STRAIPSNIAI

2021-05-06 . ALVYDAS VEBERIS . ŠŪDO GABALAI
2021-05-06 . ALVYDAS VEBERIS . ŠŪDO GABALAI

Alvydas Veberis   

 

                                                                      ,,ŠŪDO" GABALAI

 

Yra tokia lietuvių liaudies  patarlė,- ,,kas šyk ant tako, tas ant kito sako". Savo laiku, nuo ankstyvo ryto, girtas teisėjas Zenonas Birštonas besivartydamas teismo rūmų laiptais, jį filmuojančius žurnalistus išvadino ,,šūdų šūdais“, ,,šūdo“ gabalais. Rašant tuos žodžius kvapo nesijaučia, tačiau su tuo kvapu kiekvienas susitinka kasdien ir žinome jo ,,skonį“. Savo tokia kalba teisėjas ne tik pažemino žurnalistus, bet įvardijo savo ir visos Lietuvos išlaikytinių (tiek teisinės, tiek valdžioje tupinčių biurokratų) moralę.

 

Panevėžio apygardos teisme tebevyksta dešimties metų senumo N.Venckienės teisminiai procesai, kurie artėja vėžlio žingsniu (dirbtinai vilkinant - tempiant ,,gumą“) prie pabaigos.

Tų įvykių pradžioje neatlaikė nužudyto sūnaus Drąsiaus motinos širdis, kai Panevėžio apylinkės teisėją Vytautą Krikščiūną, tabako dūmais pasmirdusią buvusią teisėją Daivą Gadliauskienę ir jų kolegę pavadino banditais.   M.Gušauskui  laužiant rankas imunitetą turinčiai teisėjai N.Venckienei, kai  iš jos glėbio buvo smurtu plėšiama į jos kaklą įsikibusi mergaitė, kuri griebėsi Neringos, tarsi skęstantis  ,,šiaudo“, ji pavadino smurtautojus išgamomis.

 

nuotr. banditais pavadinti Panevėžio apylinkės teisėjai. Viduryje V.Krikščiūnas, jam iš paskos galvą užrietusi velkasi D.Gadliauskienė

 

Matant šiandieninę teismų, valdžios, Seimo narių protu nesuvokiamus ir priiminėjamus įstatymus bei visišką šalies betvarkę-degradaciją ar jie verti kitokių epitetų?

Matomai nebe žodžių, bet reikia imtis veiksmų? Jiems nusispjaut į žmonių skausmus, aimanas, ašaras, kančias, pergyvenimus... Nebereaguoja. Šeimų maršo proga gegužės 15 d. gal tauta ne taikiu, bet brutaliu būdu, su vėzdais rankose turi pasitikti dabartinius išlaikytinius? Elgtis taip, kaip jie elgiasi su tauta. Jie visiškai prarado sveiką protą, tarnaudami ES bei NATO išsigimusių globalistų tikslams.

 

Iš kitos pusės, ar galvose yra sveiko proto ir pas Lietuvos gyventojus? Dauguma jų krikščionys. Nuo ryto iki vakaro barškina rožančius, užpirkinėja mišias, prašo, kad už juos melstųsi prieš du tūkstančius metų mirusi ir neprikelta Marija! Ar mirusieji gali kuo nors padėti? Man asmeniškai neteko to girdėti, nors esu patyręs daug regėjimų, stebuklų… Galiausiai Marija vietoje Kristaus paversta Tarpininke tarp Dievo ir žmogaus! Anksčiau tą pareigą buvo nusavinęs Romos katalikų bažnyčios popiežius su tiara ant galvos. Joje į akis krito užrašas su žvėries ženklu - 666.  Absurdų absurdas! Kaip geba velnias suvedžioti visą Pasaulį. Dabar žmonės dusinami, paverčiant juos  kaukėtais zombiais!

 

Panevėžio apygardos teisme, po ilgos pertraukos,  vis tik įvyko N.Venckienės teismo posėdis. Dėl karantino stebėtojams vietos buvo  ribotos. Buvo galima rezervuoti vos 4-5 vietas. Tačiau turint galvose sveiko proto galima išspręsti ir pakeisti tą tranų nustatytą kiekį bei  jų normas. Atvyko stebėtojai ne tik iš Panevėžio, bet ir iš Vilniaus bei kitų miestų. Atsilankęs vilnietis Vladas Kuktys pasakojo, kaip jis rado tiesą, ne teismuose, bet su ginklu rankose.  Žinodamas, jog teismuose Tiesą rasti neįmanoma, pasinaudojo dviem pistoletais. Bankui užgrobus jo indėlį, jis pistoletus įrėmė į banko direktoriaus Romualdo Visakavičiaus smilkinį. Pinigai net kabinete buvo sugrąžinti. Aišku, po to nuo sistemos išlaikytinių turėjo problemų, bet pasiekė, savo proto sugebėjimais, teisingumą.

