STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. ČIKAGOS TEISMUI
Alvydas VEBERIS.   ČIKAGOS TEISMUI

 

ČIKAGA. JAV ---------XXXXXXXXXXXXX-------TEISMUI   

 

 

                                                            Dėl Neringos Venckienės ekstradicijos

 

Gerbiamas teisme,

 

aš pradėsiu, kaip ir dera mano profesijos atstovui, Dievo Žodžiu, nes tik jame slypi TIESA.

 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis, kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso...“ (Ps 58, 1-5)

 

Šie žodžiai jokiu būdu nėra skiriami tokiems teisėjams, kaip Neringa Venckienė ar jūsų teismo TEISĖJAMS. Šie Dievo Žodžiai byloja, apie Lietuvos teisėjus ir jų vykdomą ,,teisingumą‘‘. Vien tas faktas, kad Lietuvoje savęs apginti negali net tie, kurie patys  vykdė teisingumą, vadinasi su ta šalimi yra kažkas labai negerai. Negerai ir tai, kad trečdalis tautos piliečių, matydami teisinį nihilizmą, korumpuotą ir nusikalstamą valdžios klanų nuosmukį, taikos metu bėga iš šalies, kaip iš skęstančio ,,Titaniko“ laivo. Daugelis lietuvių atsisako netgi Lietuvos  pilietybės.  Per 2015-ius metus Lietuvos pilietybės atsisakė – 641 piliečiai, per 2016 metus 767 piliečių. Kiekvienais metais skaičiai auga. Emigracija nesibaigia.   Šalyje klasta, melas, apgaulė. Valdžia, kaip chameleonai keičia savo kailį. Už pinigus netgi sąžinė perkama ir parduodama. Pasiektas teisinis, politinis, ekonominis dugnas.

 

Nuo pat šio pedofilijos skandalo pradžios mūsų Fondo nariai, išgirdę mažos mergaitės Deimantės ir jos artimųjų šauksmą, iki šių dienų budėjo ir stebėjo įvykius, susijusius su šioje byloje N.Venckienei sukurptais kaltinimais. Su pilna atsakomybe Fondo narių, liudininkų vardu, galiu patvirtinti, kad dora, sąžininga, aukso medaliu baigusi mokslus Neringa Venckienė dirbdama teisėja, o vėliau parlamentare, visada atlikdavo pareigas sąžiningai ir dorai. Jos nagrinėjamos bylos, norint nors kuo ją apkaltinti, suinteresuotų struktūrų buvo peržiūrėtos skersai ir išilgai. Nerasta jokių pažeidimų. Teisėjos N.Venckienės, jos šeimos bei jos šalininkų atžvilgiu vyksta protu nesuvokiamas pasityčiojimas ir susidorojimas. Pedofilai, įsitvirtinę valdžioje, bando nuslėpti TIESĄ. 

 

  Jos brolis D.Kedys teisiniu būdu norėjo išaiškinti padarytą nusikaltimą jo dukros  Deimantės atžvilgiu.  Deja, jis buvo nužudytas, o TIESA iki šiol slepiama. Mergaitė Valstybės vardu paslėpta su jos motina, kuriai buvo pareikšti kaltinimai bendrininkavus su pedofilais už atlygį, tvirkinant dukrą.

Bylos tyrimas buvo vilkinamas, bandoma nusikaltimus  nuslėpti. Už netinkamą pareigų atlikimą buvo nubausti  prokurorai, tyrėjai. Kai kurie atleisti iš darbo. Nepaisant to, juos pakeitė analogiški korumpuoti  kolegos.  Netgi pačios teisėtvarkos struktūros šią  bylą,  praminė byla-žudike.

 

Nužudyta dešimtys šių įvykių dalyvių. Nužudytų asmenų aplinkybės nebuvo tirtos arba paprasčiausiai dangstomos.  Liudininkai, ką nors teisingai liudiję šioje byloje iki šiol (jau daugiau, kaip  šešeri metai) persekiojami, tampomi po teismus.  Vien tas faktas, kad galimai pedofilo A.Ūso ir jo draugės L.Stankūnaitės gynėjas-advokatas G.Černiauskas smurtu išplėšė nuo neliečiamybę turinčios teisėjos N.Venckienės glėbio 8 metukų Deimantę ir ant rankų išnešė, kalba pats už save. Dar baisiau, kai šį faktą jis neigia.  Jo melą  patvirtina visos teisinės Lietuvos institucijos. Tai rodo akivaizdų teisinių institucijų degradaciją.

 

Tačiau to fakto negali  nuslėpti nuo šiuos įvykius mačiusių liudininkų bei video įrašų. Visa tai įvyko 2012 m. gegužės 17 dieną.  Antstolė Sonata Vaicekauskienė pasitelkusi  (su Valstybės vadovų žinia ir jų  pagalba) 240 ginkluotą kaukėtų jėgos struktūrų pareigūnų armiją, panaudojant  smurtą prieš taikius žmones,   išplėšė  mergaitę iš neliečiamybę turinčios teisėjos N.Venckienės. Jai buvo  išsuktos  rankos jos tėvų namuose, privačioje valdoje. Nors teismo nutartis įpareigojo vaiko atžvilgiu nenaudoti smurto, deja... Didelis būrys žmonių stebėjo tuos įvykius.  Jie visi iki šiol tampomi po teismus ir kaltinami, neva trukdė atlikti antstolei darbą.  Sukurptos bylos.

