STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. ,,Skalikų" antplūdis Panevėžyje
Alvydas VEBERIS.    ,,Skalikų

Neringa Venckienė : 

 

,,Manau, kad G.Nausėda dabar nesikiš

 į pedofilijos bylą, susidomės ja

              po ketverių metų, prieš rinkimus" 

(pildoma)

 

 Alvydas Veberis


Panevėžys apsuptas sisteminės ,,skalikų" armijos, kurie daugybę metų šmeižė ir niekino teisėją - parlamentarę Neringą Venckienę ir jos šalininkus. Keista, kad Neringos šalininkų pilna salė iš visos Lietuvos, o ,,nukentėjusius" lydėjo tik apsauga. L.Stankūnaitė ir jos dukra Deimantė nepasirodė. Rezgama intriga, kad jos nedalyvautų. Kai kas teigia, kad gali jų nebūti ir gyvųjų tarpe.

 

Teismas nusprendė, kad posėdžiai būtų atviri, išskyrus atvejus, kai teismas pasilieka sau galimybę pasinaudoti atskirus epizodus vesti uždarame teismo posėdyje. Prokuroras ir nukentėjusių gynėja bandė įtikinti, kad posėdžiai būtų uždari ir visuomenė nesužinotų tiesos, nes jie prikurpė pilną melo vežimą. Iš 39 jai prikurptų kaltinimų liko vos menkaverčiai keturi.


Sekantis teismo posėdis kovo 18 d. 9 val. Posėdis vyks iki pietų.

 

 

Neringa Venckienė prieš Panevėžio apylinkės teismo posėdį atsakė į žurnalistų klausimus:

 

 

Vaizdo įrašas

 

Kaip vertinate šią bylą?


Kaip aš vertinu? Iš 39 kaltinimų, kurie buvo išsiųsti į JAV, liko tik keturi. Tačiau esmė tokia, kad net JAV buvo pateiktas melagingas prašymas. Dabar, grįžusi iš JAV, aš turėjau galimybę susipažinti su byla. Ekspertizės akte nurodyta, kad Grušausko (sambo čempiono policininko, kuris išnarino N.Venckienės ranką, atiminėdamas Deimantę – aut. Pastaba) sužalojimai padaryti keturios dienos iki įvykio (Garliavos šturmo – aut. Pastaba).

 

Tai reiškia, kad buvo meluojama. Vaizdo įraše matosi, kad aš Stankūnaitės nespardžiau, nors kaltinamajame akte ir ekstradicijos prašyme nurodyta, kad aš jai įspyriau ne mažiau penkis kartus. Kai bus laikas, jūs tą vaizdo įrašą pamatysite. Yra ne vienas, o net keli to šturmo vaizdo įrašai, nufilmuoti iš skirtingų namo Klonio g. 5 Garliavoje vietų. Iš jų matosi, kad aš nieko nespardžiau, ir matosi, kad jie naudojo prievartą. Negana to, Vaiko teisių apsaugos tarnybos  darbuotojos Didžbalienė ir Talalienė abi naudojo prievartą prieš Deimantę.

nuotr. : žmonės netilpo į salę

 

Jūs sakėte, kad JAV net nematė to šturmo vaizdo įrašo?


Lietuvos valstybė nepateikė to įrašo JAV, jie tik nurodė, kad „mes turime įrašą“. Šiuo metu aš tą įrašą turiu ir išsiunčiau jį tiek į JAV, tiek ir JAV ambasadai Lietuvoje - tegul pamato. Jūs galvojate, kad man tai labai svarbu? Tegul mane nuteisia, tačiau taip normalioje valstybėje nevyksta. Amerikai jie meluoja, kad aš sužalojau Grušauską, ir kad spardžiau Stankūnaitę. Tačiau taip tikrai nėra.


Ką jūs turite omenyje, kalbėdama apie tiesos paieškas ir savo gyvenimą?


