STRAIPSNIAI

Martynas BEVER. ŠŪVIS
Martynas BEVER.   ŠŪVIS

Matyt ilgai nerims aistros dėl R. Vanagaitės išleistos knygos  "Mūsiškiai". Apart jos pasakojimo, nusisuko giminės ir draugai...

 

Mindaugas Jackevičius, www.DELFI.lt 2016 m. sausio 26 d. rašo: Jauni, beraščiai blaivūs lietuviai taip stropiai žudė žydus, kad į Lietuvą vežė žudyti žydus iš užsienio. Žudynėse savo noru dalyvavo ir moksleiviai, o Bažnyčia Holokaustą abejingai stebėjo – žudikams netgi buvo atleidžiamos nuodėmės. Norėdami rasinio grynumo ir žydų dantų, sunaikinome apie 200 000 žydų.

 

Tokias išvadas padarė Rūta Vanagaitė, išleidusi knygą „Mūsiškiai“. Svarbi knygos dalis – „Kelionė su priešu”, kurioje R. Vanagaitė su Lietuvą dėl Holokausto nusikaltimų nuolat kaltinančiu žymiu nacių medžiotoju Efraimu Zuroffu leidžiasi po žudynių vietas ir kalbasi gyvais likusiais liudininkais.

 

KĄ APIE TAI RAŠO BIBLIJA?

 

Daugelis krikščionių žino, kad be Dievo žinios net plaukas nuo tavo ir mano galvos nenukrenta. R.Vanagaitės knygoje kalba vyksta apie išrinktąją žydų tautą (izraelitus). 

 

Izraelitai patys prisiprašė bausmės


Ar ne geriau užduoti klausimą kodėl tai įvyko, vietoje to, kas žudė? Kodėl aplamai įvyko ir tebevyksta ši žydų tautos tragedija? Praėjo daugiau kaip 2000 metų po Kristaus. Ar visą tą laikotarpį be lietuvių tautos nusikaltimų nesilieja žydų kraujas iki šios dienos? Biblijoje apie tai rašoma Pakartotino įstatymo 27, 28 skyriuje. 28 skyriaus 45 eilutėje parašyta: 


"Visi šie prakeikimai ištiks tave, vydamiesi įkandin ir priblokšdami, kolei būsi sunaikintas, nes neklausei VIEŠPATIES, savo Dievo, balso laikytis įsakymų ir įstatų, kuriuos jis tau yra davęs". Ar lietuviai kalti, kad Dievo Sūnų izraelitų iniciatyva prikalė ant kryžiaus? Kokia tauta tokiu reginiu gėrėjosi? Ką šiuo klausimu rašo apaštalas Matas prisimenat tas dienas? : "Visi žmonės šaukė: “Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų!” Tada jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti." Mt 27,25 -26).