STRAIPSNIAI

BYLA - ŽUDIKĖ TĘSIA DARBĄ?
BYLA - ŽUDIKĖ TĘSIA DARBĄ?

Ar negalvoja įvairaus plauko liberalai ir jiems prijaučiantys, kad gali susilaukti anologiško Norvegijoje įvykusio Anderso Behringo Breiviko bausmės? O gal laukiama Dievo rykštės? Atsikvošėkite!

 

Kaip šauksi, taip atsišauks. Jeigu tai tiesa, kad iš tikro nužudyta Deimantė, ką šiame videofragmente išsakė A.Lobovas, tai tegul atsakomybę prisiima pagrindinis ,,apsauginis'' kunigas J.Varkala. Jis, paliko katalikų bažnyčią, kur nerado Kristaus, bet traukė Marijai giesmes Kedžių kieme. Vėliau garbino, tarsi Dievą, betoninę Marijos skulptūrą-stabą, atvilkę į Kedžių valdą.

 

Priedo, dar ir rėmą, kaip lavonui karstą padarė, įduodami Deimantei į rankas teptuką jį dažyti. Tai pamatęs buvau apimtas šoko ir siaubo. ,,Padėkoti'' tenka už monsinjoro A.Svarinsko rožančiaus dovaną Deimantei bei jo aktyviems šalininkams, škaplierių ir medalikėlių ant tvorų kabinėtojams ir visiems, burtininkams ir raganiams, politikieriams, mišių aukotojams, kurie uždegė žalią šviesą įeiti į Kedžių privačią teritoriją smogikų armijai.

 

Visi paminėti ir nepaminėti kerai, satanistų išmonė ir ženklai, vedė į mirtį tuos, kurie šioje istorijoje buvo TEISŪS. Tai Antikristo pinklės, kurių suklaidinti lengvatikiai nemato ir negirdi, priešinasi ir girdėti nenori, nors pavyzdžiai akis bado.