STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. VIRŠ PROTO RIBŲ

Alvydas VEBERIS

 

VIRŠ PROTO RIBŲ

 

Panevėžio apygardos teisme Šiaulių AVPK ONTT komisarų REZONANSINĖS

bylos tęsinys

 

Kaip nebūtų keista, tačiau šia REZONANSINE byla, (apart leidinio ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai), jokia kita žiniasklaida, radijas, televizija nesidomi. Jie tyli, tarsi būtų prisisėmę vandens į burnas. Mąstantys supranta, kad už dotacijas iš biudžeto reikia atidirbti valdžiai, kurie tas lėšas gali skirti savo nuožiūra,- kairėn ar dešinėn. Apie tiesą, kuri susieta su aukščiausiais valdžios korumpuotais atstovais, reikia nutylėti arba iš jos padaryti atvirkštinį variantą. Tiesą paversti melu. Ši REZONANSINĖ byla kaip tik atskleidžia, kas yra kas.

Juk tai visos respublikos ,,grietinėlė“,- teisingumo vykdytojų sąstatas. Iš 40 sulaikytojų komisarų ir jiems talkinusių nusikaltimų vykdymui virtinė sumažėjo, tačiau liko dar ganėtinai daug, kuriems pateikti kaltinimai. Jų skaičius pilnai atskleidžia Lietuvoje vykstantį korupcijos mastą ir jų darbo stilių. Tai: Remigijus Dereškevičius, Remigijus Zykas, Tomas Ruchtinas, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, Giedrius Vaitkus, Vytenis Maščinskas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus, Arminas Lipskis, Arvidas Budrys, Gintautas Golovnia, Raimondas Ripinskas, Pavelas Osipovas, Kęstutis Purvinis, Robertas Paštuolis.

 

Posėdis prasidėjo su trukdžiais. Laiku neatvežtas iš įkalinimo vietos etapu, 5 kartus teistas proceso dalyvis Pavelas Osipovas . Jis, kaip ir daugelis kaltinamųjų dalyvių, slėpė savo veidą, mėtė įžūlius žvilgsnius man, lyg būčiau jam skolingas. Gaila tokių ,,nuskriaustųjų“. Pamiršo apie šios bylos posėdį ir panevėžietis advokatas Raimundas Kurklietis. Iškviestas, kaip mažas vaikas, teisinosi, kad buvo Vilniuje, o grįžęs nepasižiūrėjo sudaryto darbo grafiko. Teismo koridoriais vaikščiojančiai posėdžių sekretorei Neringai Aukštuolienei foto kamera irgi akis badė.

 

Vis bando daryti pastabas. Nors išlaikytiniai sėdi piliečių kišenėje, gauna ne tik patalpas, inventorių, bet ir ne menką atlygį, tačiau nori būti nematomi, kaip ir nusikaltėliai slepiantys nusikaltimus. Jie jaučiasi savo darbo vietoje tarsi dievai, o ne tarnautojai. Kas gali paneigti, kad teisėjai ir prokurorai nedaro nusikaltimų? Juk byla bylą veja. Ar ne dėl šios priežasties, trukus kantrybei, leidinio ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai vyr. redaktorius A.Drižius pateikė 1 mlj. eurų ieškinį teisėjų mafijai už jų padarytus nusikaltimus jo adresu.

 

N. Aukštuolienei pasiūliau pasiskaityti visuomenės informavimo įstatymą ir draudimą taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus. Tenka tokiems priminti, kad ,,Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama“. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį ir su tuo susijusius bet kokius draudimo veiksmus.

 

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs kas yra cenzūra: ,,Cenzūra, tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų ... ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai...‘‘ Įstatymas apima ir išdėstytas plačiau apie mano minimą demokratijos laisvę spaudoje. Gal nuolanki teisėjų tarnaitė pritrūksta laiko visa tai perskaityti? Tačiau tai būtina, kad netrukdytų žiniasklaidos atstovams tinkamai atlikti savo pareigų.

