STRAIPSNIAI

ALVYDAS VEBERIS GARBĖTROŠKOS
ALVYDAS VEBERIS GARBĖTROŠKOS


Alvydas Veberis

 

                                GARBĖTROŠKOS

 

 

Kam tarnauja Romos katalikų bažnyčios? Dievui ar Jo priešininkui?


Biblijoje ši Bažnyčia įvardinta Babele (paklydimo-sumaišties namai).


Šios Bažnyčios filialai ir garbinimo vietos išbarstytos po visą pasaulį. Lietuvoje jų irgi netrūksta,- Merkinės piramidė, Šiluva, žymusis Kryžių kalnas, Zarasų vienas iš ežerų, Aušros Vartai, nekalbant po dešimtis miestuose pastatytų bažnyčių. Gaila, kad jos paverstos muziejais su garbinimui nutapytais paveikslais, išdrožtomis medžio ar lietomis betono skulptūromis (garbinamais stabais) ne Dievo, bet jau naujai atsiradusios tarpininkės Marijos garbei. Biblijoje nerasite kito Tarpininko, kaip žmonijos gelbėtojo ir Atpirkėjo Kristaus. Jis yra TIESA, KELIAS ir GYVENIMAS.


Dar keisčiau, kai Bažnyčios pastatai, biustai, atminimo lentos statomos gyviems garbėtroškoms. Tokių karalių-garbėtroškų yra aprašyta Biblijoje. Vienas jų Nebukadnecaras (VIa. prieš Kristų), kitas Kristaus laikų Didysis Judėjos karalius Erodas...
Radviliškio raj., Rokonių kaime milijonierius-pilotas Kazimieras Masilionis su žmona Vilija visą gyvenimą triūsė, kai kada miegodami vos po 4 val., kad pastatytų Bažnyčią politikų V.Landsbergio ir V.Adamkaus garbei. Dvasiniai turtai pasiekė dugną, o materialiais bandoma pasiekti dangų. Ar pavyks?


Apaštalo Jokūbo 5 skyrius prasideda galingai:
,,Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų gale... Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį: jis jums nesipriešina..."


Anksčiau ar vėliau, žemiškas turtas netenka prasmės ir savo blizgesio.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftZse-jLCq0