STRAIPSNIAI

Ramutė Vaitekūnienė  GAL PUTINAS AR LUKAŠENKA GERIAU UŽ LIETUVOS MARIONETES TARNAUJANČIAS SVETIMIEMS TIRONAMS?

Į dienos šviesą lenda visi ,,niekšelių“ norai ir užsakymai, padarant mane t.y. Ramutę Vaitekūnienę, netgi nepakaltinama.

2017m. Rimantas Pašakinskas, su 2 (dviem) gaujos nariais, atvažiavo prie mūsų arkinio sandėlio, nupjaustė spynas ir įsibrovė į sandėlio vidų. Tai pamačiusi, nuėjau pasiklausti, kas čia dedasi mūsų privačioje teritorijoje. Tie du jo sėbrai stovėjo, netardami nei žodžio, o R.Pašakinsko juokas buvo panašus į arklio žvengimą.

plačiau
VLADIMIRAS TROŠČENKA. Neik su velniu obuoliauti

  Politika (kitais žodžiais - žmonių valdymas) yra visų verslų karalienė. Ant jos kaktos parašytas vardas, paslaptis: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. 

plačiau

Lietuvos teisinio nihilizmo vykdytojai, žinokite!  Jei patys darydami grubius nusikaltimus sugebate išsisukti nuo savo kolegų sprendimų, tai  Dievo bausmės nepavyks išvengti.

plačiau
Alvydas Veberis  PERMAINŲ DVELKSMAS AR MIGLA Į AKIS?

 

Uždarius ir susidorojus su ,,Celofanu", Landsbergis patapo žmogumi, kaip visi. Plastiko ,,skuduras“ (kenkianti sveikatai kaukė) uždėtas pagal laikinų administratorių  reikalavimą, o ne pagal Miliūtės išsireiškimą, kaip ,,bybianosis". Profesorius šį kartą elgiasi  neprotingai. Kaukė  kenkia sveikatai.

plačiau
Alvydas Veberis. Ar Lietuva ne baisesnė už diktatoriaus A.Lukašenkos ar V.Putino Valstybę?

Nieko nebestebina mūsų valdžios ir politikų degradacija. Nebereikia jokių profesorių, daktarų mokslinių laipsnių, kad visa tai matytum plika akimi.  Net ir beraštė kaimo močiutė  pasakytų, kad šitas kontingentas pragertomis ar narkotikais užnuodytais protais nesupranta ką daro. Jų elgesys primena visišką šalyje vykstančią anarchiją.


Tragiška padėtis teisinėje sistemoje. Narkotikų verslą kontroliuoja ir nusikaltimus daro patys komisarai. Policija, prokuratūra, teismai, medikai  ir netgi piliečius ginantys advokatai tapo nusikaltėlių ,,stogu“. Tai ne vienetiniai atvejai.

plačiau
Alvydas Veberis   TIKRASIS ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VEIDAS

 

Pagaliau belgų filmo kūrėjai atėjo man į pagalbą. Tą žinią pirmasis man perdavė  Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas Egidijus Venckus. Tai buvo džiugi žinia. Prieš kelias dienas taip pat sužinojau visą informaciją, kur pradangintas nuo mano pamato pastatytas ,,Kryžių kalne" Dekalogas (2 akmens plokštės su 10 Dievo neiškraipytų įsakymų).

plačiau
MARTYNAS BEVER. DIEVO PIRŠTAS ATSKLEIDŽIA TIESĄ

 

,,Laisvo laikraščio" Lietuvai korespondentas, leidinio ,,Tiesos šauklių" vyr. redaktorius bei įkurto labdaros-paramos ,,Biblijos studijos" fondo steigėjas A.Veberis ,,Kryžių kalne" pastatė ,,Marijos skulptūrą", kai ši neatpažįstamai sudegė po popiežiaus Jono Pauliaus II maldų.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. Pradėtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo ikiteisminis tyrimas

Kaip žinia, Vilkaviškio Virbalių parapijos tikintieji atskleidė klebono Gedimino Marcinkevičiaus užkulisius. Moterys pasipiktino, kad iš ten kur turėtų sklisti šviesa, ne tik jos neranda, bet tenka klampoti per dvoką bei klebono ir jo draugų pelkę.

plačiau

Kviečiame visus Sausio 13 dieną 12.00 val. į Nepriklausomybės aikštę prie Seimo. Būkite su trispalve, Vyčiu ir Gedimino stulpais!Todėl nebūkite kaip liberalkonservatoriai, kurie išsigalvojo svetimą mūsų gimtinei ir Sausio įvykių metu nenaudotą "nezabudkę".Deja, praėjus 31 metams po Nepriklausomybės atgavimo, mes vėl praradome laisvę - atsidūrėme totalitariniame režime. O gal ir mes turėsime galimybę pasisakyti?

plačiau

Nida Vasiliauskaitė pasako daug tiesos. Yra gerų minčių, bet kai kuriuose dalykuose negalima sutikti. Vėjai. Ypač nepaklusti valdžios įsakymams dėl kaukių dėvėjimo. Gera kalbėti, jei nereikia baudos mokėti. Ką daryti tai močiutei, kuri neturi pinigų duonai, o uždedama bauda 500 eurų už vieną atvejį? Jeigu nedėvėsi pastoviai, tai per neilgą laiko tarpą gausi tiek baudų, kad nepaneši savo likusį gyvenimą. Tokią valdžią reikia šluot, o ne pavieniui prieštaraut nevykdant. Reikia galvoti, kad tokie į valdžią nepakliūtų. Kaip tą padaryti, tai naujų partijų vadovų galvos skausmas. Jie turi galvoti, o ne atskirus žmones pjudyti nepaklusnumui.

plačiau