STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS AR TIKRAI JIE TIESIA PAGALBOS RANKĄ NERINGAI?
Alvydas VEBERIS  AR TIKRAI JIE TIESIA PAGALBOS RANKĄ NERINGAI?

Alvydas VEBERIS 


 

 

AR TIKRAI JIE TIESIA

PAGALBOS RANKĄ NERINGAI?

 

Internete išplatintas kunigo A.Bulotos laiškas ČIA

Šiame laiške kunigas A.Bulota rašo nuoširdų laišką Karoliui Venckui kalbėdamas apie TIESĄ.

 

Ta proga prisiminiau tokį atvejį. Vienų atlaidų metu ,,Kryžių kalne", man dalinant susirinkusiems tikintiesiems krikščionišką literatūrą, prie manęs, atvykęs į sueigą, priėjo vyskupas E.Bertulis. Pasisveikino, padavė ranką, palinkėjo Dievo palaimos ir, su jį lydinčiomis ,,davatkomis", nuėjo tolyn, apeidamas aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, kur minia laukė atlaidų pradžios. Aš ėjau jam iš paskos.

 

,,Davatkos" prisiglemžę iš manęs pundą literatūros, laižydamos jam rankas, skundė mane, kad jis pasisveikino su sektantu. Tuo metu jis stabtelėjo ir mūsų žvilgsniai susitiko. Jis manęs paklausė, ką aš čia darau? Aš nepasimečiau ir atsakiau klausimu: ,,Argi nematai? Dovanoju krikščionišką literatūrą, o ant kryžių aiškiai matosi didelėmis raidėmis plakatuose užrašyti žodžiai,- NEBIJOKITE! TIESOS!

 

Argi nematote? O tarp kitko ar žinote, kas yra TIESA?" Pamačiau, kad Vyskupas aiškiai sutriko. Aš jam pagelbėjau: ,,KRISTUS yra TIESA''. Patvirtinęs, kad sakau tiesą, staigiu judesiu su ,,davatkomis" jis tęsė kelionę, o aš šypsodamasis jų naivumu, ėjau jiems pavymui.

 

Skaitydamas šį A.Bulotos laišką, esu senerimęs, tiek kunigu A.Bulota, tiek J.Varkala, A.Svarinsku ir kitais katalikų vedliais. Ar iš tikro jie užzombinti Romos katalikų bažnyčios melu, ar išretėję jų smegenys, kad jie nesuvokia kas parašyta Šventajame Rašte-Biblijoje? Juk jie skleidžia melą ir tuo klaidina kitus. Ar ne dėl jų kaltės Garliavoje byla-žudikė tiek laiko nesulaukia pabaigos?

 

Ar ne jų kaltė, kad smerkiant L.Stankūnaitę ir tyčiojantis iš jos, kai ji pasirodydavo Kedžių namuose ir eidavo į susitikimą pas savo dukrą, J.Varkala su minia užtraukdavo giesmę ,,Marijai"? Po to atsitempę į privačią teritoriją betoninę moters skulptūrą meldėsi, barškino rožančius, apkarstė jais tvorą, A.Svarinskas dovanojo vieną jų Deimantei, kiti darė ir tebedaro sau verslą užpirkinėjant mišias...? Ar ne dėl jų kaltės ir klaidinimų, kančios iki šiol nesibaigia, o jie ir toliau tebetraukia giesmes, užpirkinėja mišias ir ragina kitus tai daryti? Tai ko tokie siekia? TIESOS ar nelaimių ir kančios?