STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . LIETUVOS "NEPRIKLAUSOMYBĖ"
Alvydas Veberis .   LIETUVOS


 

Po 40 metų ,,Nepriklausomybės", gal lietuviai ateis į protą?

 

 ,,Kadangi nuosprendis už piktus darbus ne tuojau įvykdomas, todėl žmonių širdys yra visiškai atsidavę daryti pikta". (Mok 8,11)
 

 

Skaičius 40 Šventame Rašte-Biblijoje turi magišką prasmę. Mozė nužudęs egiptietį pabėgo ir 40 metų gyveno dykumoje. Po to Dievas sugrąžino jį į Egiptą ir liepė išvesti pavergtus izraelitus iš vergijos. Išėję iš Egipto, už nepaklusnumą 40 metų klaidžiojo dykumoje, kol seniai išmirė, o jaunoji karta buvo įleista į Pažadėtąją žemę.


Po to Dievas atsiuntė Sūnų Jėzų Kristų išgelbėti Pasaulį. Jėzus po krikšto išėjo į dykumą ir išbuvo joje 40 dienų, kur buvo gundomas velnio. Po Jėzaus Kristaus prisikėlimo, prabėgus 40 dienų, Jis pakilo į dangų ir atsiuntė Šventąją Dvasią. Lietuviai, kaip ir izraelitai gavo ,,laisvę“, tačiau 30 metų tebeklaidžioja nelaisvėje. Iki skaičiaus 40 dar liko 10 metų. Ar ir toliau ignoruosime Dievo įsakymus, Jo nustatytą tvarką, kad šio pasaulio kunigaikštis (velnias) sunaikintų su koronaviruso isterija ne tik senius, bet ir jaunąją, pagedusią kartą? Juos pražudys pasitelkę skiepus, o valdys čipų pagalba. Likusius išblaškys po pasaulį, prisidengę globalizacijos nauda. Tas jau vyksta.