 

Dar 2013 metais,  po pagrobtos Deimantės įvykių (2012.05.17), LR generalinės prokuratūros ilgametė prokurorė Daiva Guobienė, ,,Laisvam laikraščiui“ dėstė: ,,kas buvo padaryta su Andriumi Ūsu ir su Drąsiumi Kedžiu, tai yra grynas spjūvis visuomenei: ,,Taip, mes juos nužudėme, ir mums vienodai, ką jūs galvojate‘‘. Tai yra visiškas nesiskaitymas ir parodymas, kad visuomenė yra niekas Lietuvoje. Jie sako, kad nužudė, ir net to neslepia. Prokuratūra tuos nužudymus gražiai pridengė- neva ekspertizė jiems nustatė, kad viskas ten gerai- Kedys užspringo, o Ūsas nuskendo.“

 

Analogiškoje byloje aš, gindamas savo įsteigto Fondo globotinį našlaitį, kurį nekaltai teisingumo vykdytojai buvo įkalinę, sulaukiau lygtinos įkalinimo bausmės, kad įsikišau į teisingumo mafijos darbą. Aukštesni teismai našlaitį išteisino, bet jis įkalinime išbuvo net du metus. Tokių susidorojimo bylų apstu.

Šiuo metu LR Panevėžio apygardos teisme ketvirti metai, kai vyksta 18 ekskomisarų vykdžiusių ,,teisingumą‘‘  REZONANSINĖ byla. Bylos apimtis 80 tomų, 40 nusikaltimo  atskirų epizodų! Nusikaltimai vykdyti Lietuvoje ir už jos ribų. Bausmės ekskomisarams siekia iki 18 metų įkalinimo!

nuotr. Tik dalis bylų ,,teisingumą” vykdantiems pareigūnams. Ko iš tokio šalyje vykdomo teisingumo gali tikėtis N.Venckienė?

 

Šiems Lietuvoje ,,teisingumą“ vykdantiems pareigūnams pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo susivienijimo, piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kyšininkavimo, neteisėto laisvės apribojimo, vagystės, dokumento klastojimo, reketo ir kt. nusikalstamų veikų. Tai ar tokie ir analogiški kitų pareigūnų veiksmai, kurie dengia vieni kitus,  gali vykdyti teisingumą?! Ar galima tikėtis N.Venckienei teisingo jai sukurptų kaltinimų sprendimo? Vienareikšmiai - NE!

 

Šalies Prezidentė ir valdžios struktūros nepajėgios užkirsti kelią nusikaltimams.  Juos dengia arba patys dalyvauja nusikaltimuose.  Veikia nusikalstami klanai, mafija. Dangsto vieni kitus.

Neringos Venckienės jokiu būdu negalima išduoti ekstradicijai į Lietuvą. Kad nuslėpti pedofilijos egzistavimą Lietuvoje ji būtų paaukota sunaikinimui. Tokių atvejų Lietuvoje apstu. Teisinė ir valdžios sistema korumpuota. Lietuvoje teisingumas neegzistuoja.

 

Apie šiuos įvykius, pasinaudojant  dokumentine bylos medžiaga, liudytojų parodymais Neringa Venckienė yra parašiusi ne vieną knygą. Jose surašyta tiesa ir visa tai, ką aš ir daugelis liudytojų matėme savo akimis. Mano įsteigtas Fondas padeda našlaičiams, senyvo amžiaus ar soc. remtiniems žmonėms. Padedame ir tarpininkaujame tada, kai piliečiai nepajėgūs savo jėgomis apginti savo teisių. Fondas ir asmeniškai aš,  skelbiame Dievo Žodį, tarnaujame Dievui.  Spaudoje viešiname teisingumo vykdytojų nusikaltimus, atliekame prevencinį darbą užkertant kelią nusikaltimams.

 

 Atsakingai savo ir Fondo klausytojų bei  narių vardu pareiškiu ir prašau, vardan JAV demokratinės teisinės valstybės garanto, N.Venckienei nesuteikti ekstradicijos sugrąžinimui į Lietuvą. 

Tikiuosi, kad Jūsų sprendimą lydi išmintis. Tepadeda Jums Dievas.

Su didžia pagarba Jūsų teismui,

 

Labdaros-paramos fondo ,,Biblijos studijos“ steigėjas, ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai korespondentas, Kristaus bažnyčios pastorius Alvydas Veberis

 

P.s. Dievas, man dar net neparašius,  prašymą išgirdo.   Ekstradicija buksuoja. Bet ar kietasprandžiai teisėjai  ir akla minia, išgirdo prašymą? Kodėl vis dar meldžiasi ne Dievui, bet Jo kūriniams ir negirdi, kas jiems sakoma? Ar jų  užsispyrimas nepakenks Neringai?