Pirmiausiai tai bus mano byla, o paskui aš žiūrėsiu – aš vis tiek ieškosiu Deimantės. Tai kam ją reikėjo pradanginti, jeigu nieko absoliučiai nebuvo? Ar tai imami vaikai (kaip D.Kedytė –aut. . pastaba), ar taip vykdomi sprendimai? Dar kartą sakau – jūs pamatysite tą vaizdo įrašą ir savo akimis įsitikinsite – visi kaltinajame akte ir ekstradicijos prašyme nurodyti liudininkai – Vaicekauskienė, Stankūnaitė, Stalalienė, Didžbalienė, Černiausko, Grušausko, kitų policininkų parodymai – visi yra melagingi.


Žmonės jūs pasitiko plojimais? Kodėl?


Tai aš žinau, kad daugelis žmonių supranta, kad ne aš turėčiau būti šioje kaltinamosios vietoje ir šiame teisme teisiama. Tikrai ne aš.

 

Tačiau iš tikrųjų tarp šių palaikytojų labai marga publika?


Man atrodo, kad marga ar ne marga, tačiau tiesa visiems yra vienoda. Man atrodo, kad jeigu jūs būtumėte mano vietoje, tai jūs lygiai taip pat geltumėtės ir ieškotumėte byloje – ar tai teisinga, ar ne. Jeigu vaizdo įrašas rodo, kad aš nespardžiau, o jie naudojo prievartą, tai ar yraa normalu siųsti prašymą į JAV ir meluoti?


O kaip jūs pati jaučiatės?


Nieko, gerai.


Tai ar jūs nesigailite, kad išvažiavote į Ameriką, ir vis tiek, praėjus tiek laiko, jūs teisme?


Nesigailiu, nes kaltinamajame akte neliko 35 kaltinimų. Pagal kai kuriuos tų kaltinimų man grėsė laisvės atėmimas iki 10 ar 8 metų. Tai jų nė vieno neliko, viskas buvo melas.

 

nuotr. : prokuroras D.Jakutis, sukūręs melagingą bylą Venckienei, t.y. "mėšlo krūvos" autorius

 

 

Buvo kreipiamasi į prezidentą. Kodėl?


Tai ne aš kreipiausi į prezidentą, o visuomenei žinomi žmonės. Tačiau, kiek žinau, iš prezidento jokio atsakymo nėra.


Ko tikitės iš prezidento?

 

Nežinau, aš manau, kad jis nesikiš, nes jau po rinkimų, ir tai jai nebeturi jokios reikšmės. Manau, kad gal po trijų – keturių metų jis vėl gal pradės „domėtis“.


Kaip dabar leidžiate dienas?


Nieko, dabar tai bylą skaičiau – mėšlo krūva. Viskas kartojasi ir kartojasi. Tai kad ta byla visa paruošta – skelbia, kad byla baisiausios apimties, tačiau visur prideda tų pačių dokumentų. Tačiau esmė yra vaizdo įrašas. Visa kita yra tik tuščios kalbos.

 

Policininkas Grušauskas, panaudojęs kovos veiksmus prieš smulkią moterį, ir išsukęs jai ranką - teisme yra "nukentėjęs". Paaiškėjo, kad jis nukentėjo dar prieš keturias dienas iki Garliavos šturmo

 

Alvydas Veberis atsako į klausimus apie Garliavos įvykius 

 

https://www.facebook.com/

 

tęsinys

 

https://www.facebook.com

 

Didžiausia Lietuvos ,,nusikaltėlė" pagal sisteminius ,,skalikus". Jie be gėdos jausmo vėl apsupę ją, bet jaučiasi, kad nuleidę ,,garą".

 

https://www.facebook.com/

 

Perpildyta teismo salė  Neringą sutinka plojimais

 

https://www.facebook.com/

 

 

 

https://www.laisvaslaikrastis.


http://www.ekspertai.eu/

 

nuotr.  Policininkas Grušauskas, panaudojęs kovos veiksmus prieš smulkią moterį ir išsukęs jai ranką - teisme yra "nukentėjęs" ir nori prisiteisti 2000 eur., nors paaiškėjo, kad jis nukentėjo dar prieš keturias dienas iki Garliavos šturmo.  

 

nuotr.  ,,nukentėjusi" Sonata Vaicekauskienė, 

talkinusi 240 kaukėtų vyrų smurtu išplėšti mergaitę