Šiame posėdyje apklausti šie liudytojai: kaltinamasis Tomas Šukys, Policijos departamento prie VR m-jos Imuniteto valdybos korupcijos skyriaus vyriausioji tyrėja Rūta Svirnelienė ir Šiaulių AVPK Imuniteto skyriaus vyresnioji tyrėja Gintarė Vilkončienė. Pastarosios apie jų pačių rašytus apklausos protokolus mažai ką galėjo pasakyti. Teisme atmintis išgaravo. Teismo posėdžiui pirmininkaujančiam teisėjui Pranui Šimkui teko jų rašytus apklausos protokolus perskaityti.

Kaltinamasis Tomas Šukys, priėmęs priesaiką ir paprašęs Dievo pagalbos, pasakojo nusikalstamą veiklą susietą su narkotikų gabenimu iš Ispanijos.

 

Kaip visada nusikalstamai veiklai turi pasiteisinimų,- ieškojo angliško modelio automobiliams detalių. Teisėjas P.Šimkus metė repliką: ,,Detalių neradot, parsivežėt narkotikų‘‘. Su antrankiais atvežtas etapu kaltinamasis Pavelas Osipovas uždavinėjo neesminius klausimus savo bendrui P.Šimkui. Pasakojo kokiais pinigais disponavo, juos išimdamas iš Swedbanko sąskaitos prekėms ir pragyvenimui Ispanijoje. Teisėjas užprašė banko išklotinių.

 

Komisarų veikla nesibaigia vien narkotikų gabenimu, jų laikymu ar prekyba. Nusikaltimai daryti visomis įmanomomis kryptimis. Šiauliuose pas sulaikytą Denį ir Vaclovą Vaitkevičių buvo atliekama, nusikalstamai pareigūnų vykdyta, šeimos bute krata. Poėmio protokolai nepasirašyti, pareigūnai civiliai apsirengę neprisistatė, ne visi paimti daiktai (kompiuteris, keletas brangių laikrodžių, aukso grandinėlė daugiau 60 gr.,- 6000 litų vertės, auksinė apyrankė, senovinių sidabrinių monetų kolekcija,-10000 litų vertės, benzininis pjūklas bei daugelis kt. vertingų daiktų) surašyti ir po nepasisekusio tyrimo sugrąžinti atgal tų daiktų savininkams.

 

Dėl šios priežasties Vaitkevičius pareiškė 15150 litų turtinę ir 30 000 litų neturtinės žalos ieškinį. Vaclovo Vaitkevičiaus dukra taip pat pareiškusi 2050 litų ieškinį turtinei žalai bei dėl psichologinių išgyvenimų, netinkamų komisarų veiksmų atliekant kratą 10 000 litų neturtinės žalos ieškinį. Dėl nusavintų 4 brangių laikrodžių ieškinio nereiškusi, nes nežinojo tų laikrodžių vertės. Anot kaltinamųjų, tai vogti daiktai, todėl apie tai nutylėta.

 

Kaltinamasis Remigijus Zykas paklausė Policijos departamento prie VR m-jos Imuniteto valdybos korupcijos skyriaus vyriausiosios tyrėjos Rūtos Svirnelienės, rašiusios apklausos protokolus, ar ji pareikalavo tų materialinių vertybių įsigijimo dokumentus iš ieškovų. Tyrėja atsakyti negalėjo. Tuo klausimu R. Zykas atkreipė dėmesį į tai, kad Vaitkevičių šeima verčiasi darydami nusikaltimus. Jų daiktai vogti ir vežti realizuoti į Lietuvą. Be to į teismo kvietimus nereaguoja, slapstosi, o šiuo metu kaltinamas žmogaus pagrobimu arba žinojimu apie šį nusikaltimą.

