STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS . ,,JUDAS" GRIEBIASI ŠIAUDO
Alvydas VEBERIS .  ,,JUDAS

 

,,JUDAS" GRIEBIASI ŠIAUDO

 

 

,,Neliudysi melagingai prieš savo artimą."(Biblija. Išėjimo knyga. 20 skyr. 16 eil.)

,,Štai kaip nedoras žmogus sumano pikta, užsigeidžia kenkti ir sumano apgaulę.  Jis iškasa duobę, ją dar pagilina, ir pats į savo iškastą duobę įpuola. Jam ant galvos sugrįžta jo piktumas, jo smurtas užkrinta jam ant pakaušio. (Biblija. Ps 7, 15-17)

,,Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami“. (Biblija. 2 Tim 3, 13)

 

 

,,Dievobaimingasis“ Romualdas Repšys nerimsta ir toliau skleidžia melą. Sulauks dar ne vienos bylos, nes Dievo Žodis jo neveikia, o bauda matyt per menka?

 

nuotr. R.Repšys ieško  ,,darmavo maisto" Merkinės piramidėje pas P.Žėką

 

nuotr. R.Repšys įžvalgus. Rado. Alkanas neliks.

 

Po Anykščių teismo verdikto, jis bando ieškoti tiesos Panevėžio apygardos teisme. Ne gana to, kad jau nubaustas pagal BK 154 str. 2 d. (bauda arba įkalinimas iki 2 metų) vos ne švelniausia bausme,- 3000 eur bauda ir 1600 eur nuostoliams atlyginti, tačiau nerimsta ir toliau viešoje erdvėje šmeižia savus ir svetimus. Matyt per maža bausmė? Teks tramdyti toliau šmeižikus, apsimetusius ,,šventaisiais"

 

Įdomu ir tai, kad savo skunde remiasi liudininke D.Marcinkevičiene, pabrėždamas, kad  padori moteris. Ar tikrai? Jos vienas vaikas už amoralų elgesį atimtas.  Kitą, augina ir auklėja  darželis, o ji naudojasi bedarbės pašalpomis. Anot R.Repšio,  ,,padori“ moteris, bet  įgūdžių stokoja auginti savo vaikus.  Ji girta, be teisių važinėja. Daužo savo ir svetimus automobilius (nuostoliai virš 7000 eur.), namuose nesibaigiantys skandalai, už žiaurų elgesį su šunimi jai paskirta virš 1000 eurų bauda!!!...

 

Kitas R.Repšio ,,padorus“ liudininkas  boksininkas Ruslanas Jeferemovas, - ,,Agurkinių“ nusikalstamos grupuotės narys, kuris paskleidė šmeižtą norėdamas pralobti arba pasiųstas spec.tarnybų atlikti ,,slaptą" užduotį,- apšmeižti. Kas gali paneigti, kad ne už ,,ožio" paslaugas ,,Agurkinių'' susivienijime? Lyderiai ir gaujos nariai sėdi, o šis bendrininkas  laisvėje po užsienius važinėja. R.Jefremovas  teistas  narkomanas, daugumoje  Europos šalių vogė, kas pakliuvo po ranka, darė įvairius nusikaltimus, veltėdis, visa puokštė skolų antstoliams...


Gavau Utenos prokuroro Arvydo Miečiaus atsakymą į mano ir R.Repšio skundą Panevėžio apygardos teismui. R.Repšys pririnkęs begalę sisteminės žiniasklaidos ,,skalikų'' melagingų straipsnių, kuriais jis bando apginti save ir apkaltinti mane nebūtais dalykais. Skęstantis griebiasi šiaudo.

 

Didžioji dauguma žiniasklaidos veikėjų, save laikantys žurnalistais, dirba pagal valdžios užsakymus ,,Fas''. Jie rizikuoja, bet žinodami šiandieninės teisingumo ir valdžios mafijos galias, užmerkia į Tiesą akis. Už Judo sidabrinius  rašo bet kokias nesąmones ir savo rašliavomis apkaltina šmeiždami  teisiuosius. Sulauks ir jie atpildo valandos. Laiko klausimas. Skundai ruošiami teismui.

 

Šiame Utenos apylinkės prokuroro Arvydo Miečiaus  atsiliepime Panevėžio apygardos teismui, prokuroras pagrįstai rašo, kad Romualdas Repšys viešoje erdvėje paskleidęs tikrovę neatitinkančią informaciją, suvokė ką daro, ir tai darė tyčia - jis siekė paskleisti neteisingą, melagingą informaciją apie nukentėjusį A.Veberį ir tokiu būdu sumenkinti ir apšmeižti jį, pažeminti jo garbę bei orumą, pakirsti žmonių pasitikėjimą juo. Tai jis padarė viešai, paskleidė tiesos neatitinkančią informaciją plačiam žmonių srautui, per socialinį tinklą Facebook, tuo padarydamas nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo 154 str. 2 dalyje (bauda arba įkalinimas iki dviejų metų nelaisvės).

