STRAIPSNIAI

PASAULIO ĮVYKIŲ SUKŪRYJE
PASAULIO   ĮVYKIŲ   SUKŪRYJE

Jeigu sektume pasaulio įvykius, rastume begalę perspėjimų dėl Dievo vardo pažeminimo ir žmogaus darbų ir jo asmens išaukštinimo. Prieš šimtmetį jūrų lainerio ,,Titaniko“ savininkas gyrėsi, kad laivas toks stiprus ir galingas, kad net Dievas negali jam pasipriešinti. Tereikėjo tik paprasto ledkalnio ir didingas laivas greitai nuskendo, prieš tai perlūžęs pusiau. Linksmybės baigėsi.

 

Tūkstančiai keleivių atsidūrė jūros dugne. Šiandien analogiškas įvykis prie Italijos krantų - guli dar vienas gigantas, kurio savininko kalbos panašios į ,, Titaniko“ savininko kalbas. Stiprus, didingas, patikimas su restoranų, kavinių ir baseinų prabanga, jų teikiamais malonumais. Laivas - miestas guli nepajudinamai ant šono jūros dugne.

 

Tai mato viso pasaulio galingieji. Mato ir vis nesuvokia, ant kiek žmogus menkas prieš Dievo galybę. Ne mažesnės kančios ištiko neva tai pamaldžią lenkų tautą. Jų ,,elitas“ surinktas į vieną lėtuvą, skrido į Smolenską pagerbti žuvusiųjų ir patys tapo aukomis. Lėktuvas sudužo, o skridę keleiviai išbarstyti neatpažįstamai. Galėčiau vardinti aibę perspėjimų, kad einame ne tuo keliu.

 

Pasitikime šėtonu ir jo rezgamomis intrigomis bei pinklėmis, kurio tikslas - sunaikinti žmogų. Jis veda per tariamus malonumus į mirtį. Kad tai nenutiktų Dievas išleido Įsakymus, patarimus. Atsiuntė į žemę net savo Sūnų, kad atsigręžtume ir paklustume Jam - pasaulio Išvaduotojui ir aukštybių Karaliui. Deja... garbiname netikrus pranašus, lenkiamės gyviems ir mirusiems šventiesiems, žmogžudžiams, netikriems karaliams, garbiname stabus, paveikslus... daugiau pasiduodame šėtono nei Dievo įtakai. Pasėkmes matome.                                                                                  

 Dabar atsiverskime Bibliją ir perskaitykime kas parašyta   Išėjimo knygoje 20 skyrelio 4 - 6 eilutėse: ,,Nedirbsi sau drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ar ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų“.

 

Paprasta, aišku ir suprantama.

 Aš, suklaidintiems tikintiesiems paprotinti, pastačiau Kryžių kalne tris kartus granito lentas su Dievo Žodžiu. Ką padarė Judo parankiniai? Pradžioje granito lentą pavogė, vėliau atstatytą uždangstė paveikslais, skarmalais, galiausiai nugriovė. Vietoje  akmens plokščių su 10 Dievo Įsakymų vėl pasistatė garbinimui stabą.


Judo tarnai paniekino Dievo Žodį, nuversdami nuo postamento  dešimt Dievo Įsakymų. Ant jų Dievo pirštu parašyti Žodžiai ant dviejų akmens plokščių,  kurie buvo perduoti pranašui Mozei. Vietoje Dievo Įsakymų, katalikų tikintieji, pasistatė garbinimui betoninę skulptūrą - stabą. Tai tarsi spjūvis Dievui į veidą.
 Tytuvėnų vienuolyno ansamblio gaisras - tai atsakas katalikų bažnyčios tikintiesiems, nepaklūstantiems Kūrėjui. Štai stabų garbintojai - turit bausmę. Neatgailausite - gausit vėl atpildą. Ne kartą degė Kryžių kalno stabai, degė žiauriausi Romos laikų kankinimo įrankiai - kryžiai, degė iki pamatų Labanoros bažnyčia, verkšleno Naujamiesčio maldininkai dėl sudegusios bažnyčios, dabar tytuvėniškiai...

 

Visi materialiniai turtai, prieš Dievo valią, pranyksta akimirksniu.  Dievas privers ne tik anų laikų fariziejus ir pagonis, bet ir kiekvieną iš mūsų, atsigręžti į Jo Įstatymus. Atsigręžti į  Jo nustatytą tvarką. Jei ir toliau būsime užsispyrę ir kietasprandžiai, dar ne tokių padarinių sulauksime. Šį kartą perspėjimas be žmonių aukų. Kryžių kalne sausų kryžių stirtos paruoštos naujam gaisrui. Tereikia mažiausios kibirkšties ir liks tik tai,  kas turėtų išlikti - piliakalnis su to meto prisiminimais.

