STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. Ar galima gerbti tokią Valstybę?

Šiandien Panevėžio apygardos teismo darbuotojai prašė gerbti Valstybę ir  vadovų išleistus, kad ir kvailus įsakymus.  Tuo tarpu daugelis teismo  administracijos pareigūnų vaikšto be kaukių, be apriboto atstumo....

plačiau
 
Alvydas Veberis DVIGUBA KANČIA: EITI Į TEISMĄ IR GELBĖTI NYKSTANČIĄ LIETUVĄ

                                                      

KVIETIMAS

 

2020 metų rugsėjo mėn. 4 d. 17 val. Panevėžyje, Aukštaičių g.4, įvyks ,,Drąsos kelio“ politinės partijos kandidatų į Seimą susitikimas su rinkėjais. Panevėžiečius ir miesto svečius, po korumpuotų banditų aukos (N.V) tampymo po teismus, vieną doriausią Lietuvos moterį, buvusią Kauno apygardos teisėją, Seimo narę Neringą Venckienę pasitiks su kompozitoriaus ir kandidato į Seimo narius Rimanto Švaplio sukurtu himnu, jos įkurtai partijai ,,Drąsos kelias". 

plačiau
 
Svajūnas Marcinkevičius. TYLĖTI NEGALIU

Romualdas Repšys. Kas jis? Intrigantas ar velnio apsėstasis-karo kurstytojas? O gal ,,teisėjas“ ir žemiškas ,,dievas‘‘ auklėti kitus? Anot brolio Valentino jis Bibliją išmano kaip penkis pirštus. O kas geriau gali išmanyti Bibliją už Liuciferį, kuris buvo arčiausiai Dievo. Už klastą ir puikybę išmestas iš dangaus į žemę  ir dabar veikia su tokiais kaip R.Repšys....

plačiau
 
Birutė Zalieskienė – Rubinštein. „TEESIE MAN TAVO VALIA“

Kalnai ir lygumos, dangus virš jų, miškai, uolos, jūra ir vandenynai, ašigalių užšalę ledynai ir visi Žemės planetos žemynai – viskas visur yra ne kas kita, kaip Vieno manifestacija. Dievas panorėjo: „Aš esu Vienas – tetapsiu daugybe“. Ir Jis tapo pasauliu su viskuo, kas jame yra, todėl mus visus jungia nematoma minčių gija.Visatos Kūrėją mes jaučiame, žinome, kad Jis yra, nors protas sako ką kita – Jo nematome, nes Jo nėra.

plačiau
 
Alvydas Veberis . Mero malda stabams

 

AR ILGAM PANEVĖŽIO MERUI MALDA STABAMS PADĖJO? 

 

Panevėžio meras Mykolas Rytis Račkauskas džiūgauja teismų darbu. Vienoje byloje išteisintas! Du metai tampymosi po areštinę, teismus ir pagaliau, nušvitimas...

plačiau
 
Alvydas VEBERIS . Į ŠVIESŲ RYTOJŲ

            ,,D R Ą S O S   K E L I U I"

         Kandidato į Seimo narius Rimanto  Švaplio įžvalgos:

     ,,Visą laiką sekiau įvykius, susijusius su Drąsiaus Kedžio,  visos aplinkos, visų įvykių dramą. Drąsiaus drąsa pagimdė ,,Drąsos kelią“. Jeigu vaikų grobimai, tvirkinimas, prekyba būtų vienintelė problema tautoje, gal būtų galimi kiti šios bjaurasties naikinimo būdai. Deja, esame įklimpę į tokį politinį, dorovinį purvą, jog dar reikės labai daug drąsos, išminties visapusiam apsivalymui.

plačiau
 
Alvydas Veberis . LAZDA TURI DU GALUS

Panevėžio meras Mykolas Rytis Račkauskas džiaugiasi teismų darbu. Išteisintas! Atsikvėpė po dviejų metų tampymo po areštines ir teismus!  Deja, meras neišdrįso įvardinti, kad tai buvo Panevėžio prokurorinės mafijos darbas...

plačiau
 
Birutė Rubinštein . ,,BALTIJOS KELIO” GALAS

Viskam yra pradžia ir pabaiga. Birutė daug rašė, daug nesuspėjo parašyti, bet ką parašė turi prasmę ir išliks prisiminimuose. Ar parašyta tiesa, privalome vertinti pasitelkę išmintį... 

plačiau
 
Alvydas Veberis . AR TAI TIESA?

Pokario meto Lietuvos gyventojai nuo mažų dienų dar atsimena šį posakį. Kokiu tikslu buvo sukurtos tos eilės? Neapykanta žydams už Kristaus nužudymą ar žmonių išnaudojimą saviems tikslams?

plačiau
 
Alvydas Veberis . LIETUVOS "NEPRIKLAUSOMYBĖ"

 

Skaičius 40 Šventame Rašte-Biblijoje turi magišką prasmę. Mozė nužudęs egiptietį pabėgo ir 40 metų gyveno dykumoje. Po to Dievas sugrąžino jį į Egiptą ir liepė išvesti pavergtus izraelitus iš vergijos...

plačiau