STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. TIESOS KAINA. UŽRIŠTOS NE TIK AKYS, BET IR PROTAS

Kviečiame į renginį „Teisės ABC: apie teismo darbą iš pirmų lūpų“

 

Spalio 4 d. 15 val. kviečiame miesto bendruomenę, bibliotekos lankytojus, ir visus, kurie domisi teismų darbu, į susitikimą su Panevėžio apylinkės teismo pirmininke Virginija Breskiene ir Panevėžio apygardos teismo pirmininku Eigirdu Činka. Renginys vyks Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje.

 

Atvykęs į susitikimą   nustėrau. Atėjo vos kelis panevėžiečiai, neskaitant apygardos ir apylinkės teismų pirmininkų, jų atstovių spaudai ir savanorės, kuri atliko teismų  gražbyliautojos "darbą". 

 

Kas nutiko, kad salė tuščia, o teismų darbe problemų nors vežimu vežk? Bylų nagrinėjimas vilkinamas, kol ne retai pasiekia senaties terminus. Gal atsibodo žmonėms kovoti su vėjo malūnais? O gal abejingumas išspręs susidariusiais problemas, kai teisieji apkaltinami, nusikaltėliai išteisinami?  Susitikimo metu, net teismo vadams iškilo klausimas,   kaip teisingai nustatyti tiesą.  

 

Turiu pastebėti, kad TIESA nėra pasirinkimas. TIESA yra viena, ji nedaloma, objektyvi, absoliuti ir ji nesikeičia...
Tiesą apsprendžia Begalinė Išmintis, kuri yra Dievo Esmės savybė. Tiesą apsprendžia ir žmogus, tačiau su viena būtina sąlyga, būtent: jei jis remiasi Dievo Išmintimi. Tiesos šaltinis yra pats Dievas ir Jo Žodis, per tūkstančius metų skelbtas žmonėms apreiškimų keliu, vėliau Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Tos tiesos nesilaikydami, mes įpuolame į nuodėmę, ir tada mus laukia Dievo bausmė. Reikia nepamiršti, kad nuo jos neišsisuka  ir žemiški teisėjai.  http://www.tiesoskariai.lt/kas-yra-tiesa-57/lt/-alvydas-veberis-----o-kas-yra-tiesa-----29.html

(video 4 min.)

Savo pasisakyme savanorė teigė, kad jų teismuose yra net penki. Jie savanoriauja sudarę su teismais kažkokias tai  sutartis. Įtikinėjo, kad savanoriai  prižiūri teisme  mažus vaikučius, kol tėvai randasi posėdžių salėje, nuramina ieškovus, kurie bijo nusikaltėlių, parodo senoliams kelią į teismo sales...

 

Nors labai dažnai lankausi teismuose, bet neteko nei karto, nei vieno tokio savanorio sutikti. Gera sekti pasakas, kai jų nėra net kam klausyti. Gal nebeliko policijos ir ji nepajėgi užkirsti kelią nusikaltimams, kad savanorė, atsilankiusi anot jos pačios, po 1 val. du kartus mėnesyje, kalnus nuverčia? Kas svarbiausia nusišalina iš savo tiesioginio darbo ir lekia į teismo rūmus.   (video 1 min.)

Iš kur jos  tokia meilė teismams, o ne savo tiesioginiam darbui? Ji uoliai gyrė ir liaupsino teismus, teisėjų nuoširdų darbą. Pasakojo, kad pati tokio darbo negebanti dirbti.  O kas jos prašo dirbti, ko negeba? Buvo net  juokinga ir koktu klausytis tokių absurdiškų paistalų.  Teisingumo vykdytojais ne tik, kad  tauta nepasitiki, bet dėl teisinio nihilizmo piliečiai palieka šalį. Teisingumas tai Valstybės pamatas. Jei jo nėra Valstybė žlugusi. 

 

Kas svarbiausia, teismų darbu ne tik miesto bendruomenė nesidomi, bet juos ignoruoja net žiniasklaidos atstovai. Jų salėje nebuvo nei vieno. Labai panašu, kad bijo, kad nereiktų rašyti kritikos, jei būtų susirinkę panevėžiečiai. Pakritikavę valdžią, negautų Judo sidabrinių ir ,,skalikai" liktų be darbo. Be valdžios finansavimo neišgyventų. Pasiklausyti galima buvo tik savanorės pagyrų. Ko gero, postringaudama ji   ,,atidirbo" viso mėnesio 2 valandų savanoriavimo laiką.

 

Apylinkės teisėja Virginija Breskienė džiaugėsi, kad sujungti apskrityje buvę  teismai turi gražius rūmų pavadinimus. Gaila, kad  rūmai be  karalių. Svarbiausia visų penkių rūmų (Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio) liko tik viena ,,karalienė“.  Vienos lankytojos paklausta, kokia iš to ekonominė nauda, ji pasakyti negalėjo ir jos protu pinigai nėra svarbiausias rodiklis ir ji jų neskaičiuoja. Juk ne iš savos kišenės mokami pinigai. 

