STRAIPSNIAI » Liudijimai

 Alvydas VEBERIS       2012 m.rugsėjo 8-osios dienos atlaidai

 

 

 

Iš Šiaulių KRYŽIŲ KALNO katalikų bažnyčios bendruomenė iškeliavo į piligriminę kelionę Šiluvon, garbinti Dievo kūrinį Mariją ( tai daryti Biblijoje griežtai uždrausta. Marija, kaip ir bet koks kitas Dievo kūrinys, sukurta tam tikrai žemiškai misijai - tarnystei žemėje, pagal Kūrėjo planą ir Jo valią Iš ju, pagal Kūrėjo planą ir Jo valią

plačiau