STRAIPSNIAI

2021-09-08 . TUŠTYBĖ
2021-09-08 . TUŠTYBĖ

                                            TUŠTYBĖ

 

Yra laikas arti, yra laikas akėti, yra laikas sėti, yra laikas palaukti ir visada ateis LAIKAS PJAUTI.

 

Keistas tas mūsų gyvenimas. Jei gyveni nesusimąstydamas, plauki gyvenimu pasroviui, jis atrodo toks paprastas ir nesudėtingas, bet kai tik pradedi mąstyti, ieškoti, nagrinėti ir tyrinėti, tas gyvenimas pavirsta į kažkokį nenupasakojamą, nepaaiškinamą ir neprognozuojamą siaubą.

 

 

                                  

 

 

 

Viskas tuštybė                  Viskas kas aplink mus,     Išliekamosios vertės,

Juokas – kvailystė,          Tai kūno geismas,              Nes kai tik pasieki

Valdžia – rūpesčiai,          Akių geismas,                 Pasaulietinės tuštybės siūlomą „vertybę“,

  Pinigai – baimė,              Ir gyvenimo išdidumas.   Jos iliuzija tuoj pat subliūkšta. 

 Malonumai – žlugimas.   Visa tai neturi jokios        Juokas nebeteikia džiaugsmo.

 

 

 

                                           Valdžia nebetenka žavesio.

                                           Pinigai atneša vien tik jų išsaugojimo baimę.

                                           O malonumai nenumaldomai sužlugdo tave kaip asmenybę.

                                           Ir kai tik išdidžiai sau pasakai:

 

„Štai ir pasiekiau“,                                                        Pasaulis nieko negali tau suteikti,

Žinok, kad tai požymis,                                                 Apart iliuzinės „morkos“,

Jog tavo smėlio pilis tuoj žlugs.                                  Kuri kabinama ant virvutės,

Nes išdidumas yra žlugimo šauklys.                           Prieš vežimą velkančio asiliuko nosį.

 

 

                                           Vargšas asiliukas, visą savo amželį,

                                           Velka svetimą sunkiai prikrautą vežimą,

                                           Bergždžiai siekdamas savo iliuziją -- morką

                                           (Karjerą, pinigus, malonumus, netikrą džiaugsmą ir tuščią laimę.)

 

 Tik atsikratęs žmoniško pasipūtėliško išdidumo, tik tuomet kai laisva valia patiki Dievu ir atrandi kelią, tiesą ir gyvenimą Jėzuje Kristuje, tik tada gyvenimas vėl pradžiugina ir atsiveria savo nuostabiai sudėtingu paprastumu. Šis paprastumas telpa vienoje frazėje - IŠ JO, JAME ir DĖL JO.

 

  Nieko be Jo valios neatsitinka šiame pasaulyje,  nes tik Jis vienas yra Kūrėjas ir Laikytojas. Visa baimė, purvas ir netikrumas yra tuomet, kai bėgi nuo Jo, o kai esi Jame ir Jis tavyje, tuomet pajunti tikrą stabilumą, džiaugsmą, saugumą, jėgą, užtikrintumą, laisvę ir nenustojamai besipildančią gyvenimo pilnatvę. Nieko nėra labiau stebinančio ir kerinčio, nei jausti pastovų, nematomą, bet labai aiškiai juntamą rūpestį.

 

Taip pat nieko nėra labiau nuostabaus ir didingo nei būti kvailiu dėl Kristaus, nekreipiant dėmesio į pasaulio išmintinguosius. Būti silpnu, o ne stipriu. Būti niekinamu, o ne gerbiamu. Trokšti ir alkti, vargti be pastogės, darbuotis savo rankomis. Kai tave keikia laiminti, kai persekioja – kentėti, kai piktžodžiauja - maloniai atsakyti. Visomis išgalėmis laikytis tiesos žodžio, Dievo jėgos, būti ginkluotu tik teisumo ginklais.

 

Būti gerbiamu ir negerbiamu, šmeižiamu ir giriamu. Būti laikomu apgaviku ir teisiuoju, nepažįstamu ir gerai žinomu; visiems aplinkiniams tave palaidojus, tu atsistoji gyvas; esi baudžiamas, bet nenužudomas, tave liūdina, bet tu visada džiaugiesi, esi skurdžius, bet daugelį praturtini, neturi nieko - ir valdai viską.

 

   Kai nusimeti rožinius pasaulietinio zombinimo akinius ir apsižvalgai aplinkui, pamatai, kad viskas ko pasaulis tave moko siekti yra tik bevertė tuštybė, vergovė ir rūkas, neturintis jokios išliekamosios vertės. Viskas pasaulyje laikina ir nepastovu, todėl tik tikėjimas Jėzumi Kristumi turi išliekamąją vertė, nes tai amžina ir nekintama. Tik Jo Vardas yra viskas kiekvienam ir nėra kitos, tikros ir išliekančios prasmės žmogaus gyvenime po dangumi, nei gyventi iš Kristaus, Kristuje ir dėl Kristaus.

 

p.s. Aš savo vaikus per maldvakarius mokau, "Jeigu jūs užsidegate kokiu nors nenugalimu noru ką nors daryti, pav. pasipiktinimas, kažkoks nesveikas entuziamas, noras pasiaukoti vardan ko nors. SUSTOKITE. Atsiklaupkite ir pasimelskite Jėzui Kristui. Visada prisiminkite, mūsų Dievas niekada neverčia mus už ką nors aukotis. Dar daugiau - JIS PATS PAAUKOJO SAVO GYVYBĘ UŽ MUS.

 

Todėl visada atiduokime savo rūpesčius Viešpačiui ir patikėkite Jis ras kaip efektyviai ir be problemų SUŽLUGDYTI VISAS GUDRIŲJŲ NIEKŠŲ UŽMANČIAS." Broliai ir seserys. Kreipiuosi į tuos kuriems yra svarbus mūsų Viešpaties ir Karaliaus Jėzaus Kristaus mokymas. Prisiminkite, kad mūsų pats efektyviausias ir galingiausias ginklas yra MALDA.

 

Būtent jos pagalba, mes prisijungiam prie tokio interneto ir informacijos paieškos vartiklio, palyginus su kuriuo visi tie googlai, feisbukai ir pasaulinis praščiokų gaudymo virtualus tinklas, tėra vaikų žaisliukai smėlio dėžėje. Būtent maldos pagalba, mes išsakome savo poreikius ir atpažįstame vieni kitus beveidėje klounų minioje. Būtent malda duoda mums atsakymus ten, kur joks esamas ar būsimas žmogiškas mokymas net neturi galimybės įsivaizduoti arba sufantazuoti. 

 

   Kviečiu visus melstis Jėzui Kristui dėl visos šios įsigalinčios baisybės ir tegu bus taip, kaip Jis nusprendžia, nes Jo valia visada yra tobula. Nepamirškite, kad būtent malda gali atitolinti (bet ne panaikinti) neatšaukiamus Dievo sprendimus.

 

 Visada prisminkite, viskam savas laikas: Yra laikas arti, yra laikas akėti, yra laikas sėti, yra laikas palaukti ir visada ateis LAIKAS PJAUTI.

 

Su broliška meile ir rūpesčiu 

Vladimiras Troščenka