 

nuotr. teismo posėdžio stebėtojai. Priekyje savo Tiesą  pasiekęs ginklu, atsiimant  indėlį,  vilnietis Vladas Kuktys. Reikia manyti, atvyko  be ginklo. 

 

Šį kartą visi posėdžio stebėtojai buvo priimti, nors stebėtojų buvo dvigubai daugiau nei rezervuotų vietų. Nesugriuvo nei pastatas, nei kas užsikrėtė besimptomiu virusu, nors imant interviu, teisėjas V.Meidus kalbantiems be skuduro ant veido, pagrūmojo. Reikia manyti, kad V.Kuktys stebėti teismo proceso atvyko be ginklo. Gal per anksti korumpuotus prokurorus ar teisėjus šaudyti? Nors jiems reiktų  apsidrausti ir sėdėti su neperšaunamomis liemenėmis, jeigu eilinį kartą nutartys bus naudingos tik klanui.  Kol kas juos saugo karantinas. Sėdi išblaškyti atskirose Panevėžio ir Kauno patalpose.

 

Minėtoje pedofilijos byloje-žudikėje ,,išmintingasis” prokuroras Darius Jakutis sukurpė N.Venckienei vos ne 60 kaltinimų! Nesivargino.  Paėmęs baudžiamąjį kodeksą, matyt perrašinėjo paeiliui visus straipsnius. Galiausiai JAV teismui,  ne iš pirmo karto, pateikė nei daug nei mažai, tik 39! JAV teismas, kaip skuduru per veidą, atmetė 35 prikurptus jo paistalus, palikdamas keturius mažareikšmius. Jie liko pagal neteisėtą ,,pagromą” užfiksuotą video įraše. Tą įrašą prokuratūra akylai saugojo ir neleido jo pamatyti  Seimui.  Nebuvo pateiktas nei JAV teismui.

 

Šios istorijos nesėkmė  įvyko, kai netyčia įrašas pakliuvo tiesiai  į aukos rankas. Melas subyrėjo, tarsi, kortų namelis. Kas svarbiausia, įrašą perdavė pats nusikaltėlis (prokuroras D.Jakutis), kuris kurpė N.Venckienei kaltinimus. Ne veltui Dievas sako, kad nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, jei Juo pasitikima. Dievas, šiuo įrašu,  atidengė tiek prokurorų D.Valkavičiaus, D.Jakučio ir daugelio kitų,  policininkų R.Oželio, S.Skvernelio, M.Gaišausko, Renato Požėlos, R.Juodkazio, antstolės S.Vaicekauskienės, vaikų teisių tarnybos darbuotojų S.Kilkutės, E.Talailienės, G.Didžbalienės, advokato G.Černiausko, L.Stankūnaitės, infiltruotų saugumo tarnybų ,,ožių” ir kt., pedofilams talkinusių,  melą. Apie tai K.Venckaus video:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ff_pmbC3Oy8

 

 

nuotr. 2012-05-17 d. Valstybės vardu, privačioje valdoje, išsirikiavusi 240 asmenų ginkluota gauja, prieš grobiant iš saugios aplinkos pedofilų išniekintą mergaitę. Dešinėje - galimai pedofilų bendrininkė,  mergaitės motina L.Stankūnaitė

 

 

nuotr. Susipažinkite su Pasaulio sambo vice čempionu Mindaugu Gušausku. Jis prieš kameras užspringo nuo melo. Nesugebėjo pralementi nei žodžio.  Teismui melagingai teigė, kad 2021-05-17d. nuskriaustas nuo gležnutės teisėjos N.Venckienės. Gavo į ,,liūlį”. Ekspertai jo melą demaskavo. ,,Vargšelis” iš aukos prašo 2000 Judo sidabrinių už savo padarytą nusikaltimą.   Tai kaip toks ištyžėlis atlaiko vyriškus smūgius ringe?

