STRAIPSNIAI

Martynas BEVER. NELIEČIAMŲJŲ IR NEBAUDŽIAMŲJŲ KASTA
Martynas BEVER.   NELIEČIAMŲJŲ IR NEBAUDŽIAMŲJŲ KASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo  2014-05-20 Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama politinė baudžiamoji byla (Nr. 1-14-749/2016), kurioje mokytojas, vertėjas Vincas Jokimas kaltinamas įžeidęs Kauno apygardos teisėjus Reginą Majauskienę, Egidijų Joną Grigaravičių, Kęstutį Dargužį, Svetlaną Jurgaitienę ( LR BK 232 str.) ir Kauno rajono policijos komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnus Sergej Lemziakov ir Vidmantą Burbą ( LR BK 290 str.). Bylą nagrinėja teisėjas Vytautas Krikščiūnas.  Teisėjas Vytautas Krikščiūnas žinomas tuo, kad už grotų 85 paroms jau yra pasiuntęs aktyvų visuomenininką, Jungtinio Demokratinio Judėjimo konfederacijos narį Donatą Šulcą, teisęs

 

Jungtinio Demokratinio Judėjimo Radviliškio skyriaus pirmininko pavaduotoją Julių Vedeckį – jie buvo  kaltinami tuo, kad neva įžeidė teisėją Prygunkovą ir Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą Aivarą Povilaitį - parašė peticiją, kurioje kritikavo pareigūnų veiksmus. Teisėjas V. Krikščiūnas su savo kolegėmis D.Gadliauskiene (,,persidirbo“ - atleista), Rita Bilevičiene  išgarsėjo Garliavos pedofilijos byloje. Pedofilijos bylą nutraukusios teisėjų kolegijos pirmininkas V.Krikščiūnas į Teisėjų tarybą kreipėsi 2010m lapkričio 22 d. Jį papiktino N.Venckienės po teismo posėdžio žurnalistams pasakyti žodžiai: "Čia ne pabaiga. Aš netylėsiu ir tuo niekas nesibaigs, jūs pamatysite, praeis du, trys, penki metai ir viskas išlįs. Tegul jie negalvoja, kad jie čia dabar užgesino viską, būdami korumpuoti, kyšininkai ir iškrypėlių klaną dengdami, čia taip nebus". Po šio teismo posėdžio žodžių teisėjų atžvilgiu nerinko ir L.Kedienė. ,,Čia nė vieno teisėjo nėra, čia trys banditai atėjo ir paskaitė nutartį", - tada piktinosi D.Kedžio mama. ,,Banditai‘‘, ,,kyšininkai‘‘, dengiantys iškrypėlių klaną, laimėjo bylą. L.Kedienė buvo nubausta 2,6 tūkst. litų.  Ar galėjo būti kitaip?

Trys Panevėžio apylinkės teisėjai, išvadinti  banditais, korumpuotais kyšininkais, kurie dengia iškrypėlių klaną, eina vorele  žąsų ganyti?

 

Panevėžio apylinkės teisėjas V.Krikščiūnas vykdo teisingumą ar tarnauja klanui? O gal parduoda sąžinę už Judo sidabrinius? Aukštesnio rango Kauno apygardos teisėja N.Venckienė išvadinta pūliniu, prieš ją naudotas ne kartą smurtas,  be kaltės pažeminta tiek, kiek beįmanoma iš jos pasityčioti. Tačiau tie patys ,,kolegos“ jai taiko kitus teisingumo standartus. Ji persekiojama, iškelta jai  ,,malkinė“ bylų, kad išsaugotų savo ir sūnaus gyvybę turėjo palikti šalį... Koks ,,proto bokštas“ tai sugebės paaiškinti? Cininas, 

