STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. NUSTOKITE DREBINTI KINKAS
Alvydas Veberis. NUSTOKITE DREBINTI KINKAS

Alvydas Veberis 

 

NUSTOKITE DREBINTI KINKAS

(pagal V.Kudirką)

 

Internete perskaičiau įkeltą į Neringos Venckienės palaikymo grupę tokio turinio Zitos Putnienės‎ tekstą:  

 

· ,,Tie, kurie tikrai mylite Karolį ir Neringą renkamės lapkričio 11 d. pirmadienį nuo 8 val. ryto Mickevičiaus g. 11 prie Kauno tardymo izoliatorius. Ir taip kiekvieną dieną. Parodykime savo meilę. Aš pati dalyvausiu nuo pirmadienio protesto akcijoje ir matysiu, kiek mūsų susirinks. Tik taip Neringa bus laisva. Tik taip MES būsime laisvi. Šią kovą MES turime laimėti. Baisu, kaip elgiasi prokurorai Lietuvoje ir kiek jiems yra leidžiama“.

 

Man atrodo kitaip. Gal aš neteisus? Spręskime visi, kurie dar esate pilnai neužzombinti valdžios melu ir turite sveiko proto. Protesto akcijų būta į marias. Kadangi jos nevieningos, rezultatai beveik nuliniai. Laiko švaistymas vėjais.

 

 TEISINIS NIHILIZMAS

 

Kiek tenka susidurti su žmonių skundais ir jų skriaudomis, dalyvauti teismų procesuose, tik reta nereikšminga byla išnagrinėjama remiantis įstatymu ar protingumo kriterijais. Esu išviešinęs ne vieną tokią protu nesuvokiamą bylą. Prokurorai pateikia  teismams debiliškus kaltinimus, o šie priima tokius pat verdiktus. Kas svarbiausia jie spekuliuoja Lietuvos vardu, apeidami Konstituciją, įstatymus, teisingai netaiko teismų praktiką, protingumo kriterijus,  kas priveda prie teisinio nihilizmo.

 

 .Vietoje to, kad verdiktuose rašyti,-  remiantis LR Vardu, įstatymu, protingumo kriterijais,  pasinaudojus A.Valinsko išsireiškimu, ar ne geriau rašyti, kad  verdiktas parašytas  vienos ,,bobos“ ar vieno sovietinio senio?  Tokių, iškreipto teisingumo,  bylų begalė. Remiantis tokia teismų praktika reiktų visus teismų, prokuratūros išlaikytinius vyt iš tų pastatų, kad jų nė kvapo neliktų. Tai korumpuotų nusikaltėlių irštvos, užsibarikadavę apsaugomis ir magnetiniais užraktais už mokėtojų pinigus.

 

Parlamentarės ir doros, sąžiningos teisėjos Neringos Venckienės,  ir jos persekiojamų šalininkų byla, tik patvirtina, kas parašyta. Jeigu tauta ir toliau miegos, nepakeldama užpakalio nuo sofkučių, padėtis nesikeis. Korumpuoti pūliniai tyčiojasi iš teisingumo nors patys su antrankiais vaikšto,  mina teismų slenksčius ar girti nuo labo ryto voliojasi laiptinėse.  Galiausiai išvengia atsakomybės.  Siekiant teisingumo  žmonių problemoms spręsti ar ne geriau samdytis ir orientuotis į kriminalinius gatvės banditus be uniformų?

 

Jie už mažesnes pinigų sumas  išspręstų teisingiau ir operatyviau. Nereiktų laukti atsakymo metų metus. Valstybei tai nieko nekainuotų.  Teisininkai, kurie neseniai buvo  priešingoje Garliavos bylos-žudikės barikadų pusėje, šiandien  jau palaiko Neringą! Galiausiai ir tie, suvokė, kas yra kas. Pedofilų klanas ir jiems talkinantys, tokiais savo nusikalstamais ir brutaliais veiksmais, tik dar labiau išsidavė, ką bandė ir tebebando slėpti.  TIESĄ maskuoja toliau. Matyt,  maitvanagiai pritrūko byloje žudikėje šviežaus kraujo kvapo? Kas sekantis, Neringa?

nuotr. savo abejingumu  ar tokių  maitvanagių grandinių laukiate, kaip Neringa sulaukė?