 

Paskutinio Panevėžio apygardos teismo posėdžio kolegijos sudėtis nepakitusi. Posėdžiui pirmininkauja teisėjas V.Meidus. Jam talkina   teisėja  Jolanta Raščiuvienė bei Valdas Ciesiūnas. Sekretoriauja Rima Pačešiūnienė. Valstybinį kaltinimą palaiko tas, kuris šioje byloje įklimpęs iki ausų savame  ,,mėšle“. Tai 2020 metų tituluojamas geriausiu, darbščiausiu  prokuroru Darius Jakutis! Eks. komisarų biuro vadovas A.Sadeckas galės tokiam be eilės skirti premiją. Jis tam turi ne menką Fondą su Judo sidabriniais.  Kas žino, gal jau  daugiausiai ,,nusipelniusiems” skyrė?

 

Teismo posėdžio pradžioje teisėjas V.Meidus informavo apie gautus dokumentus:

1. Kriminalinės policijos biuro pažymą apie tai, kad biuras neturės galimybių užtikrinti nukentėjusiosios Laimutės Stankūnaitės dalyvavimo 2021 m. gegužės 4 d. teismo posėdyje. 
2. El. paštu gautą pažymą, pasirašytą „Drąsos kelio“ politinės partijos pirmininko J. Varkalos, kurioje jis be kita ko informuoja teismą, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo metu nagrinėja N. Venckienės ginčą su VRK dėl atsisakymo registruoti Venckienę kandidate į Seimo narius 2020 m. rinkimuose ir kad EŽŽT yra priėmęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą pateikti išvadą šiuo klausimu.
3. Nukentėjusiosios L. Stankūnaitės atstovo pažymą apie jai teiktas teisines paslaugas ir apmokėjimą už jas.
4. 2012-06-11 pavedimo kopiją apie N. Venckienės pervestus 27800 Lt L. Stankūnaitei, vykdant Kėdainių r. apyl. teismo ir Šiaulių apygardos teismo nutartis.

 

 Po to savo baigiamąją kalbą rėžė, sau  panosėje murmėdamas, Kauno apygardos prokuroras D.Jakutis. Jo baigiamosios kalbos  kliedesiai, tarsi grūdų malimas  malūne.  Neįmanoma buvo suprasti, ką jis nori pasakyti. Daugiausia dėmesio skyrė ir be paliovos kartojo, kad teisėja baisiai nusikalto, nes buvo apsikabinusi savo teisėtai globojamą brolio  mergaitę! Kad mergaitė buvo įsikabinusi ir griebėsi, tarsi skęstantis šiaudo, į N.Venckienės kaklą, to ,,neregys“ nematė! Skaldė iš degtuko malkinę! Lipdė iš musės dramblį! Profesionalas, nėra ką ir pridurti. 

 

Teko man paprašyti Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėjos (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) Jolitos  Gudelienės, kad paaiškintų profesionalaus kaltinimų kurpėjo kalbos turinį ir ką savo kliedesiais prokuroras nori pasakyti. Mane informavo, ,,kad perklausius posėdžio garso įrašą, iš jo visiškai neįmanoma suprasti, kokių bausmių prašo prokuroras. Kadangi įrašo kokybė prasta, net teismo posėdžio sekretorė, kol kas negali surašyti ir posėdžio protokolo! Matyt, teks palaukti, kol prokuroras pateiks teismui savo baigiamąją kalbą“. Noriu atkreipti skaitytojų dėmesį, kaip dirba bylų kurpėjai! Net teismas negali suprasti, ką jie murma!  Tokia praktika ne iš vieno teismo posėdžio.

 

Kiek išsiaiškinau, tai D.Jakutis prašo teismo, kad N.Venckienei skirtų 2,6 metų laisvės atėmimo bausmės. Juk reikia savo prikurptą ,,mėšlą“ ir nusikaltėlius pridengti. Neužilgo pamatysime, kaip pasielgs teismas. N.Venckienės baigiamoji kalba birželio 9 dieną. Pabaiga turėtų būti rugpjūtį. Posėdžio datos paskirtos, bet jos nenuspėjamos, kaip sinoptikų prognozės.

 

Stebint visus šios pedofilijos  bylos – žudikės įvykius, bei kitas bylas, jos puikiai iliustruoja nepakaltinamą prokuratūros, teismų savivalę. Ar be kyšių Lietuvos pilietis aplamai gali rasti Tiesą Lietuvos respublikos teismuose, kai net profesionali, sąžininga, dora  niekuo nenusikaltusi teisėja negali jos įrodyti LR teismuose  savo ,,kolegoms“?

 

video: interviu su aktyviu visuomenininku,  persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubo pirmininku, Panevėžio verslininkų asociacijos pirmininku,  žmogaus teisių gynėju Kaziu Grabiu: https://www.youtube.com/watch?v=CdGX9rgeGf4&t=1s