STRAIPSNIAI

Vladas Troščenka . Ar TIKRAI žinai 10 Dievo įsakymų?
Vladas Troščenka . Ar TIKRAI žinai 10 Dievo įsakymų?

Ar TIKRAI žinai 10 Dievo įsakymų?

 

Daugelis žmonių sako:

 

,,Aš savo gyvenime laikausi 10-ties Dievo įsakymų."

   Keisčiausia, kad dažnai tie žmonės net nežino, kokie gi tie 10 įsakymų. Jų nežino ne tik netikintys žmonės, bet ir tie kas vadina save tikinčiaisiais.

 

   Man teko bendrauti su viena protestante mergina, kuri perpasakojo jų pastoriaus papasakotą juokingą (pastoriaus manymu) istoriją apie tai, kaip vienas senas tikintis krikščionis, žlugus sovietų sąjungai, išvyko į JAV. Jam atvykus, muitinėje pareigūnas paklausė, kokias knygas tas vežasi. Žmogus atsakė, kad jis tikintis krikščionis ir vežasi krikščionišką literatūrą . Pareigūnas paklausė ar jis yra tikrai tikintis krikščionis. Į tai žmogus atsakė, kad jau 40 metų yra įtikėjęs. Tada pareigūnas paprašė jį išvardinti 10 Dievo įsakymų. Tas žmogus nesugebėjo išvardinti visų Dievo įsakymų.

  Ir pastoriui ir jo klausiusiai (bei man perpasakojusiai) merginai tai pasirodė labai juokinga.

 

  Manęs tai visiškai neprajuokino ir aš paklausiau merginos, gal ji galėtų man išvardinti tuos dešimt Dievo įsakymų. Ji pasimetė, nubėgo atsinešė Bibliją, kažką bandė iš jos rodyti, o vėliau visai pasimetusi apkaltino mane ne Dvasios, o raidės laikymosi.

 

    Pasitikrink, ar žinai dešimt Dievo įsakymų.

 

Dievas kalbėjo visus šiuos žodžius:

 

 nuotr. ,,Kryžių kalne" pastačiau neiškraipytą Dekalogą, tačiau Romos katalikų Bažnyčios tikintieji tuoj 2 akmens plokštes  su Dekalogu nugriovė, o vietoje jų pasistatė betoninę skulptūrą (stabą) ir jai meldžiasi. Nors šalia perspėjanti plokštė, kad taip nedarytų, tačiau  tikintieji taip apnuodyti piktojo dvasia, kad   to net nemato. 

 

1. Neturėk kitų dievų šalia manęs.

2. Nedaryk sau jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

3. Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo mini Jo vardą.

4. Atsimink sabato dieną, kad ją švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per šešias dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį.

5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

6. Nežudyk.

7. Nesvetimauk.

8. Nevok.

9. Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.

10. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo: nieko, kas yra tavo artimo.

 

Išėjimo knyga 20,1-17

 http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis-atviras-laiskas-----romos-kataliku-baznycios-vadovui---popieziui-benediktui--xvi-----57.html)

 

Su broliška meile ir rūpesčiu

Vladimrias Troščenka