STRAIPSNIAI

2023-10-09. LVT PRANEŠIMAS SPAUDAI


Asociacijos Lietuvos Visuomenės Tarybos 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
2023 m. spalio 9 d. Vilnius


Asociacija Lietuvos visuomenės taryba (LVT) tęsia ir plečia pasipriešinimą dėl „lytinio ugdymo“ privalomos programos diegimo mokyklose. LVT įstatai suteikia teisę šiai asociacijai ginti viešąjį interesą.


LVT kartu su visuomenininkais ir politiniu judėjimu „Visa Lietuva“ 2023 m. rugsėjo 1 d. raštu kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, reikalaudami nedelsiant nutraukti neteisėtą veiką ir stabdyti mokymą Lietuvos mokyklose pagal „Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą“. Ministerijai pateikti 8138 suinteresuotų asmenų (tėvų, mamų, senelių ir močiučių) parašai. Proteste-reikalavime nurodoma, kad dar 2022 metais ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymais patvirtinta programa pažeidžia Konstituciją ir įstatymus.


Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nereaguojant – parašus, peticijas ir pareiškimus vienas po kito ėmė skelbti ir kiti visuomeniniai judėjimai, mažosios opozicinės partijos, kurios kreipėsi į prokuratūrą, Seimo narius, Vyriausybę.


2023 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos visuomenės taryba, atstovaujama valdybos narių dr. Nendrės Černiauskienės ir Donato Pikelio, ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras dr. Zigmas Vaišvila 2023-10-05 kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ištirti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, t.y. valstybinio administravimo subjekto, priimto šio teisės akto atitikimą LR Konstitucijai ir nurodytiems įstatymams.

 

Iki teismo sprendimo byloje priėmimo teismo prašoma taikyti galimo sprendimo užtikrinimo priemones - stabdyti „lytinio ugdymo“ dalies mokymą mokyklose arba, nesant galimybės pildyti dalinį prašymą, stabdyti visos „Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos“ privalomą mokymą, kaip neatitinkantį LR Civiliniam kodeksui, Švietimo įstatymui, Vyriausybės programai ir prieštaraujantį LR Konstitucijoje numatytoms visų žmonių teisėms ir laisvėms, nevaržant kitų teisės ir laisvės – ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus ir minties laisvę. Privaloma „lytinio ugdymo“ programos dalis paneigia tai, kas šeimose yra sakralu ir ginama LR Konstitucijos, ir yra kišimasis į šeimų gyvenimą.


Protestas – https://rb.gy/09dbx
Kreipimasis – https://rb.gy/6ojqw
SADM programa – https://rb.gy/h8aui

Lietuvos visuomenės tarybos valdyba
 

https://drive.google.com/file/d/1-_OgymfFYXb3Xj9VpaEcypF7tNOZmFg6/view?fbclid=IwAR3BnsFB_urA227iz0MtUtBb4E3Kb7w-WxiOVg-P0GomaX7SaxKbYncJbcA