Pasiklausius  ,,rūmų karalienės" kalbos, galima teigti, kad ji neatsako  už nieką. Svarbiausia nuo lankytojų apsibarikaduoti durų magnetiniais užraktais  ir plakatais nuo kavos aparatų, ar kad savas personalas  tabako dūmais nenuodytų nerūkančių   teismo rūmuose. Juk tabakas nuodai.

 

Teisėjai turėtų nevartoti nuodų (tabakas, kava, alkoholis, kai nuo pačio ryto girti voliojasi laiptais), o dirbti blaiviu, neužnuodytu protu, jei pasirinko tokią profesiją. Ar ne todėl  nuo  užnuodyto proto daugelį jų sprendimų  sveiku protu paaiškinti negalima? 

 

Man paklausus apylinkės teismo pirmininkės, kodėl sovietinis teisėjas K.Venckus apkaltino ir nuteisė įkalinimu  ne seimo narį Petrą Nevulį, kuris suspardė savo kaimyną, bet nukentėjusį, atsakė, kad šis teisėjas jau nebedirba.

 

nuotr. Seimo narys Petras Nevulis, apšmeižęs kaimyną ir vos jo neįkalinęs  ,

rezga naujas pinkles

 

Gal nedirba, kad nekompetetingas tam darbui?  Pasirodo ne ta priežastis.  Išėjo į pensiją. Galima tik įsivaizduoti,  kiek tokie,  kaip K.Venckus ir panašūs į jį,  per savo darbo kadensiją  sugriovė žmonių gyvenimų?

 

Apygardos teismo pirmininkas  E.Činka nuoširdesnis. Jis neteisino teisėjų daromų klaidų ar izoliacijos nuo lankytojų. Priešingai, apgailestavo, kad visuomenė abejinga, todėl galimi teisėjų netinkamai priimami sprendimai, nes nėra aktyvios visuomenės kontrolės ar jai atstovaujančių žiniasklaidos atstovų. Tebevyksta diskusijos dėl teismuose  tarėjų darbo. Tai įgyvendinus būtų nemenkas teismų sukrėtimas. Retorinis klausimas,- ar tikrai tarėjai  išgelbėtų korumpuotus teismus?

 

Tačiau tiesa visiškai kita. Dažniau man lankantis teismuose priekaištaujama ir  įžeidinėjama, kai kada panaudojamas fizinis ir psichologinis smurtas ne tik iš  teisėjų ar jų sekretorių, apsauginių... Daromi priekaištai, kad  visuomenininkai ar žurnalistai, kurie atsilanko ne pagal komandą ,,Fas" gal neturi darbo, kodėl seka, nepasitiki teisėjais  ir kontroliuoja jų darbą. Palydi kiekvieną atsilankiusį įtariai, kreivais žvilgsniais, bijo kamerų, fotoaparatų.

 

Panevėžio apylinkės teisme pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene spaudos atstovė) Irma Gritėnienė pamačiusi mane, prikimba, - kaip lapas prie vienos vietos. Draudžia filmuoti, paveiksluoti, fiksuoti konfliktines situacijas tarp iešovų ir atsakovų viešoje  erdvėje, siuntinėja teismų jiems palankias rekomendacijas. Atvykus į šį susitikmą iš anksto prašė, kad tik neužduočiau  teisėjams klausimų ir nekritikuočiau jų darbo. Ji pati matydama psichologinį ar fizinį smurtą meluoja, kad tai nemačiusi. Tik kameros jos melą demaskuoja.

nuotr. atstovė spaudai Irma Gritėnienė. Privatus  mano ,,Seklys morka"

 

Analogiški  atsirašinėjimai gaunami ir iš  teismo pirmininkės Virginijos Breskienės. Tai apie kokį teisingumą eina kalba? Ar aplamai tokie teismai reikalingi, jei nesupranta teisėjai, kas yra TIESA, neskiria grūdus nuo pelų? Pagal vieno ar kito teisėjo įsitikinimus, jų protingumo kriterijus (apnuodytomis  kvaišalais galvomis)  vargu ar galima teisingai išspręsti bylas? Geriau paaiškintų ir pasakytų tiesiai: galioja pažintys, viskas perkama ir parduodama, netgi sąžinė. Kas svarbiausia jos labiausiai ir trūksta. Įdomu, kuris veiskmingesnis teisingumas? Kreipiantis į neoficialius gatvės banditus ar pagal įstatymo raidę? Pirmieji TIESĄ nustato greitai, nereikia laukti senaties.