 

Atliekama Denio ir Vaclovo Vaitkevičių paieška. Taip pat davė suprasti, kad vargingai besiverčiantiems pareigūnams, basomis streikuojantiems prie Seimo rūmų irgi reikia suktis ir kažkaip išgyventi. Juk jais nesirūpina valstybė, tačiau kai kurie jų gyvena milijoninės vertės namuose. Reikia suvaidinti nuskriaustus žmonių akyse, kad pagailėtų ,,vargšų“. Ypač tų, kurie užima aukštus postus.

 

Dar įdomesnė komisarų nusikalstama veikla Kuršėnuose. Nustatę, kad miestelio gyventoja Jelena Petrulionienė prekiauja cigaretėmis, trys pareigūnai įsiveržė į jos namus, padarė kratą, paėmė surastų cigarečių keletą blokų, rastą 5370 litų pinigų sumą. Pagailėdami prekeivės sugrąžino 130 litų pragyvenimui ir prikalbino bendradarbiauti.

Tam tikslui ji toliau turėjo vykdyti nusikalstamą veiklą ir pardavinėti pareigūnų atvežtas kontrabandines cigaretes. Pradžiai, už atvežtų 80 blokų cigarečių turėjo policijos pareigūnams atsiskaityti iš karto. Vieno bloko kaina 30 litų. Kadangi tokios pinigų sumos neturėjo, teko jai skolintis. Po to už pareigūnų pristatytas prekes atsiskaitydavo dalimis.

 

Galiausiai supratusi, kad vykdo nusikalstamą veiklą bendradarbiaudama su pareigūnais ir jais nebepasitikėdama, apie tai pranešė STT. Šiame epizode J.Petrulionienė atpažino komisarus pagal nuotraukas,- tai G.Vaitkus, R.Pocius, R.Ivanovas. Su jais bijojo akistatoje susitikti ir vengė jų akivaizdoje duoti parodymus. Liudijo anoniminiu būdu.

 

Teisme R.Pocius pareiškė, kad pareigūnai savo kaltę pripažįsta, todėl turėtų prisiimti kaltę ir J.Petrulionienė. Ji vystė prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis ir į teismą privalėtų būti atvesdinta. Tačiau tyrėja Rūta Svirnelienė pareiškė, kad ji nubausta pinigine suma. Be to jos dėka išaiškinta pareigūnų šio epizodo nusikalstama veikla.

 

Paklausius posėdžiuose duodamus kaltinamųjų pasisakymus akivaizdus nusikaltimų balagano jovalas. Iš jų veidų matosi, kad balaganas ne visiems linksmas. Kaltinamieji pateikė daugybė prašymų. Giedrius Vaitkus dedasi lagaminus išvykti į Rusiją, Novosibirsko m., Beriozovkos kaimą.

 

Dievagojosi, kad tikrai iš Rusijos sugrįš. Prokuroras Gelgaudas Norkūnas šį prašymą užprotestavo, pabrėždamas, kad padaryti jo sunkūs nusikaltimai. Prašymas liko netenkintas, tačiau teisėjas P.Šimkus pasufleravo, kad pasitaręs su advokate galėtų prašyti pakeisti kardomąją priemonę, o tada šį klausimą dar sykį spręs. Davė suprasti, kad yra vilties išspręsti teigiamai. Rusijoje apsisaugoti nuo bausmių gera pastogė. Ne vieną priglaudė.

 

Tolimesniems teismo posėdžiams grafikas sudarytas iki metų pabaigos. Prasidėjo 85 bylų surinktų dokumentų pavadinimų skelbimas. Tekstai neskaitomi, nes tai nerealu ir užtruktų ganėtinai ilgai. Tai būtų dirbtinas bylos vilkinimas. Šiuo metu dėl užsitęsusios bylos nagrinėjimo, kai kuriems kaltinimams jau suėjo senatis, kai kurie epizodai bus keičiami naujais, jie bus tobulinami. Bylos procesiniai veiksmai sustabdyti.

