STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. ,, Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei"
Alvydas VEBERIS.   ,, Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei

Alvydas Veberis

 

 

 

 

Popiežius Pranciškus ragino:

                ,,Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei“

 

 

Daugelis per vėlai susimąsto, kad gimė (pašaukti) didesniam darbui. Įvyksta pokytis tada, kai iškyla savęs paieškos. Kas aš esu? Kodėl aš čia? Kodėl aš gimiau?  Ar viskas taip ir baigsis kasdieninėje rutinoje?

 

Biblijoje, pranašo Izaijo knygoje rašoma: ,,Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą“; (Iz,61,1)

 

Ši Dievo žodžio eilutė nusako, kad privalome naudotis įvairiomis mums skirtomis  Dievo dovanomis.

 

Esu aplankęs ne vieną suklaidintą  tikintįjį, kurie ieško Dievo ir Tiesos. Tokiems  padovanoju krikščioniškos literatūros, neiškraipytą Dekalogą (10 Dievo įsakymai). Ne kartą esu aplankęs Panevėžio katalikų bažnyčios knygyną.  Šį kartą ieškojau senyvo amžiaus tikintiesiems N.Testamentų, parašytų didesniu šriftu. Ieškantys TIESOS nori  artimiau susipažinti su neiškraipytu Dievo žodžiu. Ten tokių neradau.  Radau ir nupirkau kitoje vietoje, - miesto knygyne.  Dar geresnius,  naujai išleistus užsakiau iš ,,Biblijos draugijos“ Vilniuje. Ten  kaina nedidelė ir parašytas dideliu šriftu.  Netrukus bus gauti  ir padovanoti ieškantiems.

 

Apsidžiaugiau, kad Panevėžio katalikų bažnyčios religinių apeigų parduotuvėje man nepardavė 18 laipsnio stiprumo vyno. Katalikų bažnyčia šį raugą prekiavo be licenzijų ir galėjo jo įsigyti bet koks gatvės pirkėjas norimais kiekiais. Aišku pirkėjų buvo nedaug, nes kaina kosminė. Net 8 eurai už vyno  butelį! Aš stebėjaus, tokiais ,,Dievo“ tarnais ir valdžios vyrų sudaryta  lengvata alkoholiui bažnyčios reikmėms. Kunigai,   vaikų akivaizdoje užsilipę ant altoriaus, geria šį   raugą. Geresnės reklamos nesugalvosi! Ne kartą ,,žaliajam valstiečiui“ R.Karbauskiui siūliau, kovojančiam su alkoholiu, pradėti nuo bažnyčios. Manau, kad Kristus raugo su apaštalais  tikrai negėrė. Tai buvo neraugintas vynas – vynuogių sultys.

nuotr. Popiežius Pranciškus ragina atsikratyti stabų. Ar jo žodžiai tampa  kūnu?

 

nuotr. Katalikų bažnyčioje raugas prekiaujamas be licenzijų.

 

nuotr. Parduotuvėje galima nusipirkti visokio raugo,- alkoholio, medžio drožinių ar metalo liejinių,  paveikslų, stabų, rožančių...

 

Apie tai ne kartą esu rašęs. Pagaliau stabų garbintojai sukluso ir pasitaisė. Vyskupas uždraudė parduoti vyną bele kam. Jį vartos tik ,,pašauktieji“ kunigai,- nusipelnę gyventi geriau. Viso kito inventoriaus, garbinamų stabų (drožinių, paveikslų, rožančių...) kol kas  neatsikrato.  Važiuodamas popiežius Pranciškus į Lietuvą kalbėjo: ,,Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei“. Antras įsakymas draudžia turėti stabus ir juos garbinti. Tai galioja visiems, nes stabmeldystės potraukis yra bendras visai žmonijai, tiek tikintiesiems, tiek ateistams.

 

Popiežius priminė katalikų katekizmo mokymą, jog stabmeldybė nėra vien klaidingi pagonių kultai. Ji yra nuolatinė pagunda ir tikinčiajam žmogui. Būti stabmeldžiu reiškia sudievinti tai, kas nėra Dievas‘‘. Stabas yra vizija, kuri linksta užkerėti, užvaldyti. Stabams reikia kulto, apeigų. Jiems lenkiamasi ir paaukojama viskas. Senovėje netgi žmonės būdavo paaukojami stabams. Tačiau ir šiandien taip daroma: dėl karjeros paaukojami vaikai, juos apleidžiant.

