STRAIPSNIAI

2021-04-25. Alvydas Veberis. NESKALDYTI! VIENYTI! NEBIJOTI!
2021-04-25. Alvydas Veberis. NESKALDYTI!  VIENYTI! NEBIJOTI!

Alvydas Veberis 

 

NESKALDYTI!  VIENYTI! NEBIJOTI! 


TAIKUS ,,ŠEIMŲ -TAUTOS GELBĖJIMO MARŠAS"
 

 

 

Taikus ,,Šeimų-tautos gelbėjimo maršas", tai paskutinis lašas kantrybės perpildytoje taurėje. Pribrendo keisti visą ,,mėšlą''. Dar diskusijoje (pabaigoje nuoroda-video) yra naivuolių, kad esamieji išlaikytiniai vykdys tautos valią ir pasikeis. Atsibuskite! Nejaugi per  30 metų dar vis neįgavote proto? Tuomet tokius lengva dar ir dar kartą mulkinti. Pritariu V.Tomkui. Nustokite žemintis prieš išsigimėlius, kurie tarnauja užjūrio tironams. Geriau kažkurį laiką be jokio Seimo, nei palikti tuos pačius tautą naikinančius parazitus.

 

Su ,,Šeimos-tautos gynymo maršu" nereikia apsiriboti pasivažinėjant oro teršimu.   Būtina, po oficialios dalies Vingio parke,   apjuosti Seimą, Vyriausybę, LRT...  Deginti laužus, neįleisti išlaikytinių į jų darbo vietas arba įleidus neišleisti tol, kol nesuvoks kur nuvedė šalį. Atsijoti grūdus nuo pelų (grūdų liks mažai). Sustiprinant jų imunitetą, dėl jų  daromos  reklamos, be eilės suleisti po keletą vakcinų, kol neišbaigė išmarinti tautos. Juk juos vakcina gydo. Paruošti dublius visiems išlaikytiniams, kurie privalėjo tarnauti žmonėms, bet netarnavo. Tiems, kurie  tenkino ES ar  užjūrio tironų norus.  Pakaitalus parinkti  iš dorų, sąžiningų visiems gerai žinomų tautiečių, kurie neštų, už jiems patikėtą darbą, pilną atsakomybę. Tam tikslui  pagrindinis vedlys privalo  būti Dievas ir Jo įsakymai. Nebijoti ištarti Jo vardo.

 

Antras po Dievo, turi eiti ir liaudžiai tarnauti (pabrėžiu-tarnauti, bet ne vadovauti)  tas, kuris  pasitiki Dievu vykdant  Jo valią ir įsakymus.  Kai bus visų darbai ir žvilgsniai nukreipti į Viešpatį, tuomet bus galima išvalyti visą KGB puvėsių sistemą su jų pakalikais tampomais už ,,virvučių“. Jokių šėtono irštvos (Romos katalikų bažnyčios) palaiminimų! Jie vykdo žvėries (666) darbus. Negi akli? Ten vyrauja pagrindinė celibatinė pedofilų irštva-tvirkinami ir žudomi kūdikiai, vaikai, ten sukaupti didžiausi pasaulyje turtai. Jie pakeitė Dievo įsakymus į savus, užsiiminėja  prekyba žmonėmis, narkotikais ir t.t. Vingio parke oficialią renginio dalį būtina pradėti atiduodant  garbę Viešpačiui. Ar atsiras toks drąsuolis? Aš įkalinimo įstaigose tą padariau. Buvo nedrąsu, bet po to buvau paties Viešpaties apdovanotas. 

