STRAIPSNIAI

 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS KREIPIMASIS

DĖL VALSTYBĖS SUSIGRĄŽINIMO

plačiau
2021-05-18. ELENA VAIT. DIDŽIOJI KOVA

Ši knyga ne tik anų dienų istorija. Ji aktuali ir šiandien. Žmonės blaškosi ir klausia, kas nutiko, kad viskas eina tik blogyn?  Nesusimąsto, kad nuodėmė užvaldė pasaulį, o pasaulis nežino kristaus apsilankymo meto-jo sugrįžimo. Visi įvykiai rodo, kad ji čia pat.

 

plačiau
2021-05-13. Alvydas Veberis .     MILŽINŲ KAPAI

Panevėžiečiai ryžtingi. Pasiruošę Didžiajam šeimų maršui 2021. Gretos auga, kaip ant mielių, nes žmonių kantrybė baigėsi. Ką tik vieningai, didžiule automobilių grandine, apjuostas  Panevėžys. Kvietėme visus nesėdėti ant sofkučių, bet pakilti į žutbūtinę kovą  Į brolišką susitikimą Vingio parke 2021-05-15 d. pasitarti, kaip gyvensime toliau. Parsidavėliai tegul pajunta, kad tauta gyva ir neleis, kad niekšai ją sunaikintų! Tegul žemė dega po jų kojomis!

plačiau
2021-05.10 . Alvydas Veberis .     MARŠ MARŠ ... TRA TA TA

Ar Didysis Šeimų gynimo maršas - 2021, (užrūstintai visuomenei) tik priedanga, kad vienos ,,kiaulės", pakeistų kitas?

plačiau
2021-05-09. KAS YRA ANTIKRISTO ŽENKLAS

Prieš keliolika metų šis dokumentas buvo rastas vienos Vilniaus cerkvės bibliotekoje. Jis buvo gerokai "suskaitytas" ir nuo daugkartinio perkopijavimo vietomis sunkiai beįskaitomas... 

plačiau
2021-05-07. ALVYDAS VEBERIS .   PISTOLETAS -  VEIKSMINGAS VAISTAS!?

Pasaulis padalintas į dvi dalis. Vieni tarnauja vienam ponui, kiti kitam. Kūrėjas atsiuntė į žemę savo Sūnų, kad žmonėse įsivyrautų Meilė, Ramybė, Taika, Laisvė, Gerumas, Gailestingumas... Jo priešininkas, šio pasaulio kunigaikštis,- velnias nuo pat pradžių yra melagis ir žmogžudys. Jis daro sumaištį.

plačiau
2021-05-06 . ALVYDAS VEBERIS . ŠŪDO GABALAI

Yra tokia lietuvių liaudies  patarlė,- ,,kas šyk ant tako, tas ant kito sako". Savo laiku, nuo ankstyvo ryto, girtas teisėjas Zenonas Birštonas besivartydamas teismo rūmų laiptais, jį filmuojančius žurnalistus išvadino ,,šūdų šūdais“, ,,šūdo“ gabalais. Rašant tuos žodžius kvapo nesijaučia, tačiau su tuo kvapu kiekvienas susitinka kasdien ir žinome jo ,,skonį“...

plačiau
2021-04-25. Alvydas Veberis. NESKALDYTI!  VIENYTI! NEBIJOTI!

Taikus ,,Šeimų-tautos gelbėjimo maršas", tai paskutinis lašas kantrybės perpildytoje taurėje. Pribrendo keisti visą ,,mėšlą''. Dar diskusijoje (pabaigoje nuoroda-video) yra naivuolių, kad esamieji išlaikytiniai vykdys tautos valią ir pasikeis. Atsibuskite! Negi 30 metų dar proto... 

plačiau
Alvydas Veberis. Pasaka be pabaigos 2021-04-23

 

 

                         PASAKA BE PABAIGOS 

 

Liaudis prisigalvoja įvairiausių padavimų, pasakų, metaforų...Yra ir tokių, kurios be pabaigos. Viena jų apie senį ir senelę, kurie turėjo trobelę. Viens kažką darė (sunkiuoju būdu, pritupdamas), o kitas tuo pačiu metu irgi kažką darė (lengvuoju būdu, be pritupimo), kol trobelė subyrėjo. Tada vėl iš pradžios. Veiksmas toks pat.

plačiau
2021-04-21 . Alvydas Veberis . Pabudome ir kelkimės!

Seimas šių metų ,,Melagių“ dieną (2021-04-01 d.) atleido profesorių Adą Jakubauską iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) vadovo pareigų. Jį aršiai gynė  „valstiečiai“, kurie  balsavimą Seime vadino susidorojimu su neįtikusiu žmogumi. 

plačiau