STRAIPSNIAI

Fondo globotinio Kęstučio gyvenimo istorija LNK televizijoje...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  VATIKANO PASLAPTYS

 

 

Kaip ylos iš kiauro maišo lenda vis nauji ir nauji vyraujančios Romos katalikų bažnyčios nusikaltimai

plačiau
 Martynas BEVER.   TEISINGUMO IŠKAMŠOS

 

Atlygino žalą, numesdami  

kaip šuniui kaulą

Kaip žinia, ieškantys tiesos kenčia daugiausiai. Net Dievas buvo nukryžiuotas už TIESOS sakymą. Kenčia visi, kurie kovoja už Tiesą, nes priešininkų (Antikristų) darbas  Tiesą paversti melu arba  atvirkščiai...

plačiau
Naujas fondo leidinys TIESOS ŠAUKLIAI

Jums pristatomas labdaros-paramos fondo ,,BIBLIJOS STUDIJOS'' naujas leidinys - laisvi ,,TIESOS ŠAUKLIAI". Jį galite skaityti internete pagal žemiau įdedamą nuorodą arba gauti popierinį variantą,  susisiekus su fondo vadovu. Telydi skaitančius Dievo Išmintis, Ramybė ir Jo Palaima.

Laikraštį galite atsisiųsti ČIA

plačiau
Martynas BEVER.  ŠŪVIS

Matyt ilgai nerims aistros dėl R. Vanagaitės išleistos knygos  "Mūsiškiai". Apart jos pasakojimo, nusisuko giminės ir draugai...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  SUJUDINTAS ŠIRŠYNAS 2d.

Po mano parašyto laiško, VŠĮ ,,Vilties namų“ direktorė L.Biržitienė parašė man atsakymą. Ji  daugelį faktų nuneigė arba iškraipė tiesą. Rašo, kad jai nėra žinoma, kad  buvęs jos vadovaujamų globos namų (turinčių psichinę negalią)  gyventojas K.Šimašius net du kartus buvo pabėgęs dėl psichologinio smurto iš jos įstaigos ir prašėsi nakvynės pas būsimą darbdavį...  

plačiau
Martynas BEVER.  NELIEČIAMŲJŲ IR NEBAUDŽIAMŲJŲ KASTA

Nuo  2014-05-20 Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama politinė baudžiamoji byla (Nr. 1-14-749/2016), kurioje mokytojas, vertėjas Vincas Jokimas kaltinamas įžeidęs Kauno apygardos teisėjus Reginą Majauskienę, Egidijų Joną Grigaravičių, Kęstutį Dargužį, Svetlaną Jurgaitienę ( LR BK 232 str.) ir Kauno rajono policijos komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnus Sergej Lemziakov ir Vidmantą Burbą ( LR BK 290 str.). Bylą nagrinėja teisėjas Vytautas Krikščiūnas.  

plačiau
Alvydas VEBERIS  SUJUDINTAS ŠIRŠYNAS

,,Laisvo laikraščio" Lietuvai  laikraščio 43(548) ir 44(549) numeriuose  paliečiau jautrią temą – našlaičių ir neįgaliųjų gyvenimo globos įstaigose problemas. Apie padėtį Panevėžio r. VŠĮ „Vilties namuose“ buvo informuotos kelios atsakingos valstybinės institucijos.

plačiau

 

 

Daugelis aktyvių televizijos laidų žiūrovų teisėtai pasipiktinę dabartinėmis laidomis. Jų ne tik nebežiūri, bet atsisako net televizorių pirkti ar namuose skirti jiems vietą. Kodėl? 

plačiau
 Alvydas VEBERIS. AR ANGELAI SARGAI PATEISINA SAVO VARDĄ?

 

Gavau telefoninį pranešimą iš vieno globotinio – neįgalaus našlaičio, kuris randasi šiuo metu Šilutės mieste. Jis pranešė, kad siautėja bute girtas sesers sugyventinis Darius Dragenis. Incidentas vyksta viename  Geležinkelio gatvės name...

plačiau