Krikščiūnas,  Kondratjevas nužudęs darbo kolegę, o gal dabar advokataujanti D.Gadliauskienė...? Vincas Jokimas ,,padarė‘‘ kur kas ,,didesnį nusikaltimą‘‘ - ,,įžeidė‘‘ net 4  Kauno apygardos teisėjus ir 2 policijos pareigūnus. Vincas Jokimas yra taip pat aktyvus visuomenininkas, Kauno Jungtinio Demokratinio Judėjimo narys, disidentas – dar mokytojaudamas Pažėrų mokykloje Kauno rajone mokiniams aiškino, jog  ``tarybų valdžią`` į Lietuvą atvežė rusų tankai, agitavo neiti tarnauti okupacinėje rusų armijoje. Įkalintos disidentės Jadvygos Beliauskienės namuose Garliavoje kambarį pas buvusį Intos lagerių kalinį Vytautą Beliauską besinuomojęs Vincas Jokimas buvo prižiūrimas KGB Kauno skyriaus ``specialistų``, Garliavos milicijos skyriaus viršininko Lapinsko.  Vincas Jokimas ir pats atsisakė tarnauti okupantui, už tai 1986 m. turėjo nukentėti – buvo priverstinai ``gydomas`` Žiegždrių psichiatrijos ligoninėje. Tačiau ir po ``diagnozės`` gavimo KGB Kauno skyriaus specialistai Vinco Jokimo ramybėje nepaliko – 1987 m. rudenį sulaikė prie Kauno arkikatedros dėl bandymo dalyvauti antisovietiniame mitinge. Vėliau tardė jau suimto  Algirdo Patacko ir Aleksandro Žarskaus byloje dėl dalyvavimo susirinkimuose ir pokalbiuose baltiškąja tematika Kauno butuose.   

Vincas Jokimas Panevėžio apylinkės teisme

 

Pilietiškai aktyvus Vincas Jokimas ir "nepriklausomoje
" Lietuvoje buvo pilietiškai aktyvus – siekė išviešinti bei išsaugoti raudonųjų aktyvistų Spalio 70 – mečiui Mastaičiuose , Kauno rajone  pastatytą paminklinį akmenį, kovojo už neįgaliųjų teises turėti jiems skirtas automobilių stovėjimo vietas prie Kauno rajono policijos komisariato, Garliavos policijos nuovados,  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, policijai dažnai pranešinėjo apie kelių eismo taisyklių pažeidimus, pavojus saugiam eismui – šie pranešimai pasitvirtindavo.  Žinoma, tai negalėjo patikti Kauno rajono policijos komisariato policijos pareigūnams – jie keršijo. 2010 m. prie Vinco Jokimo namo Mastaičiuose, Kauno rajone  stovėjęs jo automobilis buvo sudaužytas metaliniais strypais, po to nuolat apiplėšinėjamas.  2010-08-19 Garliavos policijos nuovadai vadovaujantis Sergej Lemziakov Vincą Jokimą savo kabinete stebint kitiems jo sukviestiems policijos pareigūnams sumušė, o po to organizavo jo korimą iš Vinco Jokimo kelnių prievarta išvertu diržu bei  ``gelbėjimą`` - vežimą kaip ``savižudžio`` į Marių psichiatrijos ligoninę. Vincas Jokimas patyrė, ką reiškia prookupacinio režimo ``teisingumas`` ir šiuolaikinė Lietuvos ``teisėsauga`` - iš esmės ta pati sovietinė, prookupacinė, prokoloniojinė, kurioje knibždėte knibžda rusų kolonistų ar jų palikuonių ir buvusių KGB bendradarbių, kurioje savi dengia savus - nekreipdami dėmesio į jokius įstatymus.

 

Matyt, todėl Vincas Jokimas 2013-08-23 Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui nusiųstame faksiniame pranešime ir pasveikino šešis  Kauno apygardos teismo teisėjus su jų švente – Molotovo – Ribbentropo pakto 74-osiomis metinėmis   ir artėjančiomis 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos  pasirašytos sienos ir draugystės sutarties, pagal kurią Lietuva atiduota sovietinės Rusijos imperijos  įtakos sferai, 74 – osios metinėmis, jiems palinkėjo visokeriopos sėkmės bei energijos jų pasirinktame kelyje,  Kauno apygardos teismo pirmininko prašė Lietuvos Respublikos Prezidentei siūlyti sveikinime išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose.