 

Atsiliepiant į aukščiau paminėtą Zitos Putnienės‎ protesto akciją, aš seniai siūliau, politikierių vadams, kurie trokšta geresnio gyvenimo žmonėms, kad reikia apjuosti Seimą, Vyriausybę, Televiziją..., kaip tas buvo padaryta 1991 m. sausio mėn. Tarybų Sąjungos okupacijos metu. Tereikia pakartoti tą patį scenarijų civilizuotu būdu, kad nereiktų  šį kartą paprašyti JAV armijos, kaip rusų okupantų, kad paliktų Lietuvos teritoriją. Apjuosus pastatus gyva piliečių grandine neįleisti į juos šiandieninių sovietinių korumpuotų išlaikytinių ir keisti visas sovietines - komunistines išverstaskūrių padugnes, kurios valdo Lietuvą.  Atrinkti ir palikti toliau tarnauti žmonėms tik visiems žinomus dorus, sąžiningus tautos patriotus. Užtenka patyčių iš piliečių, kurie sukandę dantis ramiai kenčia skriaudas.

 

Apjuosus pastatus, deginti prie jų laužus.  Dieną naktį, budėti,  talkinti keičiant vieniems  kitus,  aprūpinti maistu ir t.t... Kitaip niekas nesikeis. Per partinius sąrašus sulenda visos šiukšlės, kurios netarnauja tautai, o  žiūri tik sau naudos, vogdami ir tapdami milijonieriais. Kiek galima būti abejingais stebėtojais ir žiūrėti į tų padugnių patyčias ir tarpusavio rietenas? Tautoje  slepiamas ne tik pedofilų klanas, bet išvogti bankai, milijardinės aferos su Lietuvos kreditais, Mažeikių nafta, Leo Lt, mafijos veikėjai ir  nusikaltėliai privatizavo įmones ir organizacijos, padarytos aferos  auksinių šaukštų pirkimuose, nepakilantys  nuo žemės paviršiaus  lėktuvų pirkiniai... O kur  tankų, patrankų, karinei technikai išlaidos, neskaidrūs viešieji konkursai,  atvirai vykdoma ,,teisingumo" vykdytojų rankomis kontrabanda, narkotikų ,,verslas", ginklų vagystės... Kur dar galima nueiti su tokių parazitiniu valdymu?


Ar atsiras nors vienas Taikos ir Tiesos karys-vadas pertvarkai šalyje? Tautai ne išsipusčiusių manekenų reikia, bet doro Šeimininko.  Jau praėjo 30 metų.  Laikas prasikrapštyti akis ir nubusti. Sąjūdis pagimdė daug prisiplakėlių ir vadų, kurie atliko juodą darbą. Tautos genocidas nesibaigia, o  patys sąjūdiečiai, pripuolę prie lovio  susikrovė turtus, dėl kurių mina teismo slenksčius. Kur jie šiandien? Genocidas   dar nesibaigia. Dalinkitės, diskutuokite, išreiškite savo nuomonę. BUDĖKITE! Mane ir kitus aktyvius piliečius persekioja, blokuoja, baudžia, tampo po teismus... NEBIJOKITE! Visų neužblokuos.

 

Išlaikytinių mažuma. Nustokite drebinti kinkas. O gal aš ne teisus? Tuomet ir toliau tylėkite ir drebėkite, kaip pelės po šluota. Žarstykite ugnį svetimomis rankomis. Laukite, kol atsiras naujų Šliūžų, Kazėnienių, Katavičienių, Kedžių, Drižių, Venckienių, Abromavičių, Pociūnų, Lozoraičių, Razminų, Kusaičių, Šulcų, Gylių, Ozolų, S.Rakauskienių, Matulevičių, Paleckių, Grabauskų, ..., kurie už bailius ir Tiesos sakymą  persekiojami. Dalis jų nužudyti arba dienas leidžia įkalinime.

 

 Nebūkite gyvi  nemąstantys lavonai! Mąstykite, ką su jumis maitvanagiai daro. Juk jie valgo jūsų sūriu prakaitu uždirbtą duoną. Apetitais nesiskundžia ir vis išlaikytiniams  ne gana. Jums meluoja, o aktyvesnius žudo dėl jūsų abejingumo. Lietuva apsiskelbusi krikščionių tauta. Tai kur jūsų Dievas?  Vatikane, kuris tarnauja  Liuciferiui, o akla minia juo seka?

Ar ne pelnytai prof. V.Landsbergis pavadino tautą šunauja, o A.Matulevičius avinų banda? Ko gero nereikia už tiesą  įsižeisti ir ant jų  pykti.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGKACmpjts0&feature=share&fbclid=IwAR3WPNF7o3yBX3WW6-4QEO_Dz8UFtUwwSCJQBuU7P0ZopmK-pq91ahX2ckY