STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. LIETUVOS IŠLAIKYTINIAI GYVENTOJŲ PROBLEMŲ SPRENDIMUI AKLI IR KURTI
Alvydas Veberis.      LIETUVOS IŠLAIKYTINIAI GYVENTOJŲ PROBLEMŲ                      SPRENDIMUI AKLI IR KURTI

Alvydas Veberis

 

         LIETUVOS IŠLAIKYTINIAI           GYVENTOJŲ PROBLEMŲ                                            SPRENDIMUI AKLI IR KURTI

 

 

Trys ieškiniai dėl viešo senolės interesų gynimo  paduoti Tarptautiniams Europos Sąjungos arbitrams. Lietuvoje klesti  teisinis nihilizmas.

 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 str. 1 d. pažymi, kad kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama lygybės ir viešumo sąlygomis pagal įstatymą sudaryto kompetentingo, nepriklausomo ir nešališko teismo, kuris <…> nustatytų jo ginčijamas civilines teises ir pareigas.

 

 

Lietuvoje klesti teisinis nihilizmas. Teismuose rasti TIESĄ neįmanoma, todėl piliečiai priversti kreiptis į tarptautines organizacijas. Šią labdaros ir paramos ,,Biblijos studijos“ Fondo bylą, kaip ir daugelį Lietuvoje ,,išnagrinėtų“ bylų, sveiku protu paaiškinti neįmanoma. Visuomeninė, mano įsteigta ir vadovaujama  organizacija  labdaros-paramos Fondas ,,Biblijos studijos" gavo gyventojų skundą apie paliktą neprižiūrimą, apleistą, vienišą 90 metų veiksnią senolę.

 

Fondas, ir asmeniškai aš,  apie tokį soc. tarnybų aplaidumą, ginant viešą senolės interesą,  informavome visas respublikos institucijas, visuomenę.  Prokuratūros paprašėme, kad būtų iškelta kaltininkams  (Panevėžio savivaldybės klerkams soc. skyriaus vedėjui V.Michailovui, R.Žeimienei ir kt., vadovaujamiems mero R.M.Račkausko pavaldiniams, baudžiamąją  bylą už neveikimą, ginant viešą  senolių ir našlaičių interesą. Fondas senolės nepaliko likimo valiai ir padarė viską, kad išsaugoti jos gyvybę. Išsprendė  visas jos susidariusias problemas. Biurokratai, vietoje to, kad padėti jai, griebėsi atsakomųjų veiksmų t.y. susidorojimo su Fondu.

 

Dabartinė LR Generalinės prokuratūros vyr. prokurorė Nida Grunskienė pasitarnavo mafijai. Kad išnagrinėti mūsų skundą ir iškelti baužiamąsias bylas  Panevėžio savivaldybei, ji pasiuntė FNTT krėsti Fondo veiklos. Nusižengimų neradus ,,mafijos suktukas“  padarė viską, kad atsikratyti senole ir perimti po jos mirties menkavertį turtą (vieno kambario visiškai apleistą butuką).  Senolė gera valia po mirties paliko našlaičių globai.  Mafija atbuline data, per dviejų metų laikotarpį padarė senolę neveiksnia, neleido jos įgaliotam asmeniui – man  lankyti ją, galimai numarino, prieš jos valią kūną kremavo, nepranešdami apie jos mirtį ją lankiusiems. Ši byla atskleidžia Lietuvos Valstybės biurokratų nusikalstamą elgesį ir teisinį nihilizmą.

 

nuotr. Sistema vieninga. Nuolankūs korumpuoti tarnautojai kyla karjeros laiptais. Jie apie save taip negalvoja. Panevėžio apygardos prokurorė Nida Grunskienė valdys Lietuvą.

 

 

Pasaulyje vyksta globalizacijos procesai. Tam tikslui pasitelkiama net medicina žmonių populiacijos mažinimui. Anot vieno Seimo nario Alfredo Pekeliūno, anksčiau dirbusio Panevėžio rajono meru,  vykdoma žmonių ,,dvasinimo“ politika. Dabar mistinis virusas, skiepai, vėliau čipai ir nesibaigiantys karavanai į kapus.

 

Ar ne dėl šios priežasties Amerika net nuo 2012 metų tokiam žingsniui ruošėsi? Prigamino milijonus plastiko karstų. Į juos galima sutalpinti ne po vieną. Nepriklausomai nuo pateikiamų įvairių  versijų, visi internetinių diskusijų dalyviai sutinka su vienu dalyku, kad  vyriausybė iš anksto žinojo apie kažkokius neišvengiamus įvykius, kurie nusineš daugybę aukų, ir iš anksto ruošėsi tam, sandėliuodama nuošaliose JAV vietose didžiules karstų partijas. Ar buvo pasiruošta ne šių dienų įvykiams?