 

 Toks Vinco Jokimo elgesys atrodo logiškas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro duomenimis yra apie 1500 prisipažinusių KGB bendradarbių, manoma, jog neprisipažinusių yra keliskart daugiau – tokių teisėjų gali būti ir Kauno apygardos teisme.   Kauno apygardos teismo pirmininkas bei Nacionalinė teismų administracija Vincui Jokimui atsisakė pateikti duomenis apie su KGB bendradarbiavusius ar kitaip neteisėtai okupacinei Rusijos imperijos valdžiai  veikti prieš Lietuvos Respubliką talkinusius ( LR BK 120 str.)  Kauno apygardos teismo teisėjus (taip pat jų artimuosius gimines)  ar bent jų skaičių. Dėl šių Nacionalinės teismų administracijos bei Kauno apygardos teismo pirmininko veiksmų / neveikimo  Vilniaus apygardos administraciniame teisme pagal Vinco Jokimo skundą jau virš dviejų metų nuo 2013-08-31 yra nagrinėjama administracinė byla Nr. I-5464-789/2013.      Dėl Vinco Jokimo sveikinimo ir kilo didelis šurmulys – vieni teisėjai pareiškė, kad Vincas Jokimas tik išreiškė savo nuosavą nuomonę, kiti – įsižeidė, neva, Vincas Jokimas juos apkaltino ``sunkiais ir labai sunkiais nusikaltimais``. 

 

Baudžiamoji byla Nr. 1-14-749/2016 Vincui Jokimui yra iškelta Kauno apgardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio rūpesčiu Kauno apygardos prokuratūroje, kurios ``psichiatrė`` - prokurorė Rasa Verdnikovienė po 2010-08-19 V. Jokimo korimo jam yra ``deagnozavusi`` ``psichinę negalią``. Panevėžio miesto apylinkės teisme teismo posėdžiai vyksta teisingumo iliuzijai sukurti. Teisėjas V. Krikščiūnas atmeta praktiškai visus V. Jokimo prašymus prijungti rašytinius įrodymus kaip nesusijusius su byla vos į juos užmetęs žvilgsnį: ``Dėkite, dėkite į savo krūvelę``. Už Vinco Jokimo elektroniniu parašu pasirašytų įrodymų teikimą Vincas Jokimas kaltinamas ``kenkėjiška veikla``, trukdymu teismo darbui – akivaizdu, jog gali sulaukti sankcijų. Sankcijas teisėjas Vincui Jokimui jau yra pritaikęs už neatvykimą į teismo posėdį negavus šaukimo - Vincas Jokimas buvo nubaustas iš pradžių 650,00 litų, o po to EUR 112,00 bauda.

 

``Nukentėjusiaisiais`` vadinami teisėjai Kęstutis Dargužis,  Svetlana Jurgaitienė atsisakė atvykti į visus teismo posėdžius Panevėžyje ir duoti parodymus bei būti apklausiami – neva, ``dėl užimtumo``. Nors jų dalyvavimas teisiamajame posėdyje yra privalomas, tačiau už esminių LR Baudžiamojo proceso  kodekso nuostatų bei Vinco Jokimo procesinių teisių pažeidimus teisėjas V. Krikščiūnas jiems baudas skirti atkakliai atsisako. Kauno apgardos teismo pirmininko pavaduotojas Evaldas Gražys  2015-11-04 raštu Nr.(1.46) –E2-17460 savavališkai įstojo į politinę baudžiamąją bylą bei teisėjui V. Krikščiūnui pateikė reikalavimą teisėjus Kęstutį Dargužį,  Svetlaną Jurgaitienę apklausti tik nuotoliniu būdu dėl jų ``užimtumo`` - juos apklausiant jiems sėdint Kauno apygardos teismo salėje, nors LR Baudžiamojo proceso  kodeksas tokio pagrindo nenumato.