 

 

  Pasaulyje ir Lietuvoje vyksta  Kristaus išpranašauti pasaulio pabaigos ženklai. Tai  Kristaus antrojo atėjimo ženklai. Neseniai dėl katalikų bažnyčios nukrypimų nuo Švento Rašto - Dievo Žodžio, kad nebūtų tikintieji klaidinimi ir mulkinimi, parašiau laišką Popiežiui.

 

Galite tai paskaityti internete Geogle paieškoje surinkę ,,Pasaulis žvėries gniaužtuose“ arba ,, Didžiausia palaima sekti Kristumi“. Iš jo atsakymo nesitikėjau sulaukti ir, aišku, negavau. Prieš keletą dienų, viena krikščionė paklausė ar gavau iš Romos katalikų vadovo atsaką. Jai atsakiau, kad Romos katalikų bažnyčia neturi ką atsakyti, nes mano laiškas ir jame išdėstytas susirūpinimas paremtas Dievo Žodžiu. Tačiau pabrėžiau, kad atsakymą atsiuntė Dievas. Jis kalba Išmintimi, parodydamas tai konkrečiais darbais.

 

 Dievas atsiuntė atsakymą  konkrečiais įvykiais - tai Tytuvėnų vienuolyno ansamblio gaisras už Dievo Žodžio paniekinimą Kryžių kalne.  Atsakymas, tarsi padėtas ant lėkštutės.  Sugebėkime Dievo ženklus skaityti ir  Dievo nustatytai tvarkai  paklusti, o ne aklai pasitikėti šėtono ir jo parankinių melu. Visų materialinių turtų laukia būtent toks galas.

 

 Perspėjimo ir ženklų jau buvo. Ar atkreipėte dėmesį į tai, kad  šalia Kryžių kalno esančioje Ginkūnų gyvenvietėje, neseniai į dangų buvo pakelti stogai ir sunkiasvoriai automobiliai? Ar nesulauksite dienos, kai Kryžių kalną niokos ne tik liepsnos, bet bus pakelti ir kryžiai su jų gausa? Ar nebus jie  išbarstyti tarsi menkaverčiai degtukai? Ar ir toliau uždarbiausite iš Dievo uždraustų darbų, kaupdami sau turtus?

 

  Katalikų bažnyčios tikintieji buvo susirūpinę aukomis dėl stabo Kryžių kalne atstatymo. Todėl dabar gera proga vėl nešti savo grašius Tytuvėnų vienuolynui. Varkite tuščiai jei nenorite paklusti Dievui. Vienuolyno ansamblis buvo ką tik  atrestauruotas. Išleistas ne vienas milijonas litų. Neilgai  džiaugtąsi remontu ir statinio grožiu. Nesiseka bedieviams. O jei lėšų nepritrūksite, padėkite atstatyti Saliamono šventyklą. Kristaus Žodžiai išsipildė - ji sugriauta.  Kol kas, atstatymo darbams, niekas nesiryžta, nors turtuolių esama, ypač žydų tautoje. Tačiau tamsuoliai nerimsta.


Ar ne  metas atsitraukti nuo stabų garbinimo, nuo bulvarinės ,,akropolių kultūros“? Pastaruoju metu per TV ekranus rodomas drakonų statulėlių garbinimas - tai dar viena stabų garbinimo forma. Tai į pražūtį vedantis kelias. Mums padėti gali tik  tikėjimas ir pasitikėjimas gyvuoju Dievu. Stabų garbintojai - tai sustabarėję žmonės, o jų širdys tampa užkietėjusios.

 

Tokį tariamą ,,tikėjimą“ kritikavo E.Fromas, R.Gvardinis, A.Menis bei kiti žymūs XX amžiaus filosofai ir dvasininkai. O gyvas tikėjimas ir atsigręžimas į Kristaus mokymą suteikia pilnatvę bei pilnavertį gyvenimą. Siūlau kiekvienam, nusiimkite tamsos kaukes bei užtamsintus akinius, kad išvystumėte dangiškąją šviesą.

 Raginu, atsigręžkite į Dievo Žodį - Bibliją. Tuomet  kiekvieną iš mūsų lydės Ramybė, Meilė, Išmintis, Dievo Palaima ir Šviesa. Atsibuskite!!