STRAIPSNIAI

2021-03-04 .  NIURBERGO PROCESAS

Niurnbergo procesas yra pirmas atvejis istorijoje, kai aukščiausiems valstybės atstovams teko atsakyti už savo nusikaltimus tarptautiniame teisme. Niurnbergo procesas padėjo pamatus tarptautinei baudžiamosios teisės sistemai ir teismo procesams dėl baisiausių žmonijos nusikaltimų.

plačiau
 2021-03-04 .  DINKIT RUNKELIAI IR NEPRITAPĖLIAI Į UŽSIENĮ TULIKŲ PLAUTI

Jeigu Dievas su mumis tai kas gi prieš mus? Prisiminkite ko mus mokė Pats Kristus. Užsidarykime kiekvienas savo kambarėlyje, išpažinkime savo nuodėmes Dievui, atgailaukime dėl savo atsimetimo, atsiverskime nuo tuščio bedieviško kvailumo ir melskimės, prašydami duoti supratimą, koks mano asmeninis kelias šioje nesibaigiančioje kovoje tarp blogio ir gėrio, tarp tamsos ir šviesos. 

 

 

plačiau
2021-03-04. Alvydas Veberis .    BOBŲ KARALYSTĖ

Bausti, neleisti, uždrausti,  nekvėpuoti, nelankyti tėvų, sveikiems leistis nuodus, nedirbti, laukti išmaldos iš ,,valdžios‘ malonės,  visus įkalinti... Šiandien ne tik Lietuva, bet visas pasaulis užvaldytas šio pasaulio kunigaikščio (velnio). Jis Šventame Rašte įvardintas žvėries ženklu - 666.

,,Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad VADOVAUTŲ vyrui,- ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui-Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,-jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą“. (1 Tim 2,12-15)

plačiau
 2021-03-02 . PIRMYN KAIMIEČIAI Į PASKUTINĘ KOVĄ!

Turiu vieną vaikystės draugą. Susitinkam ne dažnai, bet kai susitinkame jis pradeda mane varginti savo revoliucinėmis idėjomis ir samprotavimais apie tai kaip reikėtų viską teisingai atimti iš turtingųjų ir padalinti vargšams. 

   

plačiau
2021-03-01. Kazys Grabys . Bolševizmo sėklų derlius

geroji sėkla išberta į derlingą ir prižiūrimą žemelę sudygsta, užauga ir duoda gerą ir sveiką derlių.   Blogoji sėkla taip pat sudygsta ir užauga net neprižiūrima, bet  duoda nuodingą derlių ir nualina motiną žemelę

plačiau
2021-03-01 . Paulius Vaineikis . Kokia gyvenimo prasmė?

„Dvasinis sukilimas prasidėjo. Už Kristų, už šeimą, už Lietuvą!“ Kristus ir šiandien abejojantiems sako: ,,Aš esu, Aš esu, Aš esu..."Kunigo pranciškono Pauliaus Vaineikio pamokslas šventų Mišių metu vasario 28 dieną. Paties kunigo žodžiais...

plačiau
Neringa Venckienė . Saugokitės netikrų pranašų

Jėzus bylojo savo mokiniams:

"Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių" (Mato evangelija 7, 15-20).

plačiau
Dovydas Norkūnas . KODĖL NEGALIME RATIFIKUOTI STAMBULO KONVENCIJOS?

Aktyvus ir protingas  jaunuolis Dovydas NORKŪNAS pateikia glaustą Stambulo konvencijos analizę ir pateikia argumentus, kodėl nereikia ratifikuoti šio dokumento...

plačiau
2021-02-28. Modernios universitetinės sistemos aukos

Klausant Lietuvoje autoritetą turinčius, profesionalius mokslo žmones, negali nesistebėti dėl jų aklumo ir ribotumo. Didžioji dauguma jų su nuoskauda pripažysta "istorinį faktą", kad Lietuva visais amžiais buvęs kažkoks atsilikęs kraštas į kurį civilizaciją nešė aplinkinės tautos...

plačiau
Alvydas Veberis .  IŠSIGELBĖJIMAS YRA

,,Nėra teisaus nėra nei vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi pasiklydo, visi nuėjo vėjais; nėra kas darytų gera, nėra nė vieno! Jų gerklė-atviras kapas; savo liežuviais klastas jie  raizgė, gyvačių nuodai jų lūpose. Jų burna pilna keiksmų ir kartumo... 

plačiau