 

Į Vinco Jokimo 2015-11-09 skundą     Kauno apgardos teismo pirmininkui Nerijui Meilučiui dėl nusikalstamų Kauno apgardos teismo pirmininko pavaduotojo Evaldo Gražio  veiksmų 2015-11-04 raštu Nr.(1.46) –E2-17460, kuriais jis iš iš Panevėžio teisėjo Vytauto Krikščiūno iš esmės politinę baudžiamąją bylą perėmė nagrinėti pats, 2015-11-18 raštu Nr.(1.46) –E2-18309  atsakė tas pats Evaldas Gražys: jis Kęstučiui Dargužiui,  Svetlanai Jurgaitienei įstatymų nustatyta tvarka pritaikė ``apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones``. – Vytautas Krikščiūnas jokios nutarties  pritaikyti ``apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones`` nėra priėmęs. Panevėžio teisėjas Vytautas Krikščiūnas mano, kad atviras Evaldo Gražio kišimasis į politinės baudžiamosios bylos nagrinėjimą Panevėžio miesto apylinkės teisme yra nesusijęs su byla ir su tuo susijusius prašymus prijungti tokio kišimosi įrodymus atmetinėja. Net sunku patikėti tokiu teisiniu absurdu ir savivale ! O gal iš tikrųjų  Kęstučiui Dargužiui,  Svetlanai Jurgaitienei neramu ?

 

AR TAUTOS IŠLAIKYTINIAI - TEISĖJAI DAR VIS BIJO VIEŠUMO?

 

Ko jie taip bijo atvykti į teismo posėdžius Panevėžyje ir viešos akistatos su Vincu Jokimu ?   Beje, 2016-01-11 teismo posėdžio metu ruošiantis Kęstutį Dargužį,  Svetlaną Jurgaitienę apklausti nuotoliniu būdu Kauno apygardos teismo pirmininkas iš Kauno apygardos teismo 7 salės  pašalino visus žiūrovus – Kauno apygardos teismo pirmininkas N. Meilutis pasipiktinusiems žiūrovams aiškino, jog ``negalėjo užtikrinti Kęstučio Dargužio,  Svetlanos Jurgaitienės saugumo``. Reikalavimą iš Kauno apygardos teismo 7 salės  pašalinti visus žiūrovus pateikė ir Panevėžio teisėjas Vytautas Krikščiūnas vadovaudamasis niekam nežinomais ``Teisėjų tarybos posėdžio metu patvirtintais reikalavimais`` šioje byloje. – Taigi, teisėjas V. Krikščiūnas bylą nagrinėja antikonstituciniame su ypatingais Teisėjų tarybos įgaliojimais įsteigtame ``teisme``,  ( LR Konstitucijos 111 str.: ``Teismai su ypatingais įgaliojimais taikos metu Lietuvos Respublikoje negali būti  steigiami``.

 

V. Jokimo padėtis yra sunki.  Prookupacinis režimas bet kokiais būdais siekia susidoroti su jam politiškai nepaklusniu disidentu, kuris iškėlė Lietuvai labai svarbias problemas: 1) pilietybės suteikimo Lietuvoje užsilikusiems rusų okupantams bei kolonistams, jų įdarbinimo ``nepriklausomos`` Lietuvos teisėsaugos institucijose  teisėtumo; 2) prisipažinusių ir dar užsislėpusių KGB bendradarbių Lietuvoje, veikiančių jos teisėsaugos institucijose. Kauno chunta  Vinco Jokimo laikomi teisėsaugininkai jį tris kartus siuntė kalinimui kompleksinėms stacionarioms teismo psichiatrijos, psichologijos ekspertizėms ir visus tris kartus V. Jokimas pripažintas sveiku, turinčiu daug geresnę nei vidutinė, atmintį. Nepasisekus pasikėsinimams Vincą Jokimą pakarti 2010-08-19 (diržas trūko)  Garliavos policijos nuovadoje ( LR BK 22 str. – Pasikėsinimas padaryti nusikalstanmą veiką, 129 str. – Nužudymas ), su juo susidoroti psichiatrų ir psichologų rankomis ( LR BK 146 str. 3 d.  – Neteisėtas laisvės atėmimas uždarant į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos), dabar atėjo eilė susidorojimui teismuose.

