STRAIPSNIAI

2021-05.10 . Alvydas Veberis .     MARŠ MARŠ ... TRA TA TA

Ar Didysis Šeimų gynimo maršas - 2021, (užrūstintai visuomenei) tik priedanga, kad vienos ,,kiaulės", pakeistų kitas?

plačiau
2021-05-09. KAS YRA ANTIKRISTO ŽENKLAS

Prieš keliolika metų šis dokumentas buvo rastas vienos Vilniaus cerkvės bibliotekoje. Jis buvo gerokai "suskaitytas" ir nuo daugkartinio perkopijavimo vietomis sunkiai beįskaitomas... 

plačiau
2021-05-07. ALVYDAS VEBERIS .   PISTOLETAS -  VEIKSMINGAS VAISTAS!?

Pasaulis padalintas į dvi dalis. Vieni tarnauja vienam ponui, kiti kitam. Kūrėjas atsiuntė į žemę savo Sūnų, kad žmonėse įsivyrautų Meilė, Ramybė, Taika, Laisvė, Gerumas, Gailestingumas... Jo priešininkas, šio pasaulio kunigaikštis,- velnias nuo pat pradžių yra melagis ir žmogžudys. Jis daro sumaištį.

plačiau
2021-05-06 . ALVYDAS VEBERIS . ŠŪDO GABALAI

Yra tokia lietuvių liaudies  patarlė,- ,,kas šyk ant tako, tas ant kito sako". Savo laiku, nuo ankstyvo ryto, girtas teisėjas Zenonas Birštonas besivartydamas teismo rūmų laiptais, jį filmuojančius žurnalistus išvadino ,,šūdų šūdais“, ,,šūdo“ gabalais. Rašant tuos žodžius kvapo nesijaučia, tačiau su tuo kvapu kiekvienas susitinka kasdien ir žinome jo ,,skonį“...

plačiau
2021-04-25. Alvydas Veberis. NESKALDYTI!  VIENYTI! NEBIJOTI!

Taikus ,,Šeimų-tautos gelbėjimo maršas", tai paskutinis lašas kantrybės perpildytoje taurėje. Pribrendo keisti visą ,,mėšlą''. Dar diskusijoje (pabaigoje nuoroda-video) yra naivuolių, kad esamieji išlaikytiniai vykdys tautos valią ir pasikeis. Atsibuskite! Negi 30 metų dar proto... 

plačiau
Alvydas Veberis. Pasaka be pabaigos 2021-04-23

 

 

                         PASAKA BE PABAIGOS 

 

Liaudis prisigalvoja įvairiausių padavimų, pasakų, metaforų...Yra ir tokių, kurios be pabaigos. Viena jų apie senį ir senelę, kurie turėjo trobelę. Viens kažką darė (sunkiuoju būdu, pritupdamas), o kitas tuo pačiu metu irgi kažką darė (lengvuoju būdu, be pritupimo), kol trobelė subyrėjo. Tada vėl iš pradžios. Veiksmas toks pat.

plačiau
2021-04-21 . Alvydas Veberis . Pabudome ir kelkimės!

Seimas šių metų ,,Melagių“ dieną (2021-04-01 d.) atleido profesorių Adą Jakubauską iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) vadovo pareigų. Jį aršiai gynė  „valstiečiai“, kurie  balsavimą Seime vadino susidorojimu su neįtikusiu žmogumi. 

plačiau
Partizano Juozapo Streikaus-Stumbro kalba

Partizano Juozo Strikaus-Vanago baigiamoji kalba Troikos teisme. 

Tai nuostabi, kilni, patikėjusio okupanto žodžiu legalizuotis Lietuvos partizano – Juozapo STREIKAUS - Stumbro baigiamoji kalba – jo sulikvidavimo KGB Troikos teisme...

plačiau
DOROVINIS – PATRIOTINIS MANIFESTAS

Lietuvos Visuomenės Taryba, atstovaudama visų Valstybės piliečių ir jų grupių interesus, apjungdama Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio ir kitų moralinių-patriotinių iniciatyvų idealus, įvairių politinių partijų, visuomeninių organizacijų, tikybinių ir kitokio pobūdžio bendruomenių jėgas, siekiančias dorovinių, tautinių ir patriotinių principų įgyvendinimo Tautos santarvės ir gerovės vardan, SKELBIA ŠĮ MANIFESTĄ;

plačiau
Dovydas Norkūnas .   SUKNISTAS PASAULIS

Dovydas - jaunas žmogus, bet sugeba matyti pasaulį labai realiai. Pasiklausykite...

"Aš labai daug nepasakiau ir bijau, kad nesuprastumėt klaidingai, bet esu baisiai pavargęs ir negalėjau gaišti su šitu filmuku. Ačiū patreonai, kad esat kantrūs... Nežinau kaip biblinis Dovydas, bet aš tai tikrai turiu armiją, ir ji esat jūs... .."

plačiau