STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. ŠVENTUMO IMITACIJOS
Alvydas Veberis. ŠVENTUMO IMITACIJOS

Tarp 10 šiurpiausių Pasaulio vietų 3-ioje vietoje - Kryžių kalnas. Piliakalnis paverstas Golgota. Kai į Kryžių kalną 2012 m. buvo atnešta TIESA - DIEVO ŽODIS su parašytais 10 Dievo įsakymų ant dviejų akmens plokščių, Romos katalikų bažnyčia ir jos vietininkas Šiaulių krašte vyskupas E.Bertulis sukruto.

 

Sukruto ir kalno šeimininkai Šiaulių r. savivaldybė ir kultūros ministerija, patvirtinę naujas kalno taisykles. Katalikų bažnyčiai jos nė motais. Jie Kryžių kalne jaučiasi dievais ir daro savo iniciatyva versliuką. Šalia piliakalnio už keletą milijonų įrengtas vienuolynas liko tik su vienu vienuoliu. Išdvėsė jų turėtos avių bandos, bankrutavo alkoholiu ir stabais prekiaujanti kavinė...

 

Nelaimėliai. Dievo nepažįsta ir nenori pažinti. Antikristai.

 

Jie su savo aklais šalininkais, tarsi vagys, nakčia plokštes nuvertė ir vėl tikinčiųjų mulkinimui pasistatė betoninį stabą ant mano įrengto postamento. Puolė statyti be leidimų didžiulius kryžius bei mūryti pamatus ant jų įrengiant stabus. Už tokį jų elgesį be bausmės neliko.

 

Degė ne tik Kryžių kalnas, Tytuvėnų vienuolyno ansamblis, bet ir viena po kitos dešimtys ,,Marijos žemės" bažnyčių. Kryžių statymo iniciatorius E.Bertulis su savo svita skaičiavo nuostolius, o Seimo narys E.Vareikis šėtono vedinas norėjo atimti sau gyvybę, o proto sumaištį skandino alkoholio liūne.

 

Jeigu turistų ar suklaidintų tikinčiųjų paklaustumėte dėl ko tempia medžio drožinius, knygas, rožančius, baisiausius Romos laikų žudymo įrankius - kryžius... teisingo atsakymo negautumėte. Užrašai ant kryžiukų byloja, kad vieni tikintieji prašo ,,Marijos" išlošti loterijoje milijono, kiti sveikatos, santarvės šeimoje, numirusiems palaimos...

 

Ką gali duoti negyvas medžio ar betono stabas? Juk jis turi išdrožtas ar išlietas akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi, ko iš jo prašysite, to negausite. Nebekvailinkite savęs. Atsigręžkite į Gyvąjį Dievą, kuris yra ten, kur jūs esate. Jo ieškoti nereikia. Jis beldžiasi į jūsų širdis, duris. Įsileiskite ir atidarykite jas. Nebūkite akla avių banda. Atsiverskite!

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_nGYN1nI74