STRAIPSNIAI

Mantas AREIMA. ĮSTRIGĘ TRADICIJŲ LABIRINTE

...Naujasis sargybos viršininkas buvo gerokai nustebęs, kad vienas apsaugos postas yra parko laukymės viduryje, kur ir saugoti nėra ko. Pasirausęs rūmų archyve jis išiaiškino, kad kadaise karalienė parsivežė iš užsienio retos veislės rožių krūmą, o kad jo niekas nenuskriaustų, liepė pastatyti sargybinį...

Rožių krūmo seniai nebėra. Nebėra ir tos karalienės. Tik sargybinis tradiciškai tebestovi saugodamas... nieką...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIA - MELO KALVĖ

Kristaus istorija yra plati, universali, pritaikyta visoms tautoms, visiems laikotarpiams, visoms žmogaus sielos galioms. Kadangi visais laikais vyko kova dėl valdžios, todėl buvo nukryžiuotas ir Dievo Sūnus, kuris tos valdžios net nesiekė, nes Jis ją realiai turėjo...

plačiau

 

 

 

 

Apžvelgiant vokiečių rašytojo dr. Hanco Heinco knygą ,,Mūsų laukia esminės permainos‘‘ F.Veilti (F.Walti) rašo:

,,Šio pasaulio įvykiai verčia vis labiau susimąstyti. Daug kur kyla neramumai, teršiamos jūros, naikinami miestai, ir milijonai žmonių tampa pabėgėliais...

plačiau
DEMONŲ UŽVALDYTIEJI arba GYVENIMAS PONŲ KVARTALE

 

Vis daugiau žmonių, tarsi demonų apsėsti, tampa aklais nuožmiais egoistais, dėl savo naudos pasiryžę perkąsti gerkles ne tik konkurentams, bet ir kaimynams. Apsėstieji nepastebi besiartinančio pavojaus ženklų, nors nekurie demonstruoja esą padorūs katalikai – ir į bažnyčią nueina, ir į aukų lėkštelę įdeda...

plačiau
Apšviesti protus Kryžių kalne (VIDEO)

Garsusis Kryžių kalnas Šiaulių rajone atsidūrė trečiojoje vietoje šiurpiausių pasaulio vietų sąraše. Galima nuspėti, kad esama aplinka užsieniečių nenuteikia pamaldumui, tačiau lietuviai, tarsi praradę protus, toliau glėbiais tempia į piliakalnį kryželius, rožančius, medalikėlius, suklupę meldžiasi gipsinei moters skulptūrai, pavadintai Marija, nors Dievo įsakymai tai daryti griežtai draudžia ir įvardina tai kaip stabmeldystę...

 

Šio videosiužeto autorius yra pateikęs naują Kryžių kalno tvarkymo koncepciją, tačiau ji, kaip teniso kamuoliukas, tebešokinėja tarp paminklosauginių institucijų ir katalikų bažnyčios administratorių. Dar daugiau. Tylomis apie piliakalnį kuriamas kryžių-stacijų kelias, ir galima nuspėti, kad netolimoje ateityje pamatysime virtines fanatikų, keliais ropojančių apie piliakalnį...

plačiau

"Drąsiaus Viltis - Išgelbėti Mergaitę"...

2013 m. birželio 12 d.

 

Dalis žmonių aktyviai ruošiasi pažymėti skaudžią sukaktį - Mergaitės pagrobimo trečiąsias metines. Kas pasikeitė per šį laiką?.. Šis straipsnis nėra naujas, bet jis išlieka aktualus ir šiandien...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  PAGALBOS ŠAUKSMAS, PRARADUS VILTĮ

raradę bet kokią viltį teisėsaugos institucijose rasti tiesą, vis daugiau Lietuvos piliečių ir nekaltai nuteistųjų kreipiasi į žiniasklaidos priemones. Daugelis suvokia, kad už didelius pinigus galima teigiamai išspręsti iškilusias problemas pas korumpuotus valdininkus ir jų pagalbininkus. Neturintys jų, ieško kelių pas ištikimus savo šalies TIESOS puoselėtojus, juos nors...

plačiau
Alvydas Veberis.  NORS KUOLĄ ANT GALVOS TAŠYK...

Tokiu vaizdingu posakiu lietuvių liaudies išmintis apibūdina sunkiai mąstančius žmones, kurie nepajėgia suprasti akivaizdžių, kartais net visiškai paprastų dalykų...  

Kryžių kalnas, atsidūręs trečiuoju numeriu šiurpiausių pasaulio vietų sąraše, glumina ne tik užsieniečius. Dažną lankytoją nejaukiai nuteikia...

plačiau
Alvydas Veberis. ŠVENTUMO IMITACIJOS

Tarp 10 šiurpiausių Pasaulio vietų 3-ioje vietoje - Kryžių kalnas. Piliakalnis paverstas Golgota. Kai į Kryžių kalną 2012 m. buvo atnešta TIESA - DIEVO ŽODIS su parašytais 10 Dievo įsakymų ant dviejų akmens plokščių, Romos katalikų bažnyčia ir jos vietininkas Šiaulių krašte vyskupas E.Bertulis sukruto... 

plačiau
Alvydas Veberis. KAI DIEVUI VIETOS NEBELIEKA, VELNIAI PRADEDA PASIUTPOLKĘ ŠOKTI

Nereikia nei puolančių rusų. ,,Elitas“ išsigando net plastmasinių butelių. ,,Teroristas“ taip ir nesulaukė prie Daukanto a. ,,Baltųjų rūmų“ vartų ,,kapitonės su svita". Šie išsilakstė kaip žiurkės iš skęstančio laivo. Kas bus, kai pasirodys tikras savižudis apsiginklavęs sprogmenimis ar tikras rusų karys su bomba? Ar NATO apsaugos?

plačiau