 

Užduotis organizatoriams. Prieš  pradedant  Vingio parke kalbas ir dainas, vieningai atsiklaupkime ar nulenkime galvas.  Pradėkime renginio dalį  nuo Kristaus išmokytos maldos ,,Tėve mūsų". Dievas išgirs. Priešingu atveju, iš to renginio bus vienadienis pasireklamavimas ir migla. Muilo burbulas.  Užtenka vykdančių ,,žvėries" komandas iš ES ar NATO! Būkime pasiruošę  piktiems kėslams, kad užkirsti kelią guminėms kulkoms ar smurtui.    Jei piktavaliai (esama valdžia ir jos šalininkai) sugalvos panaudoti prieš taikius gyventojus smurtą, turėti atsarginį variantą ir prašyti pagalbos (iš anksto suderinus) iš ,,tironų",- A.Lukašenkos bei V.Putino. Jų mūsų rėksniai bijo. Greit visus ,,skalikus'' ir kiršintojus pastatys į vietą. Užsibaigs žvygavimas   ,,kraujo ir aukų". Išsilakstys, kaip žiurkės. Už ,,gerą darbą", dėl ko reikalingi įvairūs žmonių protestai, mitingai, piketai, Šeimos Sąjūdis, išlaikytinius profilaktiškai suversti į  šiukšlių konteinerius. Nepagailėti jų atsivežti ir pagelbėti Šimašiui. Jie mėgsta šu... kvapą. Tegul pauosto.  Tą padarė, mūsų maitvanagių taip garbinami, ukrainiečiai savo tironijai.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš anksto tarybai nuspręsti  ir parinkti visiems gerai žinomą Tautos vedlį, kuriam paklustų tauta. Gal tai būtų profesorius A.Jakubauskas, o gal keleivinio lainerio „Boeing 737-800“ kapitonas instruktorius Vytautas Radavičius? Tai doras lietuvis, gamtos vaikas, tautos sūnus. Dar geriau, kad tai būtų jauni, kūribingi, veržlūs, drąsūs  vyrai, tokie, kaip Dovydas Norkūnas. Tokiems padėkime ir palaikykime juos savo išmintimi ir konkrečiais darbais.  Skęstančio laivo viena ranka nei Dovydas nei kitas jaunuolis neiškels.  Būtina visų vienybė.  Vienyti ir kviesti į šeimos maršą visus: tiek Vaišvilą ar Radžvilą, Balčių ar Juozaitį, Žemaitį, Kepenį ar Tomkų, Drižių, Savicką ar Sabonį..., mokslininkus, profesorius... Neskaldyti, o jungti. Klaidų daro visi. Šiame posėdžio balagane irgi matome, kad ne visi skaidrūs. Visur yra ir bus Judų.

 

Apie naujus maršus neplanuokite, nes nebeprisišauksite. Žmonės  nusivylę ir pavargę nuo valdžios ir jų pažadų, mulkinant liaudį. Pavargę nuo visų piketų, mitingų, peticijų rašymo, parašų rinkimų, teisėsaugos, tarnaujančios ne tautai, bet maitvanagiams... Neapkraukime savęs ir kitų papildoma našta, kurios nepakeliame. Maršų negali būti per daug.

 

Vienas  rimčiausių kalbėtojų, pradedant renginį Vingio parke būtų visuomenininkas, artistas, humoristas A.Orlauskas. Jis užduoda gerą toną ir yra kalbos profesionalas.  Sisteminis liokajus A.Tapinas pamatė rimtą konkurentą, todėl neriasi iš kailio jį žemindamas internete. O kas tokiems belieka, kai padai svyla? Be nuodėmės nėra nei vieno. Svarbu jas pripažinti ir nepasiduoti provokacijoms. Kai kada tenka nuryti karčią piliulę. Dievas įvertins. Jis teisėjas be kliaudos.

 

https://bukimevieningi.lt/vaidas-zemaitis-ko-be-reikalo-bijo-seimu-marso-organizatoriai/?fbclid=IwAR1tHkSIxnbOoLBB4ojeIxgs-wrnhHsv65l0rykS0zTg9i_KfaI1xL-boqk

 

video: https://www.youtube.com/watch?v=28VUfkFJaIo