 

Kiek daug mokytojų pokario metais nepasidavė rusų okupacijai, išėjo į miškus ir nelygioje kovoje žuvo! Vinco Jokimo atveju istorija kartojasi – mokytojas kaip pilietis ir lietuvis priešinasi supuvusiai, KGB-istinei ``teisėsaugai``, kuri prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę bei konstitucinę santvarką ( LR Konstitucijos 3 str.). Jį policijos pareigūnai mušė, korė, gabeno į psichiatrijos ligoninę ir ekspertizes be ligos, įsiverždavo į jo butą ir ten šeimininkaudavo, užpuldavo kaip važiuojantį automobiliu ``be saugos diržų`` ir surašinėjo Administracinių teisės pažeidimų protokolus, sulaikydavo ir sužalodavo Kauno apygardos administraciniame teisme už Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui bei Policijos departamentui keliamas administracines bylas, uždarydavo į areštines – ten nesankcionuotai filmavo, fotografavo bei traiškydami pirštus neteisėtai "ėmė pirštų antspaudus", be leidimo filmuodavo jo butą – vaido įrašų pamatyti neleidžia, bute darė nesankcionuotas kratas, kurstė laiptinės kaimynus jiems surašydami ,,paaiškinimus“ Garliavos policijos nuovados viršininkui apie Vinco Jokimo ,,pavojingumą“, ,,neprognozuojamumą“ su reikalavimais ,,imtis Vinco Jokimo atžvilgiu veiksmų“. Bet Vincas Jokimas – kaip ir legendinio Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio kovotojai - nepasiduoda, jis tiki Lietuva ir jos kada nors ateisiančia laisve. Ant tokių lietuvių Lietuva dar ir laikosi.

V.Jokimas  prašė ir teisėjas V.Krikščiūnas ,,įmantriai išvartė“ ir  ,,nušalino‘‘ valstybės paskirtą gynėją Česlovą Petronį – atmesdamas Vinco Jokimo pareikštą nušalinimą, jį nepagrįstai vertindamas kaip ,,advokato atsisakymą‘‘. Pastarasis į savo darbą žiūri atmestinai. Redakcija turi ne vieną jo klientų nusiskundimą. Vincas Jokimas tokią teisėjo V. Krikščiūno 2016-01-11 protokolinę nutartį 2016-01-17 apskundė Panevėžio apygardos teismui, nes: 1) jis valstybės gynėjo neatsisakė, o  teismo prašė jam skirti kitą valstybės gynėją; 2) teisėjas V. Krikščiūnas pažeidė BPK 50 str. 1 d. nuostatą: dėl gynėjo atsisakymo surašomas protokolas, tačiau teismas jokio protokolo nesurašė, nes V. Jokimas gynėjo neatsisakė; 3)  teismas teisės aktų nuostatomis nepagrindė, kodėl advokato nušalinimą vertina kaip atsisakymą – pažeidė LR Konstitucijos 7 str. nuostatą, nes galioja tik paskelbti įstatymai, o vidinis teisėjo Vytauto Krikščiūno įsitikinimas taip pat turi būti pagrįstas įstatymais ( LR Konstitucijos 109 str., 110 str., 112 str.); 4) Nuo pat 2014-05-20 Panevėžio miesto apylinkės teismo  nutarties iki šiol ``kaltinamojo`` Vinco Jokimo teisės ir teisėti interesai nebuvo reikiamai ginami net ir turint formaliai paskirtą gynėją, todėl be paskirto realaus ir gero gynėjo jie būtų visiškai neapginti, būtų pažeista Vinco Jokimo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ( Konvencijos 6 str.).

 

Sekantis teismo posėdis politinėje Vinco Jokimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-749/2016 vyks 2016-02-10 d. 9.00 val. Panevėžio miesto apylinkės teisme, Laisvės a. 17, Panevėžyje  ( tuo pat metu Kauno apygardos teismo 7 salėje numatoma nuo viešumo besislapstančių  teisėjų Kęstučio Dargužio bei Svetlanos Jurgaitienės apklausa nuotoliniu būdu ). Visi neabejingi Lietuvos likimui kviečiami dalyvauti teismo posėdžiuose politinėje antikgbististėje Vinco Jokimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-749/2016.