STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. PALAIMINTI
Alvydas VEBERIS.   PALAIMINTI

 

 

PALAIMINTI  PERSEKIOJAMI DĖL TEISUMO; JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ

 

Biblijoje parašyta: ,,Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui". (2 Tim 3,16-17)

 

Anomis dienomis Martynas Liuteris norėdamas tikinčiuosius supažindinti su Tiesa, surašė 95 tezes, jas prikaldamas ant bažnyčios durų. Matydami šių dienų nuklydimus mes taip pat  paruošėme DEŠIMT TEZIŲ.  Jos atspindi vyraujančios Romos katalikų bažnyčios dabartines klaidas. 

Apaštalas Jonas savo pranašystėje sako: ,,Aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:

“Išeikite iš jos (Babelės-ištvirkėlių namų), mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų“! (Apr 18, 4)

Jei supratai, kas parašyta, išeik ir tu.  Dievas tave šaukia. Šventovė tai jūsų širdis. Dievas negyvena rankų darbo pastatuose. (Apr 7,48-53)

 

nuotr. Šio pasaulio kunigaikštis (velnias) suvedžioja visas tautas. Psichozė dėl koronaviruso akivaizdžiai  rodo, kai velnias vienu ypu   gali  įkalinti ir nutildyti  visus žemės gyventojus

 

Kol žmonės tiki Antikristo melu, tenka imtis drastiškų priemonių. Kitaip neatsikvošės.

 

Katalikų bažnyčia spaudžiama į kampą, jos gretos tuštėja.  Tikintieji pradeda atskirti grūdus nuo pelų. Mano iniciatyva, ,,Kryžių kalne", betoninės skulptūros pavadintos ,,Marija"  nugriovimas buvo tik  kelio pradžia. Pastačiau šią skulptūrą,  suklaidintas.  Kaip ir dauguma, katalikų Bažnyčios tikinčiųjų neturėjau rankose Biblijos-Švento Rašto ir jos iki to laiko nebuvau studijavęs. Manęs, ir man talkinančių krikščionių, nedrįso tampyti po teismus, kaip artistus už akciją ,,Turgelių" miestelio bažnyčioje per Žolinių šventę.  Artistai  teigė, kad atkreipė dėmesį į visame Pasaulyje, Lenkijoje ir Lietuvoje  klestinčius  pedofilijos skandalus. Atliko, matyt, patys to nesuvokdami, žymiai didesnį darbą.

 

Savo laiku  panašiai elgėsi ir Kristus: išvaikė prekiautojus, vartė jų stalus, vadino gyvatėmis, angių išperomis... Savo veiksmais aktoriai, galima teigti, per daug kultūringai atkreipė dėmesį į Katalikų bažnyčios paklydimus ir tikinčiųjų klaidinimus. Jie pasitarnavo TIESAI. Šaunuoliai!

 


ATMINKITE, NEDORĖLIAI!


,,Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas – Dievo Žodis. Jį lydėjo dangaus kareivijos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš raitelio burnos ėjo dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležine lazda. Jis mina Visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas:  „KARALIŲ KARALIUS IR VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS“.

 

Skaitykite toliau pagal šią nuorodą: