STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . VILIONĖS SVETINGUMU
Alvydas Veberis . VILIONĖS SVETINGUMU

Alvydas Veberis 

 

SVETINGUMAS ar VILIONĖS 

 

 

 

Nieko geresnio nėra, kaip  pildyti Dievo įsakymus. Kristus savo mokiniams tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,  ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“ 

 

 

 

 

nuotr. Bažnyčios fundatoriai Kazimieras ir Vilija Masulioniai. 

 

Tikriausiai nieko nenustebinčiau, jei  pasakyčiau, kad jeigu nori sugauti žuvį reikia ją prisivioti masalu. Prekybininkų gamintojai  taip pat pirkėjus suvilioja gražiu prekių  įpakavimu, bet turinys ne retai būna atgrasantis, kurį kai kada tenka išmesti.

 

Šiandieniniai politikai, ko tik neprigalvoja, kaip bet kokiomis priemonėmis privilioti sveikus žmones skiepytis eksperimentinėmis vakcinomis.  Vieni, dovanų už skiepą, duoda kilogramą šokolado, kiti,- paspirtuką, terti,- cepelinų porciją, kelialapį į sanatoriją, loterijos bilietuką, 100 eurų... Pasiskiepijus  nebeužtenka politikų žadėtų dviejų vakcinų. Prasidėjo ,,karšligė" dėl trečios, ketvirtos, penktos... dozės.  Lavonai pradėjo mėtytis gatvėje, kristi, kaip lapai rudenį. Politikams tai visiškai nesvarbu, nes anot V.Lansbergio žemelei per didelis svoris. Ji šaukiasi dangaus, kad palengvintų naštą.  Visiškai nieko tokio, kad Lietuvoje koks ketvirtadalis sumažės. Senis pamiršo, kad tas ketvirtadalis seniai sumažėjo. Pažangesnis jaunimas  paliko nusikaltėlių  valdomą Valstybę. Jie nenorėjo kovoti su vėjo malūnais,- sustabarėjusiais komunistais, kurie kailį varto, kaip chameleonai. 

 

Gal geresnė padėtis Bažnyčiose? Ką tik aplankiau vieną naujai pastatytą milijonieriaus Kazimiero Masilionio Bažnyčią Rokonių kaime Radviliškio rajone. Nustebau, kad pastatyti namai  ne Dievo, bet politikų V.Landsbergio ir V.Adamkaus garbei. Pastarajam kaimo kryžkelėje ir kryžius surentė.  Negi nori jį ten, kaip Kristų prikalti? Tai baisiausias Romos laikų žudymo įrankis. Ant jo kabindavo pačius didžiausius nusikaltėlius. To meto fariziejai tokiu laikė teisųjį Kristų, nes Jis skelbė Tiesą.

Ko gero V.Adamkui tas negresia. Kai kuriems moralė, sąžinė, dora, tiesa... ne šio pasaulio dimensijos. 

 

Prieš Bažnyčią įrengtas   piligrimų namelis. Jame durys atviros, tiek dieną, tiek naktį. Rasite vaišių,- kava, arbata, medus, šaldytuve maisto produktai, netgi ledai. O kad tokia užeigėlė būtų mieste! Per keltą minučių maisto atsargos išgaruotų. Gera vaišinti tuos kaimiečius, kurie sotūs namie, o piligrimai šunkeliais, duobėtais keliais nesiverš į politikams pašvęstą pastatą. Jis, kaip ir visos Katalikų bažnyčios paverstas pigiu menininkų kiču. Neišvaizdžios skulptūros, dirbtinės gėlės..., nors investuota daugiau milijono. Fundatorius pasigyrė, kad plytos  atgabentos  iš užsienio, kurias veža net Kremliaus sienas  restauruoti.  Salėje suolai uosio, erdvu...išoriškai puikiai atrodo.

 

Tuo metu atsilankiusių panevėžiečių porelė nusivylė, kad Bažnyčia, kaip didelis sandėlys. Nėra jokio pavadinimo. Aš įkišau trigrąšį, kad  kam pavadinimas, jei pastatas individualus, o statytojas, vos ne ,,šventas" Lietuvos globėjas Kazimieras. Bėda kitame, kad tas statytojas nepripažįsta Biblijos-Švento Rašto Tiesų. Jam ši dvasinė knyga neįdomi, jos neskaito, o atidarymo proga gautą auksu švytinčią ,,Šeimos Bibliją'' irgi  nesiruošia skaityti. Nepaisant to, Bažnyčią surentė. Ji turėtų tarnauti Dievo, o ne politikų garbei. Joje privalu skaityti Bibliją ir semtis Išminties iš Dievo Žodžio. Kazimierui tas svetima. Ji kažkokia Kazytė išmokė poterių ir to jam užtenka.

