

Tos vachabitiškosios bažnyčios, klaikiai nekenčia visko kas yra tradiciška krikščioniška. Be to, jie labai bijo diskusijos su žinančiais Šv. Raštą žmonėmis. Jie yra labai puritoniški ir išoriškai atrodo daug teisiau nei tradiciniai krikščionys. Jie išdidžiai rankose laiko Biblija ir cituoja ją žmonėms, bet realybėje kiša jiems nuodingą savo tikėjimo surogatą, naudodamiesi tuo, kad paprasti žmonės neišmano Šv. Rašto.

 

Mūsų Mokytojas ir Gelbėtojas, Viešpats Jėzus Kristus perspėjo: ,,Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai".

 

Netikrų pranašų avių kailis reiškia jų išorišką teisuoliškumą, (negeria, nerūko, neištvirkėlis, žmonos ir vaikų nemuša, gerai atrodo, skaniai kvepia ar pan.). Turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Jei ieškote Kristaus, tuomet turite žinoti, jog Jis atėjo pas nusidėjėlius, o ne pas teisiuosius. Todėl ir Jo bažnyčia, tai nusidėjėlių surinkimas. Nusidėjėlių, kuriuos Dievas savo malonę padaro švariais nuo jų nuodėmių.

 

Kas nėra su Kristumi Jo apaštališkoje bažnyčioje, tas niekada nepatiks Dievui, koks jis be būtų išoriškai teisuolis, švaruolis ir tobulybė. Toks žmogus bus kaip kapas, gražus iš išorės, bet viduje pilnas nešvarumų ir bjaurasties, todėl ir atmestinas, t.y. netinkantis amžinajam gyvenimui.

 

Apie tokius Kristus pasakė: ,,Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: 'Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?! Tada Aš jiems pareikšiu: ,,Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!''

 

p.s. Jei jūs rimtai nutarėte ieškoti Dievo ir sekti Jį tikėjime, viltyje ir meilėje, tuomet jums reikia rimtai apsispręsti; ar ieškoti Jo, Kristaus krauju įsteigtoje ir ant apaštalo Petro (uolos) autoriteto pastatytoje, Apaštališkoje visuotinėje  bažnyčioje; ar vaikščioti po naujai prisiteigusias, žmonių išmyslais organizuotas Vachabitų – Charizmatų (jie turi prisigalvoję aibę įvairių pavadinimų) kavos ir arbatos gėrimo kuopeles, kuriuose jūs surasite vien tik pigų, tikros Jėzaus Kristaus bažnyčios, pakaitalą.

 

 

Su broliška meile ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka