STRAIPSNIAI

MITINGAS PRIE SEIMO 2021-08-10
MITINGAS PRIE SEIMO 2021-08-10


MITINGAS PRIE SEIMO 2021-08-10

 

 

nuotr. tarp taikių mitingo dalyvių yra riaušių provokatorių. Jie puikia matomi. Pasirinkimo laisvė privalo  sėti gėrio, o ne blogio sėklą

 

Lietuvos tironija baisesnė už Baltarusijos rėžimą. Išlaikytiniai (Seimo nariai, valdžios struktūrų įstaigos ir jų sisteminiai darbuotojai) nuo taikių žmonių ginasi patys išprovokavę riaušes. Bijo rugsėjo 10 d. Iki to laiko privalo visi dingti nuo jiems patikėtų pareigų LAUK. Jie nuo pat Nepriklausomybės pradžios pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Konstituciją, tarptautinius nurodymus, medicinos (ne politikų) mokslininkų išvadas, rezoliucijas... Tai išdavikai, parsidavėliai, vagys, šaikų statytiniai, brudai, išgamos, piktosios dvasios užvaldyti niekšai...,


https://www.youtube.com/watch?v=8_LDHFH_4yk