STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. RAGINU, ATSIKVOŠĖKITE!
Alvydas Veberis. RAGINU, ATSIKVOŠĖKITE!

Alvydas Veberis

 

Raginu, atsikvošėkite!

 

Po Neringos Venckienės išbraukimo iš kandidatų sąrašo į Seimo narius, turintys išminties, įsitikino, kad Lietuva nėra teisinė Valstybė, kai Konstitucinės ,,dvasios" kaišioja pagalius į ratus. Neringa suprantamai išaiškino įstatymų viršenybę tiems išlaikytiniams, kurie neturi sveiko proto, nemato toliau savo nosies ir dirba pagal komandą ,,Fas'', nors patys tą neigia. Tiek ES įstatymų, pasirašytų sutarčių, tiek savo šalies įstatymų reikia ir būtina laikytis, bet visada pabrėžiau ir pabrėšiu, kad dar labiau reikia laikytis Dievo įsakymų.

nuotr. šio pasaulio kunigaikštis (velnias) įsigudrino pakeisti net Dievo įsakymus! Aklai tikintys juo pasikliauja ir bijo jam paprieštarauti. Ne gana to, jam neša aukas, tiki viskuo, ką jis daro. Nesupranta net to, kad jis melagis ir žmogžudys.

 

Daugelis ir pati Neringa Jo vedamą ranką mato (slėptas įrašas pakliuvo tiesiai į jos rankas, ,,Drąsos kelio" partija ištraukė eilės Nr1...) , bet dėl daugelio užsispyrimo ir nepaklusnumo Jam, vis atsiranda trukdžiai ir norima galutinė  pergalė nukeliama vis tolyn.  Dievas nesiduoda išjuokiamas ir prispaus abejojančius taip stipriai,  kad paklustų Jam.  Gyliai įkritę į duobę šauksis jo vardo ir prašys Jo ištiestos pagalbos rankos, nes niekas kitas nelaimėliams nepadės. 

 

Kristus patarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas ĮTIKĖS ir PASIKRIKŠTYS, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

 

Atkreipiu dėmesį į tuos žodžius, kuriuos parašiau didžiosiomis raidėmis. Krikštas ir tikėjimas privalo būti suaugusio mąstančio žmogaus laisva valia, o ne kūdikio, kai jis aplamai dar nesupranta nieko apie šio pasaulio taisykles. Nemoka vaikščioti ar kalbėti, nekalbant apie skaitymą ir rašymą. Rašau tiems, kurie išmano žmonių įstatymus, bet neįsigilina į Dievo, kurio įstatymai turi viršenybę žmonių priimtiems įstatymams. Lygiai tas pats, kai konstitucinės ,,dvasios" nesupranta ES viršenybės ir pasirašytų direktyvų, todėl Neringa teisingai rašo: ,,Nežinau, ar tie VRK nariai savarankiškai sugeba suvokti teisės aktus, bet galiu pasakyti, kad aš išstudijavusi norminius aktus ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, jiems išaiškinau reglamentavimą. Nesuprasti, kad jie Lietuvą vėl daro neteisine valstybe, nebuvo neįmanoma. Apibūdinčiau trumpai: VRK dvasios ubagystė, paklusnumas ir baimė“.

 

Tą patį aš galiu parašyti apie aklus tikinčiuosius, kurie aklai vykdo Romos katalikų bažnyčios ir kitų konfesijų vadovų jų pačių išleistus įsakymus, prieštaraujančius Dievo nustatytai tvarkai ir Jo įsakymams. Apie tai aiškiai išdėstyta Biblijoje-Šventame Rašte apaštalo Pauliaus laiške tesalonikiečiams: ,,... nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva parašytu laišku, esą Viešpaties diena čia pat (tokių pranašų jau turėjome begalę. Merkinės Poviliukas net ožkų sūrių prisidžiovinęs buvo ir atvalęs aikštelę nuo sniego, laukė tos dienos. Deja, svečių nesulaukė, liko vienas kramsnoti sūrius ir laukti dienų pabaigos). Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!"

 

Toliau šiame laiške parašyta būtent tai, kas vyksta Garliavos įvykiuose, byloje - žudikėje. Raginu visus, ypač katalikus, atsiverskite Šventą Raštą ir iki galo perskaitykite, kad ir šį laišką (Biblija. 2 Tesalonikiečiams 2, 1-17). Jūs beveik visi turite Bibliją-Šventą Raštą, bet bijote jį atversti, nes ten pamatysite TIESĄ. Šio pasaulio kunigaikštis (velnias) jus klaidina, o jūs juo tikite, taip pat, kad visi mirsite nuo koronaviruso! Tai melas! Aš savo ruožtu, talkinant kitiems krikščionims, išleidau leidinį ,,Tiesos šaukliai" su parašytomis 10 Tezių, kad tikintieji atsikvošėtų. Jis platinamas visame pasaulyje. Kas neturite popierinio leidinio ,,Tiesos šaukliai" varianto, tie galite rasti internete, pagal šią nuorodą arba paprašyti. Atsiųsiu. : http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----palaiminti-431.html


 

Apie VRK posėdį plačiau:

https://infa.lt/50636/vrk-neregistravo-n-venckienes-kandidate-seimo-rinkimuose-neringa-venckiene-lietuva-nesiskiria-nuo-rusijos/?fbclid=IwAR2SON0fBC0ve06FwoPF371v0iVWDaHZgWuIs6FMOFHprGB4RoTHZqCWW2g