 

Nuo tarybinių laikų Panevėžio Kristaus bažnyčios katedros viduje įrengtas prekybinis kioskas. Kristus prekiautojus išvaikė net Saliamono bažnyčios prieigose, sakydamas, kad Jo Tėvo namai paversti prekiautojų, tarsi plėšikų landyne. Šiandieniniai Dievo ,,tarnai“ Dievo žodį naudoja tik ten, kur jiems naudinga. Jie ne tik pakeitė įsakymus Dekaloge, bet įsivedę celibatą tvirkina kūdikius ir  vaikus, prieš tai apnuodiję jų protus raugu. Prekyba vyksta ne tik prieigose, bet ir bažnyčių viduje.

 

nuotr. nuo geriamo vyno gal jiems smegenų suminkštėjimas? Ar prisilietimas prie betono liejinio gali kuo nors padėti? Šneka, kad stabus išmesti per langus, o apsisukę jiems lenkiasi ir garbina?! Matyt, Koronavirusas tikrai juos veikia.

 

 

Stabai reikalauja kraujo: pinigai atima gyvenimą, malonumai veda į vienišumą. Ekonomikos struktūros paaukoja žmonių gyvybes dėl didesnio pelno. Gyvename veidmainystėje kai darom ir kalbam tai, ko kiti laukia, nes to reikalauja savęs įgyvendinimo dievas. Šitaip griaunamas gyvenimas, šeimos, apleidžiamas jaunimas paliekamas destruktyvių pavyzdžių rankose dėl didesnio pelno. Taip pat narkotikai  – stabas. Kiek daug jaunuolių praranda sveikatą, net gyvybę, adoruodami narkotikų stabą.

 

Bendraudamas su nuteistaisiais klausiausi jų parodymų, kad Pravieniškių ir kituose įkalinimo įstaigų  pataisos namuose apie 95  % nuteistųjų naudoja narkotikus arba psichotropines medžiagas. Jie yra su psichoaktyvių medžiagų (narkotikų) pavadinimais:  kaip kanapės, ekstazis, kokainas, LSD, amfetaminai ir heroinas.

Kai kurie jų yra „žolelių“ narkotinės medžiagos, t.y., pagamintos iš augalų. Kitos – sintetinės, pagamintos iš cheminių medžiagų. Dauguma narkotikų – tai žolelių ir sintetinių produktų mišinys.

 

Visi šie narkotikai yra psichoaktyvios medžiagos; tai reiškia, kad jos pakeičia jūsų mąstymą, pojūčius ir elgesį. Jų poveikis fizinei ir psichinei sveikatai nenuspėjamas ir jie sukelia priklausomybę.

 Kaliniai save nuodija pigesnėmis psichotropinėmis medžiagomis, pasigamintomis paprasčiausiu būdu, kai  tabakas supurškiamas acetonu, žiurkių nuodais arba raminančių vaistų tabletėmis! Šis miksas nepriskiriamas narkotikams.

 

Tame pačiame antrame Dievo įsakyme rašoma: ,,ir jų (stabų) negarbinsi“. Tai tragiškiausia pakopa, nes stabai pavergia. Pažada laimę, bet jos neatneša. Žmogus gyvendamas dėl to daikto ar tos vizijos, atsiduria savęs sunaikinimo  sūkuryje, laukdamas rezultato, kurio niekada nebus.

nuotr. Popiežius Jonas Paulius II, stabų apsuptyje Kryžių kalne

 

Vatikane popiežius toliau kalbėjo: ,,Brangūs broliai, seserys, stabai pažada gyvenimą, bet iš tikrųjų jį atima. Tikrasis Dievas neprašo atiduoti gyvybę, bet ją padovanoja. Tikrasis Dievas nepateikia mūsų pasisekimo projekcijos, o pamoko, kaip mylėti. Tikrasis Dievas nereikalauja mūsų vaikų, o paaukojo net savo Sūnų dėl mūsų. Stabai kuria ateities projekcijas ir verčia nekęsti dabarties. Tikrasis Dievas moko kaip gyventi kiekvienos dienos tikrovėje, konkretume, ne su ateities iliuzijomis“.

 

Popiežius kvietė susimąstyti, kiek turim stabų, kuris mėgstamiausias? Tokius klausimus kelti sau svarbu, nes savo stabmeldybės pripažinimas  yra malonės pradžia, leidžia pasukti meilės keliu. O meilė nesuderinama su stabmeldybe: jei koks dalykas tampa absoliučiu, nepaliečiamu, tada jis tampa svarbesniu už sutuoktinį, vaiką, draugystę... Prisirišimas prie daikto ar idėjos mus paverčia aklai meilei. Sekdami stabus, arba stabą, galima net išsižadėti tėvo, motinos, vaikų, žmonos, sutuoktinio, šeimos... pačių brangiausių dalykų.