 

Lietuvoje karstais nereikia žmonių gasdinti. Baimei įvaryti užtenka karinių poligonų. Žmonių naikinimui  ir jų kūnų atsikratymu numatytas pigesnis variantas.  Amžinybėn per krematoriumo kaminus.  Anot premjerės Šimonytės, tai  bilietas į laisvę. Reiktų tik suskubti jų skaičių padidinti, nes Kėdainiuose susidarys per ilga laukiančių eilė. Šaldytuvų skaičius  ribotas. Numirėlių kvapas dvoks baisiau  už Karbauskio cheminių trąšų kalnus. Amerikiečiai apdairesni. Pasiruošė iš anksto.

 

Kaip matome Pasaulis negailestingas. Fondas kelia bangas dėl vienos močiutės, o čia pasirodo pasiruošta sunaikinti milijonus. Po daugelio metų pasitvirtino ištarti A.Pekeliūno žodžiai, kad,- ,,valdžia vykdo žmonių ,,dvasinimo“ politiką, o tu nori jiems padėti“. Matyt meras turėjo prieigą dirbti su slapta informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuotr. Masiniam gyventojų naikinimui - genocidui amerikiečiai pasiruošė iš anksto.  Karstai paruošti iškeliauti amžinybėn.

 

 

https://anomalija.lt/wp-content/uploads/2011/07/plastic3.jpg

 

Paduotuose skunduose Tarptautinėms orgnizacijoms pažymėjome, kad Panevėžio apylinkės teismas 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-26-1026/2019 tenkino Panevėžio apygardos prokuratūros man ir kitiems bendraatsakovams pareikštą ieškinį dėl sandorių nuginčijimo ir restitucijos taikymo. Tokią nutartį priėmė ir pasirašė Lietuvos Respublikos vardu  (A.Valinskas pasakytų viena ,,boba“)  teisėja Vaida Motiejūnienė, kuri po nutarties tuoj pat D.Grybauskaitės dekretu paaukštinta pareigose. Ji  iš Panevėžio apylinkės teismo išnešė kudašių į laikinosios sostinės - Kauno apylinkės teismą, kad  ten sustiprintų nusilpusias korumpuotų teisėjų gretas. Tokia metodika nieko nebestebina. Ji  taikoma daugeliui, kurie nuolankiai vykdo prezidentų užgaidas.

 

nuotr. Prezidentė D.Grybauskaitė, prieš savo  kadencijos pabaigą, suspėjo dekretu paaukštinti teisėją Vaidą Motiejūnienę. Ją  pervedė į Kauno apylinkės teismą. Aišku viena, kad prezidentė  apdovanodama medaliais ir paaukštindama tarnautojus pareigose apsidraudžia, kad už  galimai padarytus Valstybei ir jos žmonėms  nusikaltimus, pačiai nereiktų sėsti į teisiamųjų suolą. Per 10 metų jos kadencijos laikotarpį ,,griekų" pridaryta  daug. 

 

nuotr. sisteminės žiniasklaidos iškviestiems ,,skalikams“ prokuroras Remigijus Senkus meluoja ir save vaduoja

 

Panevėžio apygardos teismas 2020 m. lapkričio mėn. 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.  e2A-636-212/2019 atmetė mano ir kitų bendraatsakovų apeliacinius skundus. Nepaisant to, teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko  Laimanto Misiūno padalinys rašo, kad skundą išnagrinėjo rašytine tvarka (reikalavome žodine!). Pasirašo nutartį  teisėjai:  Ramunė Čeknienė, Zina Mickevičiūtė, Nijolė Smetonienė.  Nesivargindami  perrašė V.Motiejūnienės sprendimą.

 

nuotr. Panevėžio apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas  Laimantas Misiūnas. Teismų komanda dirba ranka rankon. Liaudiškai sakant, varnas varnui akies nekerta.

 

Lietuvos Aukščiausias teismas 2020 m.. sausio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. DOK -655/2020 atsisakė priimti mano ir kitų bendraatsakovų kasacinius skundus. Nenagrinėtus skundus atmetė teisėjai Birutė Janavičiūtė, Janina Januškienė, Donatas Šernas, Gražina Davidonienė, Gediminas Sargaitis, Vincas Verseckas. Sklando, matyt  ne iš piršto laužtos kalbos, kad skundus priima nagrinėti tik už didelius pinigus (kyšius). Prisidengia, (slepiant nešvarius sandorius) kad bylas nagrinėja  atrankos būdu. Tai už, ką tie visi išlaikytiniai tokias perteklines  algas gauna? Ir pastoviai jiems pinigų mažai! Nepasotinami, kol iš Tailando ar kitų kurortų  grįžta metaliniuose karstuose.  Eitų geriau žąsų ganyt. Būtų žymiai daugiau naudos Valstybei ir jos žmonėms.  Kita vertus, tokie žąsis ,,suės“, sakys kad lapės išnešiojo.

 

Apie  tai internete: http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/2019-06-02--alvydas-veberis-----teisinio-nihilizmo-sukuriuose-371.html