 

Niekam ne paslaptis, kad bylų nagrinėjimas tęsiasi metų metus. Kas gali paneigti, kad tai laikas susirasti pažintims, kad būtų pridengiami nusikaltėliai? Milijoninės aferos teisme subliukšta ir kaltų nelieka. Ar ne todėl korupcijos mastai auga? Be kyšio davimo nebegali gauti tinkamos paslaugos nei gydymo įstaigose nei teisingumo sistemoje. Kai dirbantieji ir pensininkai gauna tik varganus šimtus eurų, o išlaikytiniai tūkstančius, pastariesiems vis maža.

 

Teisėjų luomas trimituoja, kad jie persidirbę, nesuspėja bylų nagrinėti, pritrūksta laiko. Kur gi ne? Keliolikos minučių teismo posėdis ir dėl įvairiausių priežasčių laisva diena. Sekantis posėdis jau po kelių mėnesių. Tokiems darbo birža nekvepia, o pinigų maža. Bylų turinį retas, kuris teisėjas ar prokuroras perskaito nuo pradžios iki galo. Kur jas perskaitysi, kai jų prifarširuoja tonomis! Teismo posėdžių metu tokie prokurorai ir teisėjai grybauja pievose.

 

Todėl turėdami tiek laisvo laiko suspėja atlygius išleisti pramogaudami ir jiems jų vis stinga. Tačiau puikuojasi jų kiemuose prabangūs ,,limuzinai“, išsiskiriantys dvarai, o po bylų nagrinėjimo teisėjai puotauja brangių advokatų kontorose. Kas gali paneigti, kad tai ne ,,atkatų“ dalybos už ,,sėkmingos“ bylos išsprendimą, susitikimų vietos. Juk šiais laikais korumpuotų pareigūnų (teisėjų, prokurorų, advokatų) nusikalstamų bylų netrūksta.

Tik po ,,sėkmingo“ tokių bylų išnagrinėjimo kinta tik jų postai: prokurorai tampa teisėjais ar atvirkščiai. Galiausiai išlieka brangūs gynėjai. Matyt, pas juos kita tiesa? Be abejo, atvirkštiniame pavidale. Tačiau išlieka sava savų virtuvė. Tauta pašiurpusi. Ji bėga iš pasibaisėtino šalies valdymo pragaro, nematydami prošvaisčių išgyventi. Įvykius stebi iš šalies ir laukia kada baigsis ši netramdoma suirutė. Rūtos Janutienės laidose tautiečių atsakymai nedviprasmiški. Nuimt apsaugą ir vyt iš šalies V.Landsbergį su jo visa svita, kol neišnyko Lietuva iš tautų žemėlapio. Tas laikas matyt bręsta, kai tautiečiai su vėzdais sukils prieš taikos metu vykdomą genocidą. Nepadės nei supirkti metalo trofėjai nei šauktinių armija.

 

Iš anksto galima numatyti, kad pareigūnų byla, tai AMŽIAUS byla, kurios pabaigos dar nematyti. Kol ji pasibaigs ir toliau kentės teisieji. Tam sudarytos visos sąlygos juos persekioti, bausti, prievartauti, sodinti į kalėjimus, netgi žudyti. Vieni nusikaltėliai keičia kitus. Auga nusikalstamumas atjaunėjančių liberalių pažiūrų nusikaltėlių gretose. Tokia ta dirbtinai reklamuojama demokratijos kaina.

 

Pagal šviesaus atminimo teisininką Kęstutį Čilinską: viskas perkama ir parduodama. Netgi sąžinė. Šių aukštų pareigūnų nusikaltimų pobūdis parodo kokioje supuvusioje valstybėje gyvename. Teisingumą turinčių vykdyti pareigūnų nusikalstamos veiklos gijos nuveda į pačias aukščiausias valstybės ,,tarnų‘‘ (tranų-populistų) užimamus postus. Nusikaltėlių apdovanojimai, jų kopimas karjeros laiptais visai tautai akis bado, bet ne Lietuvos valdžiai. Ne veltui patarlė sako, kad žuvis genda nuo galvos.

2017-05-27

 

Susisiekite su mumis!