 

Dievo pamokymai teisingi, reikalingi, būtini. Aš paminėjau apie paskutinį popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą. Ar tai,  ką popiežius kalbėjo Vatikane,  vykdė Lietuvoje?  Ragino išmesti stabus, tačiau  prezidentei atitempė vyrišką atvaizdą su rankos pirštų šešiukės kombinacija. Ką reiškia skaičius 666 dauguma tikinčiųjų žino. Tai  žvėries ženklas.  Liko apdovanotos ir bobutės rožančių gausa. Ar tokiu būdu jis išmeta stabus per langą? Tą ragino daryti. Išmeta Vatikane, kad atsidurtų Lietuvoje?

nuotr. popiežiaus Pranciškaus dovana Lietuvai. Paveikslas su vyro atvaizdu, kurio rankos pirštų kombinacijoje regimas  šešeto skaičius. Tai  žvėries ženklas.

 

Ne veltui jų prekyvietėse stabų gausa. Tai pagrindinis jų verslas. Bet tai tarnystė ne Dievui, bet Jo priešininkui velniui.

nuotr. Vietoje Vienintelio Tarpininko ir Atpirkėjo Kristaus tarp žmogaus ir Dievo, katalikams liko žemiška mergelė Marija!

Nojaus dienomis dėl nepaklusnumo Dievui žemė buvo užtvindyta vandeniu.  Visi žemės gyventojai, apart Nojaus su jo šeimos nariais, buvo sunaikinti. Naikinant Sodomos ir Gomoros miestus išsigelbėjo tik Lotas su dukterimis. Jo žmona nepakluso Dievui ir dairėsi atgal žiūrėdama į naikinamus miestus. Dievas buvo uždraudęs atsigręžti atgal. Ji neišsaugojo gyvybės ir pavirto druskos stulpu.

 

Šiomis dienomis dėl nepaklusnumo Dievui, Jis  atidavė šio pasaulio kunigaikščiui - velniui visą žmoniją. Pastarasis sugebėjo vienu ypu apkvailinti ir įkalinti visus.  Pasitelkęs viruso isteriją, privertė užsidėti kaukes, nutraukti darbus, bendravimą vieniems su kitais, nutraukė gydymo paslaugas. Mirštantiems nespėjo rankiniu būdu kasti duobių, todėl pasitelkė ekskavatorius. Artimieji negalėjo su mirštančiais net atsisveikinti ir sužinoti tikros mirties priežasties. Visais varpais iki šiol tebetrimituojama, kad mirtys nuo ,,koronaviruso“. Visos kitos ligos ,,išgaravo".  

 

Kai kurios šalys į kapus mirštančiuosius vežė ir tebeveža ešalonais. Nepaklusnieji net už kaukių nenaudojimą  iki šiol persekiojami, baudžiami net areštuojami. Kaip žinia, kaukės kenkia sveikatai.  Tai tik pirmoji eksperimentinė bauginimo  banga. Ji pasisekė. Sekantis etapas bus skaudesnis. Tironai padarys viską, kad Dievo kūrinija būtų ir toliau  naikinama. Tam pasitarnaus priverstiniai skiepai, čipai, jėgos struktūros...

Visa tai vyksta šiomis dienomis, nes pasaulis tarnauja ne Dievui, bet Jo priešininkui. Ne veltui gyvendamas žemėje Kristus klausė: ,,Ar grįžęs antrą kartą į žemę ras tikėjimą?“

 

Pabaigai

 

Ar reikia bijoti viruso? Jis juk nuodėmės ir Dievui nepaklusnumo rezultatas. Dievas daugybę kartų kartojo: NEBIJOKITE!

 

Kristus patarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,  ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

 

Tad pakluskite šiems Dievo žodžiams ir NEBIJOKITE!  Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. (Morkaus 16: 14-19)

Jėzus Kristus pažadėjo grįžti antrą kartą tokiu pat būdu kaip jis pakilo. Todėl krikščionys laukia Kristaus atėjimo paskutiniais laikais, kad būtų užbaigtas žmonijos gyvavimas žemėje ir įvykdytas amžinas teisingumas.

 

Tiesos paieškoms, kurie negeba studijuoti Švento Rašto-Biblijos, Fondas išleido leidinį  ,,Tiesos šaukliai" su 10 Tezių. Tai nebus per didelė našta, kad negebėtumėte perskaityti ar suprasti. Tai visapusiška nauda jūsų gyvenimui: 

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----palaiminti-431.html