 

Žmogui neturinčiam net teisinio ar kitokio išsilavinimo nuo pat R.Repšio paskleisto šmeižto dienos  buvo aišku, kad  daromas nusikaltimas. Daugelis bandė jį sustabdyti nuo tokio jo poelgio. Visus siuntė ant ,,trijų" raidžių. Utenos prokuratūros vyr. prokurorui Audriui Mačerauskui, prokurorei Ritai Čepienei, vėliau prokurorei Inai Zabelienei, Utenos apylinkės teisėjui Gyčiui Stasevičiui ir kt., nekalbant apie tyrėjus teko net kelis metus rašyti skundus ir įrodinėti, kad R.Repšio skleidžiamas melas privalo būti įvertintas ir, kad šis įsisiautėjęs žmogus būtų sudrausmintas. Po paskleisto melo viešoje erdvėje atsirado jam aklai  talkinančių. Jiems pradėti ikiteisminiai tyrimai.   Utenos, Anykščių ,,teisingumo‘‘ vykdytojai nesivargino. Pasiūlė bylinėtis civiline tvarka-privačiu kaltinimu, nors Lietuvos teismo ekspertizės specialistai  nustatė šmeižto sąvokas.

 

nuotr. R.Repšys Anykščių teisme

 

Tik mano skundui, po daugiau kaip dviejų metų laikotarpio, pasiekus Panevėžio apygardos teismą, teisėja Jolanta Raščiuvienė neskundžiama nutartimi griežtai sukritikavo Utenos, Anykščių pareigūnų veiksmus. Tuomet šie ,,teisingumo‘‘ vykdytojai  buvo įsprausti į ,,kampą“. Nebeturėdama išeities, prokurorė Rita Čepienė surašė kaltinamąjį aktą ir perdavė bylą Anykščių teismui. Ne gana to, kad dvejus metus užvilkino  bylos tyrimą, teisme ji bandė  palaikyti kaltinamąjį, tarsi būtų  jo advokatė. Deja, principinga Anykščių teisėja Jolanta Gasparavičienė iš esmės pažiūrėjo į šią bylą. Prokurorė Rita Čepienė,  jos pačios gėdai, buvo pašalinta iš teismo salės ir nuo tolimesnio dalyvavimo šioje byloje.


Ši byla labai vaizdžiai parodo, kokius kryžiaus kelius reikia nueiti, norint įrodyti TIESĄ. Dauguma teisėjų, prokurorų šiandieninėje Lietuvoje tinka tik gatves šluoti ar pas ūkininkus žąsis ganyt. Gėda net analizuoti ir skaityti protu nesuvokiamas teismų surašytas nutartis, kai apkaltinami teisieji, o nusikaltėliai triumfuoja. Kur pas juos protingumo kriterijai, apie kuriuos savo nutartyse nepamiršta paminėti? Kas svarbiausia jau antrame teismų pakopų etape tankiai negalima net pasipriešinti pirmos teismo pakopos apylinkės  teismuose  priimtoms nesąmoningoms nutartims.

 

Padavus skundą į apygardų teismus, kolegijos nenagrinėja žodine tvarka, o nesivargindami kabinetuose rašytine tvarka  perrašo apylinkės teismo nutartis.

Dar didesnė dykaduonių armija sėdi Apeliaciniame  ir Aukščiausiame teisme, kur aplamai daugumos piliečių skundai atmetami. Tarsi parodo, kad piliečiai ir jų advokatai - gynėjai absoliutūs ,,nevėkšos“ ir negeba teisiškai surašyti skundų, nors jie pagrįsti. ,,Atsifutbolina“ nuo skundų išdirbtais trafaretais.


Tik labai drąsūs ir stiprūs gali kovoti su tokia vėjo malūnų sistema. Ar kiekvienas gali išdrįsti TIESOS ieškoti, kai teismai tyčiojasi iš nukentėjusių. Jeigu nukentėjusiems ir priteisia atlyginti padarytą  žalą, tai ji būna tik  ,,zuikio“ ašaros. Nukentėjusieji   patiria didžiulius praradimus, moralinę ir materialinę skriaudą, išgyvenimus, sugadina sveikatą, laiko sąnaudas.... Tuo tarpu, kad nepritrūktų darbo, teismai užsiiminėja pildydami šios sistemos ,,teisingumo“ aparato kišenes, griaudami Valstybę. Nežiūrint to, bet kokiu atveju TIESA privalo  triumfuoti.  Nereikia nuleisti rankų.

 

Dėl tokios teisinės sistemos praktikos, žmonės praradę viltį, patyria didžiulius išgyvenimus, moralinę ir materialinę skriaudą. Šmeižtas, patyčios bujoja net tik politikų, visuomenės tarpe, bet ir mokyklose. Ne vienas moksleivis, matydami patyčias suaugusiųjų tarpe, neišlaiko įtampos ir   praranda gyvybes, pakeldami prieš save ranką. Paskutinis atvejis, kai patyčių pasekoje nusižudė jaunas Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojas, ortopedas traumatologas dviejų vaikų tėvas.  Ne veltui Lietuva pirmauja Pasaulyje savižudybių skaičiumi. Privalome užkirsti tam kelią.


Apie šią bylą rašiau anksčiau:

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/-alvydas-veberis----tersalams-butina-uzkirsti-kelia-406.html