 

Tokiu atveju, vargu ar padės vaišingas piligrimų namelis, kad pritraukti tikinčiuosius? O gal priešingai? Atvyks pavalgyti, o šalia ir pirtis, kubilas, tvenkinys, nakvynės namelis... Šeimininkas vaišingas. Ir mus pavaišino  raugu. Anot milijonieriaus,  jo paties darytas  8 laipsnių stiprumo miežinio salyklo alus. Atsisakiau vaišių, nes pats vairavau automobilį. Įkalbinėjo, kad nepakenks nedidelis bokalas. Išgėręs  pripusiu tik 0.2 promilės alkoholio, o  leidžiama iki 0.4. Vis tik nesugundė.  Šalia turėjau pakeleivį, kuris su malonumu priėmė ,,svetingumą".

 

Bažnyčią pastatė.  Kas joje Bibliją skaitys, mokys Dievo Žodžio, Jo  išminties,- kol kas  neaišku.  Mat katalikų bažnyčios tarnai sutiktų vykdyti apeigas, jei būtų jų nuosavybė. Kazimieras atsargus. Milijonus be reikalo nešvaisto.  Sako. kad  kai  perduosiu jiems, tai ir pats negalėsiu kojos įkelti.  Tokį turtą skirti Dievo garbei gaila, bet politikams,- kita kalba. Na, mano galva, politikai  tikrai Dievo Žodžio neskelbs, ypač, kai patys tarnauja Babelei. Galiausiai apsisprendė. Pastatą perrašė dukrai, o lankyti ją galės visų konfesijų  tikintieji. Pradedant musulmonais ir nebaigiant rusais. Kas tik panorės. Žodžiu, bus ekumeninė. Toks planas Vatikano hierarchų. Būt aukščiau kitų. Suvienyti nesuvienijamus.

 

Gera žinia tik ta,   kad katalikams Kazimieras Bažnyčios nesugalvojo dovanoti. Juk ji Antikristo tvirtovė.  Gal  Kazimieras  nuo suklaidinimų  atsivers? Yra dar laiko ir Dievas tokių laukia. Tam tikslui  į žemę atsiuntė Sūnų Kristų, kuris .prašė,  kad Jo Tėvo (Dievo) Žodis būtų skelbiamas iki Pasaulio pakraščių. Aš Kazimierui tą padariau. Manau  suveiks ši žinia. Kaip taisyklė pradžioje būna atmetimo reakcija, bet po to pagalvojama, kad viskas priklauso nuo Dievo valios. Reikia suklaidintiems nepamiršti ir tai, kad visada šalia klaidintojas velnias.  Be Dievo valios  turbūt šunkeliais nebūčiau ieškojęs, kad perduoti šią žinią Bažnyčios statytojui.   Dievo Žodyje pasakyta, kas įtikės ir pasikrikštys (savo suaugusio valia) bus išgelbėtas, kas netikės, bus pasmerktas. Norėčiau, kad Kazimieras, jo žmona Vitalija ir atsilankę tikintieji  Gerąją Naujieną  išgirstų iš Kristaus sekėjų ir Švento Rašto Dievo Žodžių. 

 

Malonu buvo išgirsti iš Kazimiero lūpų,  kad viena jo duktė, pedagogė gyvenanti Kaune pritartų mano mintims. Kita medikė, dirbanti reanimacijos skyriuje Šiauliuose, kaip ir jis, norėtų sveikus suskiepyti. Jis su žmona jau dvi dozes gavo. Jei sirgo, gal pasveiks? Kas žino, o gal po skiepo kitų neužkrės? Eksperimetais ne kiekvienas gali pasitikėti. Reikia tam drąsos. Biblijoje parašyta, kad  ne sveikiems gydytojas reikalingas, bet ligoniams. Dėl tos priežasties Dievas į žemę atsiuntė svo Sūnų Kristų. Gydyti ligonių. Pasitikėkime Dievu, bet ne politikais. Dievas savo garbės niekam neperleido. Būkime dėmesingi ir išmintingi.

 

Kol kas bažnyčia stovi, kaip nendrė vėjyje. Nors ką tik atidaryta, bet pirmosios  plytos jau aižioja, o Dievas nebylus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1aiJV3xqbc

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ySptmuwTHw